برگزاری کنفرانس علمی مراقبت کل نگربا موضوع: مراقبت های پیشگیرانه از پنومنی وابسته به ونتیلاتور

     به گزارش روابط عمومی دانشکده، اولین جلسه از سلسله کنفرانس های علمی مراقبت کل نگر در بخش های پرستاری مراقبت های ویژه با عنوان مراقبت های پیشگیرانه از پنومنی وابسته به ونتیلاتور(VAP) ، یکشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۷، با حضور اساتید گروه بیهوشی دانشکده پزشکی،  اساتید گروه پرستاری مراقبت های ویژه دانشکده متبوع، سرپرستاران پرستاران بخش های ICUمرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)، مترون و سوپروایزر آموزشی و کارشناسان کنترل عفونت مرکز در تالار اندیشه دانشکده برگزار شد.

در این نشست که با رویکرد بین حرفه ای برگزار گردید، ضمن مرور آخرین یافته ها در مراقبت های پیشگیرانه از پنومنی وابسته به ونتیلاتور، صاحبنظران و پرستاران بالینی، تجارب خود را در این زمینه به اشتراک گذاشتند و راهکارهای بومی جهت کاهش میزان پنومنی وابسته به ونتیلاتور را ارائه دادند.  

ارتباط با ما

 

 

 اصفهان، میدان آزادی ،خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی

           تلفن  دفتر:   ۳۷۹۲۷۵۶۵ -   ۰۳۱- ۳۶۶۸۷۱۵۳ – ۳۶۶۸۷۱۴۰- ۳۷۹۲۷۵۰۰  

           نمابر :               ۳۶۶۹۹۳۹۸-۰۳۱

           کدپستی:  ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۵

لینک مفید

 

پوستر

پیوندها