برگزاری دهمین نشست کارگروه توسعه علوم پرستاری با حضور معاونت محترم پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور

دهمین نشست کارگروه توسعه علوم پرستاری سه شنبه ۷ آذر ۱۳۹۶ ساعت  ۹ در تالار اندیشه دانشکده پرستاری مامایی برگزار شد. در این نشست معاونت محترم پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور به همراه مدیر کل دفتر ارتقای سلامت و مشاورمعاونت پرستاری در امور دانشگاه های علوم پزشکی، ریاست و معاونان محترم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،معاونت محترم و مدیر محترم اداره پرستاری معاونت درمان، روسای محترم دانشکده های پرستاری و مامایی منطقه ۷ آمایشی کشور، معاونان محترم و مدیران محترم گروه های آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی اصفهان حضور داشتند.

دهمین نشست کارگروه توسعه علوم پرستاری ساعت  ۹ صبح سه شنبه ۷ آذر ۱۳۹۶، در تالار اندیشه دانشکده پرستاری مامایی برگزار شد. در این نشست معاونت محترم پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور سرکار خانم دکتر حضرتی به همراه جناب آقای نجاتیان و آقای عوض پور، ریاست و معاونان محترم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،معاونت محترم و مدیر محترم اداره پرستاری معاونت درمان، روسای محترم دانشکده های پرستاری و مامایی منطقه ۷ آمایشی کشور، معاونان و مدیران محترم گروه های آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی اصفهان حضور داشتند. پس از اعلام خیر مقدم ریاست محترم دانشکده (سر کار خانم دکتر طالقانی ) به میهمانان محترم و ایراد سخنرانی توسط  سرکار خانم دکتر چنگیز، جلسه با ارائه گزارش عملکرد دوساله کارگروه توسط جناب آقای دکتر ایرج پور (سرپرست محترم کارگروه توسعه علوم پرستاری) ادامه یافت. سپس معاون محترم درمان، جناب آقای دکتر کلیدری در خصوص بحران کمبود پرستار و لزوم توجه به کیفیت ارائه خدمات با استانداردسازی تعداد پرستار به بیمار ایراد سخنرانی نمودند.

سرکار خانم دکتر حضرتی با ذکر ابعاد مورد توجه در بسته تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی و تاکید بر آینده نگاری درحوزه سلامت با توجه به رشد جمعیت سالمندی، و اشاره به این نکته که ۹۰% پرستاران در خدمت ۱۰% جامعه (بیماران بستری) هستند، بر ضرورت ارائه خدمات پرستاری سلامت جامعه، خدمات پرستاری جامعه نگر توسط کارشناسان ارشد پرستاری تاکید نمودند. .در ارتباط با مباحثات انجام شده در موضوع مراقبت در منزل،  ریاست محترم دانشگاه، از طرف معاونت محترم امور اداری  دانشکده، از راه اندازی مرکز Home care  دانشگاهی، از مهر ۱۳۹۷ در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خبر دادند..

در ادامه، طرح همکار آموزشی در عرصه های کارورزی دانشکده پرستاری جهت ارایه به هیات امنای دانشگاه مطرح شد و  با ارایه پیشنهاد اجرایی نمودن فرایند پرستاری در کشور، سیاست ها و برنامه های لازم برای این طرح  توسط حاضرین مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.  همچنین در این نشست گزارشی از  کارشناسی های انجام شده  در موضوعات مختلف از جمله  شیوه نامه اجرایی هیات علمی مستقر در بالین، پایلوت کارورزی دانشجویان پرستاری در اصفهان وآیین نامه مربوطه، گزارش پروژه تدوین نقشه راه توسعه ی نقش های تخصصی پرستاران ایران، توسط اعضای کارگروه ارائه و پیشنهادات مدعوین دریافت شد. در پایان از فاز دوم سامانه کمپ (کاوش در مطالعات پرستاری) رونمایی شد و ابعاد مختلف آن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. نشست کارگروه پس از جمع بندی مباحث و تشکر از حضور مدعوین خاتمه یافت.

ارتباط با ما

 

 

 اصفهان، میدان آزادی ،خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی

           تلفن  دفتر:   ۳۷۹۲۷۵۶۵ -   ۰۳۱- ۳۶۶۸۷۱۵۳ – ۳۶۶۸۷۱۴۰- ۳۷۹۲۷۵۰۰  

           نمابر :               ۳۶۶۹۹۳۹۸-۰۳۱

           کدپستی:  ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۵

لینک مفید

 

پوستر

پیوندها