توصیف مقطع کارشناسی ارشد اتاق عمل

 

پیشرفت روزافزون ابزار و تکنیک های جراحی و توسعه جراحی های کم تهاجمی نیاز به نیروی انسانی متبحر و برخوردار از دانش روز را مطرح کرده است. با توجه به این نیاز اعضای کمیته برنامه ریزی و ارزشیابی رشته اتاق عمل فرایند تدوین برنامه درسی مقطع کارشناسی ارشد اتاق عمل را از سال ۱۳۸۹ آغاز کردند و پس از پشت سر گذاشتن چالش ها ی فراوان در نهایت موفق شدند برنامه را در اردیبهشت ۱۳۹۲ به تصویب شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی برسانند. دانش آموختگان این رشته قادر خواهند بود در نقش های خدماتی و آموزشی در اتاق های عمل و دانشکده های مربوطه به فعالیت بپردازند و با بهره مندی از آموخته های تخصصی خود به ویژه در راه انداری و به کارگیری ابزار و تجهیزات اسکپیک به ایفای نقش بپردازند.

 

نیم رخ تحصیلی کارشناسی ارشد اتاق عمل

کارنمای عملکرد بالینی دانشجویان کارشناسی ارشداتاق عمل

ارتباط با ما

 

 

 اصفهان، میدان آزادی ،خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی

           تلفن  دفتر:   ۳۷۹۲۷۵۶۵ -   ۰۳۱- ۳۶۶۸۷۱۵۳ – ۳۶۶۸۷۱۴۰- ۳۷۹۲۷۵۰۰  

           نمابر :               ۳۶۶۹۹۳۹۸-۰۳۱

           کدپستی:  ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۵

لینک مفید

پوستر

پیوندها