طرح های تحقیقاتی در دست اجرای سال ۹۶

 1. بررسی مقایسه ای دانش و عملکرد کاردان ها و کارشناسان اتاق عمل در خصوص رعایت تکنیک آسپتیک در اتاق های عمل بیمارستان های منتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال ۱۳۹۶ . محمدرضا زارعی
 1. تبیین تجارب بیماران از عوامل تسهیل کننده و بازدارنده در تبعیت از رژیم درمانی در بیماران تحت درمان با همو دیالیز در شهر اصفهان: یک مطالعه تحلیل محتوای کیفی. مریم السادات هاشمی
 1. بررسی ارتباط سبکهای هویت با ادراکات دانشجویان پرستاری از محیط یادگیری بالینی. مریم باقری
 1. بررسی ارتباط امید، شادکامی و عزت نفس با کفایت مراقبت های دوران باداری در شهر اصفهان ۱۳۹۶. الهام سادات حسینی
 1. مقایسه سطح همدلی بین پرستاران شاغل بخش های ویژه، اورژانس و روان­پزشکی در بیمارستان­های منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال ۱۳۹۶ . فاطمه قائدی حیدری، مژگان سهیلی
 1. تبیین  تجارب روانشناختی بیماران بخش های مراقبت های ویژه از مراقبت های ارائه شده برای زخم بستر توسط پرستاران . محمد اکبری کاجی
 1. بررسی ارتباط اضافه وزن و چاقی  با اضطراب در بیماران قلبی مراجعه کننده به بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال ۱۳۹۶. امیر شاه زیدی
 1. بررسی ارتباط کمالگرایی و تصویر بدنی با اختلال خوردن زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر اصفهان ۱۳۹۶. مریم کیانی
 1. بررسی نگرش مراقبین سلامت به ایمنی بیمار در اتاق عمل بیمارستانهای آموزشی منتخب شهر اصفهان در سال ۱۳۹۶. ریحانه نیک نژاد
 1. بررسی ارتباط  ذهن اگاهی، نظم جویی شناختی هیجان و بهزیستی روانشناختی با سلامت زنان باردار مراجعه کننده به درمانگاه های شهر اصفهان ۱۳۹۶. فاطمه قربانی
 1. بررسی ارتباط هوش هیجانی با سطح اجتماعی شدن حرفه ای دانشجویان اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال ۱۳۹۶ .  ریحانه نیک نژاد
 1. بررسی مقایسه ای اثر حنا با روغن زیتون بر بهبود زخم فشاری در جه یک بیماران بستری در بخش های ویژه بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال ۱۳۹۵ . زهرا رفیعی
 2. بررسی کودک آزاری در کودکان بستری و ارتباط آن با برخی از مشخصات دموگرافیک آنان در بیمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال ۱۳۹۶. نیلوفر بهرامی
 1. بررسی و مقایسه دلبستگی مادر-جنین در طی بارداری و عوامل مرتبط و پیامدهای آن در بین مادران  باردار تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی منتخب شهر اصفهان و شهر ماربورگ آلمان: یک مطالعه پانل. کبری صالحی   
 1. بررسی ارتباط سلامت عمومی زنان با رضایت زناشویی در دوران یائسگی در شهر اصفهان. زهرا سهرابی

ارتباط با ما

 

 

 اصفهان، میدان آزادی ،خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی

           تلفن  دفتر:   ۳۷۹۲۷۵۶۵ -   ۰۳۱- ۳۶۶۸۷۱۵۳ – ۳۶۶۸۷۱۴۰- ۳۷۹۲۷۵۰۰  

           نمابر :               ۳۶۶۹۹۳۹۸-۰۳۱

           کدپستی:  ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۵

لینک مفید

پوستر

پیوندها