طرح های دانشجویی مصوب در کمیته تحقیقات دانشجویی

۱-    طراحی و ساخت نرم افزار آموزشی چند رسانه ای پرستاری داخلی جراحی اعصاب: آقای احمدی (پایان یافته)

۲-    بررسی ارتباط پروتئین دریافتی از رژیم غذایی با نتایج درمان های کمک باروری در زنان نابارور مراجعه کننده به مرکز باروری و ناباروری شهر اصفهان در سال ۱۳۹۴: مریم جهانگیری فر

۳-    بررسی مقایسه ای دلبستگی مادر - جنین در مادران باردار جایگزین و مادران باردارژنتیکی شهر اصفهان سال ۱۳۹۵: مرجان گلی

۴-    بررسی مقایسه ای میزان آگاهی از مدیریت مواجهه شغلی در دانشجویان پرستاری، مامایی و اتاق عمل دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵: نسیم نیکبختان

۵-    بررسی ارتباط سلامت عمومی زنان با رضایت زناشویی در دوران یائسگی در شهر اصفهان در سال ۹۴: نفیسه شمس ناتری

۶-     بررسی میزان رعایت کدهای اخلاقی حرفه  مامایی توسط ماماهای شاغل در بخش های زنان و زایشگاه ها و برخی عوامل مرتبط با آن در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سال۱۳۹۵: مهسا شاعلی

۷-    بررسی ارتباطاحترام به  شأن ذاتی با اضطراب ، افسردگی ، استرس وکیفیت زندگی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی مراجعه کننده به بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهاندر سال ۱۳۹۵: وجیهه آتشی

۸-    بررسی میزان رعایت کدهای اخلاقی حرفه  مامایی توسط ماماهای شاغل در بخش های زنان و زایشگاه ها و برخی عوامل مرتبط با آن در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سال۱۳۹۵: مهسا شاعلی

ارتباط با ما

 

 

 اصفهان، میدان آزادی ،خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی

           تلفن  دفتر:   ۳۷۹۲۷۵۶۵ -   ۰۳۱- ۳۶۶۸۷۱۵۳ – ۳۶۶۸۷۱۴۰- ۳۷۹۲۷۵۰۰  

           نمابر :               ۳۶۶۹۹۳۹۸-۰۳۱

           کدپستی:  ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۵

لینک مفید

پوستر

پیوندها