آموزش سامانه نوید ( تبدیل تهدید کرونا به فرصت): آموزش مجازی

آموزش سامانه  نوید جهت اساتید( تبدیل تهدید کرونا به فرصت): آموزش مجازی

فایل پیوست:navid-teacher-1_0.pdf

آموزش سامانه  نوید جهت دانشجویان( تبدیل تهدید کرونا به فرصت): آموزش مجازی

فایل پیوست: navid-student-1.pdf

 

 

 

ارتباط با ما

 

 

 اصفهان، میدان آزادی ،خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی

           تلفن  دفتر:   ۳۷۹۲۷۵۶۵ -   ۰۳۱- ۳۶۶۸۷۱۵۳ – ۳۶۶۸۷۱۴۰- ۳۷۹۲۷۵۰۰  

           نمابر :               ۳۶۶۹۹۳۹۸-۰۳۱

           کدپستی:  ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۵

لینک مفید

 

پوستر

پیوندها