برگزاری کارگاه دو روزه ی مراقبت های پرستاری ویژه نوزادان یک در دانشکده

     به گزارش روابط عمومی دانشکده،  کارگاه دو روزه ی مراقبت های پرستاری ویژه نوزادان یک، از سه شنبه  ۱۷مهر ماه ۱۳۹۷،  جهت پرستاران شاغل در بخش‌های NICU مراکز بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، در این دانشکده آغاز به کار کرد.

 در این کارگاه، اساتید گروه آموزشی پرستاری کودکان و نوزادان، به ارائه مباحثی چون: آشنایی با مراقبت های تکاملی در نوزادان (عملی بصورت تمرین بر روی مولاژ)، آگاهی از وضعیت(position) مناسب بیماران بر حسب مورد(عملی بصورت تمرین بر روی مولاژ) ،

استانداردهای ساختار بخش NICU (نظری)، مطابقت دهی ساختار بخش  و مراقبت تکاملی از نوزاد (باز اندیشی و تمرین عملی  با مولاژ نوزاد )  جهت شرکت کنندگان در کارگاه پرداختند.

شایان ذکر است اساتید دانشکده های پزشکی و متبوع، در روز دوم کارگاه مراقبت های پرستاری ویژه نوزادان یک، موضوعاتی چون:  پیامدهای عصبی – تکاملی نوزادان بعد از ترخیص، ارزیابی تکاملی از طریق تست بیلی و تفسیر آن ( عملی)، اصول تعبیه PICC (دستیابی به عروق محیطی به صورت تئوری)، چگونگی انجام PICC (عملی بصورت تمرین بر روی مولاژ) و اصول و مراقبت های پرستاری در خونگیری و رگ گیری در نوزادان (عملی بصورت تمرین بر روی مولاژ) جهت پرستاران شاغل در بخش‌های NICU مراکز بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ارائه می نمایند.

ارتباط با ما

 

 

 اصفهان، میدان آزادی ،خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی

           تلفن  دفتر:   ۳۷۹۲۷۵۶۵ -   ۰۳۱- ۳۶۶۸۷۱۵۳ – ۳۶۶۸۷۱۴۰- ۳۷۹۲۷۵۰۰  

           نمابر :               ۳۶۶۹۹۳۹۸-۰۳۱

           کدپستی:  ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۵

لینک مفید

 

پوستر

پیوندها