معرفي

 

در اين بخش کليه خدمات آموزشي مربوط به دانشجويان اعم از انتخاب واحد و حذف و اضافه و اقدامات مربوط به پرونده ها و صدور گواهي هاي اشتغال به تحصيل و هماهنگي جهت تشکيل کلاسها و نظارت بر برگزاري آن و تدوين برنامه امتحانات و برگزاري جلسات مربوط به آن، ارسال ليست نمرات به آموزش کل و اعلام فارغ التحصيلي دانشجويان، توزيع فرمهاي نقل و انتقال و مهماني و تغيير رشته را برعهده دارد.

اعضاي شاغل در اين واحد : 

مسئول اداره خدمات آموزشي آقای محمد حسن مقدسی ۳۷۹۲۲۹۱۸.

کارشناسان آموزش : آقای جمشید محمدی و  خانم وجيهه شجاعي و خانم زينب رسولي  تلفن : ۳۷۹۲۲۹۱۹

 

 مسئول آموزش دانشجويان ارشد خانم مهناز عاصمی و خانم ماندانا شریعتی و خانم طيبه باقري  تلفن : ۳۷۹۲۲۸۹۵

مدیر تحصيلات تکميلي دانشکده آقای دكترنصراله علي محمدي  تلفن : ۳۷۹۲۲۹۲۶ .

 

 

ارتباط با ما

 

 

 اصفهان، میدان آزادی ،خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی

           تلفن  دفتر:   ۳۷۹۲۷۵۶۵ -   ۰۳۱- ۳۶۶۸۷۱۵۳ – ۳۶۶۸۷۱۴۰- ۳۷۹۲۷۵۰۰  

           نمابر :               ۳۶۶۹۹۳۹۸-۰۳۱

           کدپستی:  ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۵

لینک مفید

پوستر

پیوندها