تاریخچه شکل گیری

تاریخچه شکل گیری دفتر:

 

دفتر  توسعه آموزش  دانشکده  در سال ۱۳۸۵-۱۳۸۴ راه اندازی گردید.  فعالیت  دفتر در زمان  شروع کار  جمع  آوری  و انتقال  نظرات  و پیشنهادات  معاونت آموزشی و مدیران گروهها  در زمینه  مشکلات  آموزش نظری و بالینی  جهت بررسی در  کمیته های  ارزشیابی، بالینی  و  برنامه ریزی درسی بوده است. کمیته های  مذکورکه متشکل بودند از اساتید دارای  تجربه آموزشی  و پژوهشی و مدیران گروههای آموزشی  که تا سال ۹۲ حضورشان درجلسات الزامی بود، هر ۲ هفته یکبار جهت بررسی  و اعلام راهکار تشکیل می گردید. از سال ۹۲  با توجه به سیاستگزاری  های مدیریت  جدید  جلسات دفتر به صورت  کارگروهی که  تعداد  و تخصص  اعضاء آن  براساس نوع موضوعات مورد کارشناسی و پروژه های پژوهشی طراحی شده، تعیین می گردد. از این رو اعضاء کارگروهها  ثابت نخواهد بود.

ارتباط با ما

 

 

 اصفهان، میدان آزادی ،خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی

           تلفن  دفتر:   ۳۷۹۲۷۵۶۵ -   ۰۳۱- ۳۶۶۸۷۱۵۳ – ۳۶۶۸۷۱۴۰- ۳۷۹۲۷۵۰۰  

           نمابر :               ۳۶۶۹۹۳۹۸-۰۳۱

           کدپستی:  ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۵

لینک مفید

پوستر

پیوندها