تدوین برنامه جامع مراقبت منزل جهت ارتقای سلامت زنان مبتلا به پره اکلامپسی: دفاع پایان نامه دکترای بهداشت باروری

     به گزارش روابط عمومی دانشکده، شنبه۲۱ دیماه ۱۳۹۸ ، زهرا رستگاری ، دانشجوی دکتری رشته مامایی و بهداشت باروری، از پایان نامه خود با عنوان: تدوین برنامه جامع مراقبت منزل جهت ارتقای سلامت زنان مبتلا به پره اکلامپسی ، در محل تالار اندیشه دفاع نمود.

زهرا رستگاری ، در زمینه پژوهش خود بیان نمود که پره اکلامپسی یکی از حاملگی های پرخطر و یکی از چالش های مامایی موجود می باشد که بارداری و پیامدهای آن را تحت تاثیر قرار می دهد و از آنجا که می تواند علت ۲۰-۱۵ % مرگ ومیر مادران باردار باشد، توجه به مراقبت های این گروه از بارداری های پرخطر بایستی دقیق تر صورت گیرد. 

رستگاری ، با توجه به این که هم اکنون مراقبت از این مادران به صورت کامل و پیوسته صورت نمی گیرد و بسیاری از مراقبت های مورد نیاز این افراد، از دید ارائه دهندگان مخفی می ماند، از این رو مطالعه ای در خصوص ارائه مراقبت در منزل، به عنوان حلقه گم شده مراقبتی مادران با حاملگی های  ابتلا به پره اکلامپسی  در ایران ، در دوران بارداری  انجام شد.

براین اساس پژوهش با هدف تدوین برنامه جامع مراقبت در منزل در دو مرحله کیفی و کمی انجام شد .

رستگاری درخصوص کیفیت انجام پایان نامه ی خود گفت: ابتدا در بخش کیفی، نیازهای مراقبتی مادران باردار مبتلا به پره اکلامپسی و همچنین موانع دریافت  و مراقبت در منزل جهت ارتقا سلامت زنان مبتلا به پره اکلامپسی با مصاحبه های عمیق فردی و با نمونه گیری هدفمند استخراج شد.

 سپس مرور متون گسترده  در مرحله دوم پژوهش صورت گرفت. و در مرحله سوم با استفاده از ادغام یافته های کیفی و مرور متون مراحل قبل ، برنامه پیش نویس اولیه طراحی شد و در مرحله چهارم با استفاده از تکنیک دلفی و تشکیل پانل متخصصین برنامه مورد اعتبار یابی قرار گرفت و سرانجام بعد از اعمال پیشنهادات بکار رفته ، برنامه جامع مراقبت منزل در دو بخش،  بخش اول ساختار برنامه با نگاهی راهبردی و مبتنی بر تجزیه و تحلیل ذینفعان و بخش دوم برنامه،  شامل نقش و شرح وظایف افراد و فرایند مراقبت تدوین جهت ارتقا سلامت مادران مبتلا به پره اکلامپسی تدوین شد .

اساتید راهنما و مشاورین زهرا رستگاری ، در این پایان نامه به ترتیب دکتر محمد حسین یارمحمدیان ، دکتر شهناز کهن و دکتر فاطمه محمدی و دکتر میترا صوابی بودند. گفتنی است داوران خارجی و داخلی پایان نامه زهرا رستگاری ، دکتر زهرا شهشهانی ، دکتر نسرین شعربافچی زاده ، دکتر مهناز نوروزی ، دکتر محبوبه نم نباتی بودند.

ارتباط با ما

 

 

 اصفهان، میدان آزادی ،خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی

           تلفن  دفتر:   ۳۷۹۲۷۵۶۵ -   ۰۳۱- ۳۶۶۸۷۱۵۳ – ۳۶۶۸۷۱۴۰- ۳۷۹۲۷۵۰۰  

           نمابر :               ۳۶۶۹۹۳۹۸-۰۳۱

           کدپستی:  ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۵

لینک مفید

پوستر

پیوندها