تسویه حساب دانشجویان ارشد و دکتری تخصصی

 

مدارک لازم جهت تسویه حساب دانشجویان:

 

دریافت فایل ترجمان دانش(KTE)

 ۱- تکمیل فرم  ۲- پرینت فرم  ۳ - امضا استاد راهنما در انتهای صفحه آخر  ۴- تحویل به معاونت پژوهشی دانشکده

 

یک سی دی حاوی:

۱- فایل WORD پایان نامه ۲- فایل WORD ترجمان دانش ۳- داده هاSPSS  4 -مقاله مستخرج از پایان نامه و ۵-اسکن پذیرش مقاله   ۶- اسکن صفحه امضا ترجمان دانش(صفحه آخر)

 

کپی :

۱- صورتجلسه دفاع دو سری  ۲- مقاله دو سری  ۳- روی جلد فارسی یک عدد  ۴- نامه اکسپت مقاله دو سری

 

پس از تکمیل و تهیه تمام مدارک به حوزه معاونت پژوهشی مراجعه نمایید.

ارتباط با ما

 

 

 اصفهان، میدان آزادی ،خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی

           تلفن  دفتر:   ۳۷۹۲۷۵۶۵ -   ۰۳۱- ۳۶۶۸۷۱۵۳ – ۳۶۶۸۷۱۴۰- ۳۷۹۲۷۵۰۰  

           نمابر :               ۳۶۶۹۹۳۹۸-۰۳۱

           کدپستی:  ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۵

لینک مفید

پوستر

پیوندها