تاریخچه

 

   تربیت دانشجو در دو رشته پرستاری و مامایی در استان اصفهان توسط ۳ مرکز صورت می گرفت:

 

     ۱ – از سال ۱۳۴۷ ، آموزشگاه عالي پرستاري وابسته به دانشکده پزشکي دانشگاه اصفهان : تربيت دانشجوی پرستاری در دوره هاي سه ساله

 

     ۲ - از سال ۱۳۴۹، مجتمع آموزشي وزارت بهداري و بهزيستي: تربيت دانشجوی پرستاری و مامایی در مقاطع کارداني و کارشناسي

 

     ۳ - از سال ۱۳۴۷ ، مدرسه عالي پرستاري مهرآئين: تربيت دانشجوی پرستاری و مامایی در مقطع کارشناسي

 

   در سال ۱۳۶۵ با تاسيس وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي و الحاق آموزش علوم پزشکي به اين وزارت، سه مرکز فوق در هم ادغام و رسماً  دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان تاسیس شد.

 

لذا پس از این رویداد ، دانشجو در رشته هاي پرستاري، مامايي، تکنيسين اتاق عمل و مدارک پزشکي پذیرش شد.

 

   از سال ۱۳۶۳ لغايت ۱۳۶۵ تربیت دانشجو در رشته پرستاري، به دلیل ضرورت و حضور پرستاران در جنگ در مقطع کارداني صورت پذیرفت و در عین حال در همین دوره (۱۳۶۳ لغايت ۱۳۶۵ ) دانشجو در مقطع کارشناسي ناپيوسته پرستاری نیز پذیرش می شد.

 

آموزش تحصيلات تکميلي در مقطع کارشناسي ارشد پرستاري با گرايش هاي آموزش داخلي جراحي، بهداشت جامعه، کودکان، روانپرستاري و مديريت از سال ۱۳۶۸ آغاز گرديد.

 

   تربیت دانشجو در رشته مامايي در مقطع کارداني (ازسال۱۳۴۹ لغايت ۱۳۷۳)، کارشناسي ناپيوسته مامایی از سال ۱۳۶۸ و کارشناسي پيوسته این رشته از سال ۱۳۵۲ صورت گرفت و آموزش تحصيلات تکميلي در مقطع کارشناسي ارشد مامايي با گرايشهاي آموزش بهداشت مادر کودک و زنان مامايي از سال ۱۳۶۹ آغاز گرديد.

 

   تربيت دانشجو در رشته تکنيسين اتاق عمل از سال ۱۳۶۶ و سپس تربيت دانشجو در رشته کارشناسی اتاق عمل از سال ۱۳۸۷ شروع شد. مقطع کارشناسی ارشد اتاق عمل نیز از مهر ماه ۱۳۹۴ در دانشکده دایر گردیده است. 

و تربيت دانشجو در رشته مدارک پزشکي از سال ۱۳۶۶ آغاز و در سال ۱۳۶۷ به دانشکده مديريت و اطلاع رساني انتقال يافت.

 

شایان ذکر است پذیرش دانشجو در مقطع دکتری تخصصی پرستاری و دکتری بهداشت باروری ، به ترتیب از بهمن ۱۳۸۲ و ۱۳۸۵ با ۳ دانشجو در هر رشته آغاز گردید.

 

بر این اساس و در حال حاضر حوزه مديريت دانشکده پرستاري مامايي شامل رياست، معاونت آموزشي، معاونت پژوهشي، معاونت مالي و اداري و معاونت دانشجويي فرهنگی و تحصیلات تکمیلی مي باشد.

 

گروههاي آموزشي دانشکده شامل: پرستاری سلامت بزرگسالان، پرستاری مراقبتهای ویژه، پرستاری سلامت جامعه،، روانپرستاري، پرستاری کودکان،پرستاری مراقبتهای ویژه نوزادان،پرستاری سالمندی،مامايي و بهداشت باروری و اتاق عمل با ۸۴ نفر عضو هيات علمي و کادر آموزشي در دانشکده مي باشد.

 

   در حال حاضر تعدادكل دانشجويان دانشكده پرستاري ومامايي ۱۳۲۴ نفر دانشجو مي باشد كه در مجموع ۹۲۷ دانشجو در مقطع کارشناسی، ۳۲۵ دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و ۷۲ دانشجو در مقطع دکتری تحصیل می کنند.

 

   به عبارت دیگر ۵۱۹ نفردر مقطع کارشناسي پرستاري، ۷۵ نفر دانشجو در مقطع کارشناسي ارشد پرستاري(باگرایشهای سابق)، ۳۵ نفرکارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه ،۱۲ نفر کارشناسی ارشد پرستاری کودکان،۳۴ نفر کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه نوزادان و ۱۷ نفر کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی، ۳۱ نفر کارشناسی ارشد داخلی جراحی ،۱۱ نفر کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه ،۱۶ نفر کارشناسی ارشد روانپرستاری  ۳۶ نفردانشجو در مقطع دكترا تخصصی پرستاري و تعداد ۱۶۶ نفر دانشجو در مقطع کارشناسي مامايي، ۴۹نفر کارشناسی ناپیوسته مامایی ،۸۰ نفر دانشجو در مقطع کارشناسي ارشدمامایی (در ۵ گرایش) و ۳۶ نفر دکترا بهداشت باروري وتعداد  ۱۶۳ نفر دانشجو در مقطع کارشناسي اتاق عمل ، ۳۰ نفر كارشناسي ناپيوسته اتاق عمل و ۱۴ نفر کارشناسی ارشد اتاق عمل مشغول به تحصیل می باشند. 

 

ارتباط با ما

 

 

 اصفهان، میدان آزادی ،خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی

           تلفن  دفتر:   ۳۷۹۲۷۵۶۵ -   ۰۳۱- ۳۶۶۸۷۱۵۳ – ۳۶۶۸۷۱۴۰- ۳۷۹۲۷۵۰۰  

           نمابر :               ۳۶۶۹۹۳۹۸-۰۳۱

           کدپستی:  ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۵

لینک مفید

پوستر

پیوندها