ایمیل اختصاصی کارگروه و شبکه ملی مطالعات و توسعه علوم پرستاری با پیوست فرم خام ارزشیابی دوره های توانمندسازی اساتید

ایمیل های    nsd@nm.mui.ac.ir  و nsdiran@gmail.com  برای  مکاتبات آتی  و دریافت مجدد ارسال های قبلی شما  (که در سایت بارگذارینشده )  در نظر گرفته شده است. 

با توجه به عدم دریافت پرسشنامه های تکمیل شده برخی همکاران بعلت اختلال در سرور های دانشگاه  و عدم امکان بارگذاری برخی فایل های ارسالی از سوی دانشگاه های مختلفخواهشمند است، از این به بعد درخواست ها، نظرات و فایل های خود را به  هر دو ایمیل فوق ارسال فرمایید

ارتباط با ما

 

 

 اصفهان، میدان آزادی ،خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی

           تلفن  دفتر:   ۳۷۹۲۷۵۶۵ -   ۰۳۱- ۳۶۶۸۷۱۵۳ – ۳۶۶۸۷۱۴۰- ۳۷۹۲۷۵۰۰  

           نمابر :               ۳۶۶۹۹۳۹۸-۰۳۱

           کدپستی:  ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۵

لینک مفید

 

پوستر

پیوندها