تقویم آموزشی سال ۹۹-۹۸

   نیمسال اول ۹۹-۹۸      

انتخاب واحد

شنبه ۶/۹/ ۹۸   لغایت جمعه   ۹۸/۶/۱۵

شروع کلاسها

شنبه ۹۸/۶/۲۳

حذف واضافه

شنبه ۶/۳۰/ ۹۸ و  یکشنبه ۹۸/۶/۳۱

حذف اضطراری

شنبه ۹۸/۹/۱۶ و  یکشنبه ۹۸/۹/۱۷

پایان کلاسها

چهار شنبه ۹۸/۱۰/۱۸

شروع امتحانات

پنجشنبه ۹۸/۱۰/۱۹

پایان امتحانات

یکشنبه ۹۸/۱۱/۶

نیمسال دوم ۹۹-۹۸

انتخاب واحد

چهارشنبه ۱۰/۲۵/ ۹۸  لغایت سه شنبه   ۹۸/۱۱/۱

شروع کلاسها

شنبه ۹۸/۱۱/۱۲

حذف واضافه

یکشنبه ۱۱/۲۰/ ۹۸ و  دو شنبه ۹۸/۱۱/۲۱

حذف اضطراری

                           شنبه ۹۹/۲/۲۰  و  یکشنبه ۹۹/۲/۲۱

پایان کلاسها

چهار شنبه۹۹/۳/۲۱

شروع امتحانات

پنجشنبه ۹۹/۳/۲۲

پایان امتحانات

دوشنبه ۹۹/۴/۹

 

تقویم آموزشی سال تحصیلی ۹۹-۹۸ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

مصوب جلسه شورای آموزشی دانشگاه 

 

 

 

                                                                

 

ارتباط با ما

 

 

 اصفهان، میدان آزادی ،خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی

           تلفن  دفتر:   ۳۷۹۲۷۵۶۵ -   ۰۳۱- ۳۶۶۸۷۱۵۳ – ۳۶۶۸۷۱۴۰- ۳۷۹۲۷۵۰۰  

           نمابر :               ۳۶۶۹۹۳۹۸-۰۳۱

           کدپستی:  ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۵

لینک مفید

پوستر

پیوندها