توصیف مقطع کارشناسی ارشد مامایی

رشته های کارشناسی ارشد مامایی:

 

تعریف مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته مامایی:

 

کارشناسی ارشد ناپیوسته مامایی مجموعه ای از آموزش های تئوری، علمی و پژوهشی می تواند باشند که به منظور نیروی انسانی متعهد و ماهر و ایجاد کارآرایی و مهارت علمی و عملی مورد نیاز در زمینه های آموزش، پژوهش و خدمات مامایی  و مامایی جامعه نگر، علوم و فنون جدید علم مامایی در اولین مقطع بعد از کارشناسی مامایی ایجاد گردیده است.

 

۱)      کارشناسی ارشد ناپیوسته مامایی جامعه نگر

۲)     کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت مامایی

۳)    کارشناسی ارشد ناپیوسته آموزش مامایی

۴)    کارشناسی ارشد ناپیوسته بهداشت باروری

۵)     کارشناسی ارشد ناپیوسته مامایی قانونی

 

 

نیمرخ تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد مامائی

کارنمای بالینی دانشجویان کارشناسی ارشد مامائی

ارتباط با ما

 

 

 اصفهان، میدان آزادی ،خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی

           تلفن  دفتر:   ۳۷۹۲۷۵۶۵ -   ۰۳۱- ۳۶۶۸۷۱۵۳ – ۳۶۶۸۷۱۴۰- ۳۷۹۲۷۵۰۰  

           نمابر :               ۳۶۶۹۹۳۹۸-۰۳۱

           کدپستی:  ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۵

لینک مفید

پوستر

پیوندها