طراحی و اجرای برنامه مداخله ای سلامت روان زنان اهدا کننده تخمک / دفاع از پایان نامه دکتری مامایی و بهداشت باروری در دانشکده پرستاری و مامایی

      به گزارش روابط عمومی دانشکده، سه شنبه ۵ اسفند ماه ۱۳۹۹، الهام ادیب مقدم، دانشجوی دکتری رشته مامایی و بهداشت باروری، از پایان نامه خود با عنوان: طراحی و اجرای برنامه مداخله¬ای سلامت روان زنان اهداکننده تخمک، در محل تالار اندیشه دفاع نمود.

الهام ادیب مقدم، در زمینه پژوهش خود بیان نمود که زنان اهداکننده تخمک، از گروه های مهم در درمان های کمک باروری هستند و ورود به فرایند اهدای تخمک برای آنان با آسیب روانشناختی همراه خواهد بود. اما سلامت روان این گروه به عنوان شریک سوم در فرایند مشارکت در درمان ناباروری، کمتر مورد توجه واقع شده و تمرکز ویژه مراکز ارائه خدمت کمک باروری، نتیجه موفق بارداری در زوجین دریافت کننده تخمک می باشد.

ادیب مقدم گفت: با توجه به عدم وجود برنامه های مداخله ای حفظ سلامت روان در زنان اهداکننده تخمک، تدوین و اجرای برنامه های مداخله ای در راستای حفظ و ارتقای سلامت روان در این گروه به منظور کاهش بار روانشناختی ناشی از ورود به این فرایند، ضروری به نظر می رسد.

استاد راهنمای دانشجو الهام ادیب مقدم، در این پایان نامه دکتر اشرف کاظمی و استادان مشاور ایشان دکتر سید مهدی احمدی و دکتر غلامرضا خیرآبادی بودند.

 گفتنی است داوران خارجی و داخلی پایان نامه الهام ادیب مقدم، دکتر هتاو قاسمی تهرانیان، دکتر زهرا بهبودی مقدم، دکتر حمید نصیری و دکتر میترا صوابی بودند.

ارتباط با ما

 

 

 اصفهان، میدان آزادی ،خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی

           تلفن  دفتر:   ۳۷۹۲۷۵۶۵ -   ۰۳۱- ۳۶۶۸۷۱۵۳ – ۳۶۶۸۷۱۴۰- ۳۷۹۲۷۵۰۰  

           نمابر :               ۳۶۶۹۹۳۹۸-۰۳۱

           کدپستی:  ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۵

لینک مفید

پوستر

پیوندها