تاریخچه

  PDF چاپ نامه الکترونیک
 

 

طبق آیین نامه استاد راهنما مصوب جلسه ۲۵ مورخ ۲۳/۱۲/۸۲ شورای عالی برنامه ریزی  علوم پزشکی کلیه دانشجویان این دانشکده قبلاً دارای استاد راهنما بودند

پس از ابلاغ آیین نامه مراحل اجرایی طرح استاد مشاور که مصوب شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ ۲۲/۲/۱۳۸۸ در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به دانشکده ها، موضوع در شورای آموزشی دانشکده طرح و سپس در مجمع اعضای هیأت علمی دانشکده مطرح و تبیین گردید سپس یک نفر بر اساس آئین نامه به عنوان مسئول اساتید مشاور منصوب گردید.

بدنبال توزیع کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی رشته های پرستاری، مامایی و اتاق عمل بین اساتید دانشکده و همچنین، برگزاری جلسات توجیهی عملکرد، تنظیم دستورالعمل های مکتوب برای ارائه خدمات مشاوره به دانشجویان انجام می گردد و  سایر ضوابط موجود در آئین نامه ابلاغ شده نیز باطلاع اساتید مشاور رسانده می شود.

ارتباط با ما

 

 

 اصفهان، میدان آزادی ،خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی

           تلفن  دفتر:   ۳۷۹۲۷۵۶۵ -   ۰۳۱- ۳۶۶۸۷۱۵۳ – ۳۶۶۸۷۱۴۰- ۳۷۹۲۷۵۰۰  

           نمابر :               ۳۶۶۹۹۳۹۸-۰۳۱

           کدپستی:  ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۵

لینک مفید

پوستر

پیوندها