برنامه دروس ارائه شده نیمسال اول ۹۸- ۹۷ مقطع دکترای

 

 

ترم اول مقطع دکترای  بهداشت باروری  ورودی مهر۹۷

 

ردیف

نام درس

شماره درس

واحد

روز

ساعت

۱

ابعاد جمعیتی بهداشت باروری

۵۱۸۶۱۵

۲

سه شنبه

۴- ۲

۲

رشد و تکامل جسمی، روانی، اجتماعی

۵۰۰۶۰۴

۲

چهار شنبه

۱۲-۱۰

۳

تغذیه و بهداشت باروری

۵۱۸۶۰۱

۲

سه شنبه

۱۲-۱۰

۴

اپیدمیولوژی خانواده وجامعه

۴۱۳۶۰۴

۲

چهارشنبه

۱۰- ۸

۵

طراحی و ارزشیابی سیستم آموزشی

۹۸۰۶۰۲

۲

چهار شنبه

۴- ۲

 

 

ترم اول مقطع دکترای  پرستاری  ورودی مهر ۹۷

 

ردیف

نام درس

شماره درس

واحد

روز

ساعت

۱

فلسفه علم در پرستاری

۵۰۰۶۱۵

۲

چهار شنبه

۱۰- ۸

۲

مدیریت ورهبری در آموزش

۹۸۰۶۳۳

۲

سه شنبه

۱۰- ۸

۳

مباحث ویژه در پرستاری

۵۰۰۶۲۱

۵/۱

سه شنبه

۴- ۲

۴

روش‌شناسي پژوهشهای کمی وکیفی در پرستاری

۵۰۰۶۰۱

۲

سه شنبه

۱۲-۱۰

۵

آمار استنباطی

۴۱۳۶۰۵

۲

چهار شنبه

۱۲-۱۰

 

 ترم سوم مقطع دکترای  بهداشت باروری  ورودی مهر۹۶

 

ردیف

نام درس

شماره درس

واحد

روز

ساعت

۱

اقتصاد سیاسی بهداشت

۶۱۲۶۶۱

۲

سه شنبه

۱۰- ۸

۲

بیماریهای نوپدید مقاربتی ، سرطان، یائسگی ، سالمندی

۵۱۸۶۰۶

۲

چهار شنبه

۱۲-۱۰

۳

سیاست گذاری ،اصلاح وبهینه سازی در برنامه های بهداشتی  مادر و کودک

۵۱۸۶۱۸

۲

سه شنبه

۱۲-۱۰

۴

مقایسه سیستمهای بهداشتی درمانی

۴۱۱۶۰۲

۲

چهار شنبه

۱۰- ۸

۵

سمینار مطالعات مستقل در موضوعات بهداشتی

۵۱۸۶۱۰

۲

باهماهنگی با استاد مربوطه

 

 

ارتباط با ما

 

 

 اصفهان، میدان آزادی ،خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی

           تلفن  دفتر:   ۳۷۹۲۷۵۶۵ -   ۰۳۱- ۳۶۶۸۷۱۵۳ – ۳۶۶۸۷۱۴۰- ۳۷۹۲۷۵۰۰  

           نمابر :               ۳۶۶۹۹۳۹۸-۰۳۱

           کدپستی:  ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۵

لینک مفید

 

پوستر

پیوندها