دعوت از متخصصین و مهمانان خارجی

 

آئین نامه میزبانی دوره های علمی آموزشی و تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 

با توجه به اهمیت گسترش روابط علمی، آموزشی و پژوهشی با دانشگاه ها و مجامع علمی خارج از کشور در گستره نظام بین الملل، لزوم تقویت و گسترش همکاریهای علمی و بین المللی برای توسعه پایداری علمی در کشور ضرورتی اجتناب ناپذیر می باشد. لذا به منظور افزایش مشارکت علمی، دانشمندان، استادان و پژوهشگران دانشگاه های علوم پزشکی کشور در جهت ارتقاء و معرفی توانمندیها و دستاوردهای نوین علمی در پیشبرد جریان های علمی جهان، به خصوص جهان اسلام و کشورهای همسایه ج.ا.ا لازم است تا با تدوین سیاست های علمی و فرهنگی متناسب با استراتژیهای کلان علمی کشور نسبت به انتقال علوم جدید به مراکز علمی، آموزشی و دانشگاهی کشورهای منطقه، جایگاه ویژه ای را برای صدور خدمات علمی، آموزشی و بهداشتی دانشگاههای کشورمان بدست آوریم. بر این اساس اداره روابط بین الملل دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با تدوین آئین نامه اجرایی میزبانی دوره های آموزش بین المللی داخل کشور به شرح زیر در ۱۱ ماده و۲ تبصره اقدام نموده است.

* ماده یک:کلیه دانشکده ها ومراکز تحقیقاتی زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشگی اصفهان می توانند با توجه به ظرفیت های علمی آموزشی ،تحقیقاتی ونیروی انسانی موجود میزبان دوره های آموزشی وپژوهشی دانشگاه های خارج وداخل کشور باشند .

* ماده دو:میزبانی دوره های آموزشی وتحقیقاتی  می بایست بر اساس استانداردهای آموزشی و پژوهشی بین المللی بوده و در قالب تفاهم نامه های منعقده شده بین دانشگاه های خارجی و داخل کشور باشد.

* ماده سه:تعیین و برآورد هزینه های دوره های آموزشی و تحقیقاتی در داخل کشور با نظر گروه ودانشکده و یا مرکزتحقیقاتی بر اساس استانداردهای بین المللی و اعتبارات لازم دوره های آموزشی پژوهشی می باشد.

* ماده چهار: این دوره ها می تواننددر ۱) قالب فرصت های مطالعاتی،دوره های آموزشی یا ویزیت های علمی جهت اعضای هیات علمی سایر دانشگاه های داخل یا خارج از کشور، ۲) دوره های آموزشی، تحقیقاتی یا ویزیت علمی برای کارشناسان دیگر دانشگاه ها ۳) دوره های فرصت مطالعاتی، آموزشی یا ویزیت علمی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی و یا سایر مقاطع دانشگاه های خارج یا داخل کشور تعریف شوند.

* ماده پنج : دوره های آموزشی که منجر به اخذ مدرک می گردد صرفا تحت نظر معاونت آموزشی دانشگاه است.

* ماده شش: مدیریت میزبانی دوره های پژوهشی که تحت عنوان دوره های علمی و پژوهشی، بین المللی است. تحت نظارت مستقیم اداره روابط بین الملل دانشگاه می باشد و کلیه مکاتبات اداری و ارتباطات بین المللی و بین دانشگاهی، صدور گواهینامه ها توسط اداره روابط بین الملل دانشگاه صورت می گیرد.

* ماده هفت: مراحل اجرایی پذیرش شرکت کننده طبق دستور العمل ضمیمه صورت میگیرد

* ماده هشت: کلیه هزینه های  دوره های آموزشی و پژوهشی بین المللی بر اساس توافقات طرفین به عهده دانشگاه میهمان بوده و کلیه شرکت کنندگان دوره های مذکور ملزم به پرداخت هزینه آموزشی و هزینه های اقامت در طول دوره به دانشگاه میزبان می باشند.

تبصره ۱ :دانشگاه میزبان مکلف است، نسبت به تهیه امکانات و تسهیلات لازم جهت اسکان و خدمات لازم آموزشی و پژوهشی در دانشگاه برای شرکت کنندگان دوره های آموزش بین المللی اقدام مساعد به عمل آورد.

تبصره ۲ :هزینه تحصیلی باید از طرف دانشگاه میهمان به حساب ارزی تعیین شده در دانشگاه میزبان واریز گردد.

* ماده نه:کلیه شرکت کنندگان دوره های آموزشی ، پژوهشی بین المللی موظفند که تحت پوشش یکی از بیمه های بین المللی قرار گیرند تا در طول دوره در داخل کشور میزبان در مقابل هرگونه حادثه بیمه باشند.

* ماده ده:طبق توافقات دانشگاه میزبان و دانشگاه میهمان، کلیه شرکت کنندگان دوره های بین المللی ملزم به رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و همچنین قوانین و مقررات دانشگاه میزبان می باشند.

* ماده یازده:  دانشگاه میزبان هیچگونه مسئولیتی در قبال شرکت کنندگان دوره های آموزشی بین المللی در خارج از محیط دانشگاه و در ساعات غیراداری نداشته و هرگونه عمل خلاف قانون و مقررات در کشور متوجه شرکت کنندگان می باشد  فرآیند پذیرش آئین نامه میزبانی

 

 

مدارک مورد نیاز

توضیحات:

۱.       جهت دریافت ویزای میهمانان آمریکایی فرمهای شماره ۱و ۲و ۴ مورد نیازمي باشد که بعد از  تکمیل شدن به صورت فایل wordارائه گردد.

۲.       جهت دریافت ویزای میهمانان غیر آمریکایی فرم شماره ۱ مورد نیازمي باشد که بعد از تکمیل شدن به صورت فایل wordارائه گردد.

۳.       فرم همايش جهت كليه ميهمانان مورد نياز مي باشد.

۴.       ضمناً گذرنامه ميهمان بایستی حداقل ۶ ماه زمان داشته باشد.

            ۵.        جهت دریافت فرم ها از سایت معاونت پژوهشی دانشگاه اقدام نمایید.

 

 

 فرم دعوت از مهمانان خارجی

برای دریافت فرم دعوت از مهمانان خارجی روی لینک کلیک کنید .

 

ارتباط با ما

 

 

 اصفهان، میدان آزادی ،خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی

           تلفن  دفتر:   ۳۷۹۲۷۵۶۵ -   ۰۳۱- ۳۶۶۸۷۱۵۳ – ۳۶۶۸۷۱۴۰- ۳۷۹۲۷۵۰۰  

           نمابر :               ۳۶۶۹۹۳۹۸-۰۳۱

           کدپستی:  ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۵

لینک مفید

 

پوستر

پیوندها