امور دانشجوئی

 

کارشناس امور دانشجویی :

 

  زهره متولیان                                                       ۳۷۹۲۷۵۵۲- ۰۳۱

 

 

  

شرح وظایف کارشناس امور دانشجوئی

 

 

-راهنمایی دانشجویان در امور رفاهی (وام تحصیلی،ضروری،قرض الحسنه، ودیعه مسکن و ...)

-راهنمایی و در صورت لزوم مکاتبه با امور خوابگاهها جهت دانشجویان خوابگاهی

-همکاری با بسیج و سایر تشکلها در برگزاری جشنهای مربوط به  اعیاد،پخش فیلم،مناسبتهای فرهنگی و سایر امور  مربوط به تشکلها

-برگزاری جلسات پرسش و پاسخ با نمایندگان کلاسهاو دانشجویان در همه امور

-اقدام در جهت برگزاری جلسه توجیهی در ابتدای هرترم و جشن فارغ التحصیلی جهت دانشجویان فارغ التحصیل

-تهیه اتیکت در ابتدای هر ترم جهت کلیه دانشجویان

-هماهنگی در جهت برگزاری اردوهای دانشجوئی

-تهیه لباس و سوگند نامه در جشن فارغ التحصیلی برای تک تک دانشجویان  

-سامان دهی کمدهای دانشجویی در دانشکده بصورت مرتب و تحویل کمد به دانشجویان در ابتدای هر ترم

-نصب پوستر و اعلامیه به مناسبتهای مختلف در بردهای دانشجوئی فرهنگی

-همکاری و ارتباط با معاونت مرکزی در کلیه امور

-همکاری با مرکز مشاوره در امور مربوط به مسائل مختلف دانشجویان

-ثبت نام از متقاضیان کار دانشجوئی و تکمیل و ارسال لیست اسامی آنان به معاونت درمان و پیگیری تا ارسال اسامی از معاونت درمان به بیمارستان جهت صدور قرارداد کار دانشجوئی

-نظم بخشی در کلیه امور مربوط به نمازخانه و هماهنگی در جهت برگزاری نمازجماعت هر روز در نماز خانه

-همکاری و مکاتبه در امور مربوط به فعالیتها و مسابقات ورزشی

-تحویل لباس اتاق عمل به دانشجویان در عرصه

-تایپ و تنظیم کلیه نامه ها و مکاتبات معاونت دانشجوئی فرهنگی

-تسویه حساب با دانشجویان فارغ التحصیل

-ثبت نام از دانشجویان علاقمند جهت کلاسهای فوق برنامه

-پاسخگویی در کلیه امور دانشجوئی فرهنگی به دانشجویان

 

 

 

                       وبلاگ دانشجویان تکنولوژی جراحی اصفهان ۸۷
      

                                  وبلاگ  حجاب  ( در درون صدف )

ارتباط با ما

 

 

 اصفهان، میدان آزادی ،خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی

           تلفن  دفتر:   ۳۷۹۲۷۵۶۵ -   ۰۳۱- ۳۶۶۸۷۱۵۳ – ۳۶۶۸۷۱۴۰- ۳۷۹۲۷۵۰۰  

           نمابر :               ۳۶۶۹۹۳۹۸-۰۳۱

           کدپستی:  ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۵

لینک مفید

پوستر

پیوندها