تسویه حساب دانشجویان ارشد و دکتری تخصصی

 

مدارک لازم جهت تسویه حساب دانشجویان:

 

دریافت فرم ترجمان دانش(KTE)*

 ۱- تکمیل فرم  

  ۲ - پرینت فرم

  ۳ - امضا استاد راهنما در انتهای صفحه آخر   

  ۴- تحویل به معاونت پژوهشی دانشکده

 

یک سی دی حاوی:

۱- فایل WORD پایان نامه 

 ۲ - فایل WORD ترجمان دانش با امضاء استاد راهنما

 ۳- فایل pdf ترجمان دانش با امضاء استاد راهنما

 ۴- داده هاSPSS   (در صورتی که طرح کیفی نباشد.)   

 ۵ -مقاله مستخرج از پایان نامه 

 ۶-اسکن پذیرش مقاله     

 ۷- اسکن فیش واریزی ۳۰%(در صورتی که اکسپت مقاله یا مقاله نداشته باشد)

 

کپی ها  شامل :

۱- صورتجلسه دفاع یک سری    ۲- مقاله دو سری     ۳- نامه اکسپت مقاله دو سری   ۴- روی جلد فارسی یک  سری     ۵  -برگ ارزشیابی  یک سری      ۶- فیش واریزی یک سری       ۷-فرم ترجمان دانش یک سری       ۸- ساب میت یک سری

**جهت تائید اکسپت مقاله یا مقاله به کتابخانه، واحد علم سنجی آقای نوروزی مراجعه فرمائید.**

*محل دریافت فرم ترجمان دانش جدید: سایت دانشگاه/  معاونت تحقیقات و فناوری/ انتهای پژوهشیارقسمت فرم / در انتهای فرم ها ، فرم ترجمان دانش (kte) می باشد

 ادرس سایت : https://research.mui.ac.ir/ResearchForms

 

*محل دریافت مجوز جهت کد اخلاق ،جهت الصاق انتهای پایان نامه : سایت google /کمیته ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی/ قسمت مصوبات / سرچ نام استاد راهنما یا نام دانشجو

ethics.research.ac.ir

 

ارتباط با ما

 

 

 اصفهان، میدان آزادی ،خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی

           تلفن  دفتر:   ۳۷۹۲۷۵۶۵ -   ۰۳۱- ۳۶۶۸۷۱۵۳ – ۳۶۶۸۷۱۴۰- ۳۷۹۲۷۵۰۰  

           نمابر :               ۳۶۶۹۹۳۹۸-۰۳۱

           کدپستی:  ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۵

لینک مفید

پوستر

پیوندها