سرفصل ها

 

 

سرفصل دروس برنامه آموزشی دوره کارشناسی پیوسته مامایی

 

سرفصل دروس برنامه آموزشی دوره کارشناسی ناپیوسته مامایی

 

سرفصل دروس برنامه آموزشی دوره کارشناسی پرستاری قبل از ۹۲

 

سرفصل دروس برنامه آموزشی دوره کارشناسی پرستاری بعد از سال ۹۳

 

سرفصل دروس برنامه آموزشی دوره کارشناسی پیوسته اتاق عمل

 

 سرفصل دروس برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد گرایش داخلی جراحی
 

سرفصل دروس برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد گرایش روان پرستاری

 

 سرفصل دروس برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد گرایش سالمندی

 

 سرفصل دروس برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد گرایش سلامت جامعه

 

 سرفصل دروس برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد گرایش کودکان 

 

 سرفصل دروس برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد گرایش مامایی

 

 سرفصل دروس برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد گرایش مراقبتهای ویژه نوزادان

 

 سرفصل دروس برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد گرایش مراقیتهای ویژه 

 

سرفصل دروس برنامه آموزشی دوره دکتری بهداشت باروری

 

سرفصل دروس برنامه آموزشی دوره دکتری پرستاری

 

سرفصل دروس برنامه آموزشی دوره دکتری پرستاری مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴

 

سرفصل دروس برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد گرایش مراقیتهای ویژه -ورودی ۹۸

ارتباط با ما

 

 

 اصفهان، میدان آزادی ،خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی

           تلفن  دفتر:   ۳۷۹۲۷۵۶۵ -   ۰۳۱- ۳۶۶۸۷۱۵۳ – ۳۶۶۸۷۱۴۰- ۳۷۹۲۷۵۰۰  

           نمابر :               ۳۶۶۹۹۳۹۸-۰۳۱

           کدپستی:  ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۵

لینک مفید

پوستر

پیوندها