طرح های مصوب سال ۹۷

 

  1.  بررسی میزان تطابق ارائه­ی خدمات تشخیصی دوران بارداری با استانداردهای کشوری در مراکز بهداشتی - درمانی شهر اصفهان در سال ۱۳۹۷. راضیه پورکاظمی
  1. بررسی ارتباط افکار مزاحم (نشخوار فکری، نگرانی، وسواس فکری) و کیفیت خواب  در مادران باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی اصفهان در سال ۱۳۹۷. حدیث انتشاری
  1. بررسی ارتباط سلامت معنوی با احساس انرژی در زنان یائسه. الهام ادیب مقدم
  1. بررسی و مقایسه  هوش اخلاقی و هوش سازمانی  با تعهد سازمانی پرستاران و ماماهای شاغل در بیمارستانهای دولتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهر اصفهان در سال ۹۸-۱۳۹۷  . زهرا قنبری
  1. تأثير يك برنامه توانمند سازي اصول اخلاق حرفه اي پرستاري بر ميزان حساسيت اخلاقي دانشجويان ارشد پرستاري مشغول به تحصیل در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال ۱۳۹۷. نیلوفر حاجی صباغ
  1. تعیین ارتباط فاصله بین بارداری ها با اوتیسم در کودکان. راضیه شمس مورکانی
  1. بررسی ارتباط سلامت معنوی و سازگاری با استومی در بیماران دارای استومی مراجعه کننده به بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سال ۱۳۹۷. محدثه هادی
  1. بررسی ارتباط هوش هيجاني و گرایش به تفکر انتقادی با موفقیت تحصیلی در دانشجویان كارشناسي پرستاري دانشگاه علوم پزشكي اصفهان سال ۱۳۹۷. مژگان سهیلی
  1. بررسی تاثیر ارائه گزارش مراحل عمل جراحی در یک دوره کارآموزی بر اعتماد به نفس و خود کارآمدی دانشجویان کارشناسی اتاق عمل در بیمارستان های آموزشی منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال ۹۸-۱۳۹۷. فرزانه ابطحی

 

 

 

ارتباط با ما

 

 

 اصفهان، میدان آزادی ،خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی

           تلفن  دفتر:   ۳۷۹۲۷۵۶۵ -   ۰۳۱- ۳۶۶۸۷۱۵۳ – ۳۶۶۸۷۱۴۰- ۳۷۹۲۷۵۰۰  

           نمابر :               ۳۶۶۹۹۳۹۸-۰۳۱

           کدپستی:  ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۵

لینک مفید

پوستر

پیوندها