تقویم آموزشی سال ۹۸-۹۷

 

تقویم آموزشی سال تحصیلی ۹۸-۹۷ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

مصوب جلسه شورای آموزشی دانشگاه مورخ ۲۸/۱/۹۷

 

 

 

                                                                

نیمسال اول ۹۸-۹۷

شنبه ۱۰/۶/۹۷  لغایت جمعه ۱۶ /۶/۹۷

انتخاب واحد

شنبه ۳۱/۶/۹۷

شروع کلاسها

شنبه ۷/۷/۹۷ ویکشنبه ۸/۷/۹۷ از ساعت ۳۰/۱۲ لغایت ۳۰/۱۷

حذف و اضافه

شنبه ۱۰/۹/۹۷ و یکشنبه ۱۱/۹/۹۷

حذف اضطراری

چهارشنبه ۱۲/۱۰/۹۷

پایان کلاسها

شنبه ۱۵/۱۰/۹۷

شروع امتحانات

جمعه ۵/۱۱/۹۷

پایان امتحانات

نیمسال دوم ۹۸-۹۷

چهارشنبه ۲۶/۱۰/۹۷ لغایت سه شنبه ۲/۱۱/۹۷

انتخاب واحد

شنبه ۱۳/۱۱/۹۷

شروع کلاسها

سه شنبه ۲۳/۱۱/۹۷ و چهارشنبه ۲۴/۱۱/۹۷

حذف و اضافه

شنبه ۲۱/۲/۹۸ ویکشنبه ۲۳/۲/۹۸

حذف اضطراری

چهارشنبه ۲۲/۳/۹۸

پایان کلاسها

شنبه ۲۵/۳/۹۸

شروع امتحانات

جمعه ۱۴/۴/۹۸

پایان امتحانات

 

ارتباط با ما

 

 

 اصفهان، میدان آزادی ،خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی

           تلفن  دفتر:   ۳۷۹۲۷۵۶۵ -   ۰۳۱- ۳۶۶۸۷۱۵۳ – ۳۶۶۸۷۱۴۰- ۳۷۹۲۷۵۰۰  

           نمابر :               ۳۶۶۹۹۳۹۸-۰۳۱

           کدپستی:  ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۵

لینک مفید

 

پوستر

پیوندها