طراحی یک رویکرد درمانی تلفیقی و بررسی تأثیر آن بر تعاملات و تمایل جنسی زوجین: دفاع از پایان نامه دکتری مامایی و بهداشت باروری

    به گزارش روابط عمومی دانشکده، دانشجوی دکتری مامایی و بهداشت باروری ، سرکارخانم پریسا صمدی، ورودی ۱۳۹۱، چهارشنبه ۷ آذرماه ۱۳۹۷ ،  درتالار اندیشه از پایان نامه خود با عنوان طراحی یک رویکرد درمانی تلفیقی و بررسی تأثیر آن بر تعاملات و تمایل جنسی زوجین دفاع نمود.

دانشجو پریسا صمدی، در خلاصه پایان نامه ارسالی خود به روابط عمومی دانشکده گفته است: مطالعه حاضر با هدف طراحی یک رویکرد تلفیقی درمانی و بررسی تاثیر آن برتعاملات و تمایل جنسی زوجین با روش ترکیبی لاله گزیده متوالی تجربی انجام شده است.

ابتدا با مرور متون گسترده و کمک تیم پژوهش، پیش نویس اولیه درمان با تلفیق دو رویکرد زوج درمانی هیجان مدار و سکس تراپی مسترز و جانسون طراحی شد. سپس با یک مطالعه کیفی تجارب زوجین تبیین گردید تا نظرات ایشان در مورد رویکرد تلفیقی پرسیده شود و از تطابق فرهنگی اعتقادی درمان اطمینان حاصل شود.

در ادامه یک جلسه پنل متخصصان با شرکت ۵ نفر از متخصصین سلامت جنسی برگزارشد تا درمان ارتقاء یافته و تایید شود.

پس از آن در یک مطالعه کمی، تاثیر رویکرد تلفیقی برروی زوجین مبتلا به اختلال کمبود تمایل جنسی با رویکرد سکس تراپی مسترز و جانسون مورد مقایسه قرار گرفت.

در نهایت این مطالعه نشان داد که رویکرد تلفیقی همانند سکس تراپی مسترز و جانسون، در درمان اختلال کمبود تمایل جنسی موثر است ولی در مواردی مانند خود ابرازی جنسی، سازگاری زناشویی و عملکرد تمایل جنسی زنان، رویکرد تلفیقی موثرتر از سکس تراپی مسترز و جانسون است.

اساتید راهنما و مشاور دانشجو پریسا صمدی،  آقایان دکتر مهرداد صالحی ، دکتر محمد آرش رمضانی و سرکار خانم ها دکتر راضیه معصومی و دکتر شهناز کهن بودند.

همچنین داوری پایان نامه ایشان را آقای دکتر امراله ابراهیمی  و سرکار خانم ها دکتر ویکتوریا عمرانی فرد ، دكتر اشرف کاظمی و دکتر مهناز نوروزی به عهده داشتند.

ارتباط با ما

 

 

 اصفهان، میدان آزادی ،خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی

           تلفن  دفتر:   ۳۷۹۲۷۵۶۵ -   ۰۳۱- ۳۶۶۸۷۱۵۳ – ۳۶۶۸۷۱۴۰- ۳۷۹۲۷۵۰۰  

           نمابر :               ۳۶۶۹۹۳۹۸-۰۳۱

           کدپستی:  ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۵

لینک مفید

 

پوستر

پیوندها