انتصاب مدیر گروه روانپرستاری / دکتر موسی علوی

    طی حکم صادره از سوی رئیس دانشگاه( ۲۸ اردیبهشت ماه جاری) و با توجه به نظرسنجی بعمل آمده از اعضاء هیات علمی گروه مربوطه، دکتر موسی علوی، به عنوان مدیر گروه آموزشی روانپرستاری دانشکده منصوب شدند.

از این رو مدیریت، اساتید و کارکنان دانشکده، علاوه بر تبریک این انتصاب، برای ایشان آرزوی موفقیت و تندرستی می نماید.

ارتباط با ما

 

 

 اصفهان، میدان آزادی ،خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی

           تلفن  دفتر:   ۳۷۹۲۷۵۶۵ -   ۰۳۱- ۳۶۶۸۷۱۵۳ – ۳۶۶۸۷۱۴۰- ۳۷۹۲۷۵۰۰  

           نمابر :               ۳۶۶۹۹۳۹۸-۰۳۱

           کدپستی:  ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۵

لینک مفید

پوستر

پیوندها