فراخوان طرح های تحقیقاتی و کسب ایده در راستای برنامه های شبکه ملی مطالعات و توسعه علوم پرستاری با حمایت مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزکی (نصر)

    به اطلاع کلیه اساتید، همکاران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی پرستاری می رساند:

با توجه به نامه شماره ۴۸۹/۵۰۲/د مورخ ۴/۹/۹۸ سرپرست محترم معاونت پژوهشی مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی کشور (نصر) در خصوص پذیرش و اختصاص گرانت به طرح های تحقیقاتی مرتبط با ماموریت های ویژه کلان مناطق، شبکه ملی مطالعات و توسعه علوم پرستاری پذیرای طرح های ارسالی در راستای برنامه عملیاتی کارگروه توسعه علوم پرستاری به شرح ذیل خواهد بود. از همکاران علاقمند درخواست می گردد چکیده پروپوزال پیشنهادی خود را مطابق فرمت پیوست تا تاریخ ۷/۱۰/۱۳۹۸ به ایمیل دبیرخانه کارگروه توسعه علوم پرستاری به آدرس nsd@nm.mui.ac.ir ارسال نمایند. نتایج چکیده های ارسالی تائید شده در کارگروه، جهت ادامه روند ارسال طرح ها در مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی کشور به مجریان طرح اعلام خواهد شد.

ارسال پروپوزال از طریق پست الکترونیک به آدرس مرکز شبکه ملی مطالعات و توسعه علوم پرستاری

Email:      nsd@nm.mui.ac.ir

http://nm.mui.ac.ir/fa/db/nsd

شماره تماس: ۳۶۷۰۲۴۶۱-۰۳۱، ۳۷۹۲۷۶۳۲-۰۳۱

اولویت برنامه ها و طرح های تحقیقاتی کارگروه توسعه علوم پرستاری

-  اجرایی نمودن فرآیند پرستاری در کشور

-تهیه و تدوین درسنامه های بومی رشته پرستاری

-  تهیه و تدوین لاگ بوک (Log Book)

- تهیه و تدوین راهنمای آموزش بالینی(Clinical Study Guide)  

-  فرآیند مقیم نمودن دانشجویان سال آخر در بیمارستان ها

- اجرای آزمون عملی پایان دوره  کارشناسی پرستاری

-  توانمندسازی اساتید پرستاری

- تحلیل دوره های آموزشی رشته های غیر دانشگاهی مرتبط با حرفه پرستاری مانند  بهیاری و . .

- طرح های عملیاتی در راستای توسعه دانش پرستاری

- طرح های عملیاتی در راستای توسعه خدمات پرستاری

ارتباط با ما

 

 

 اصفهان، میدان آزادی ،خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی

           تلفن  دفتر:   ۳۷۹۲۷۵۶۵ -   ۰۳۱- ۳۶۶۸۷۱۵۳ – ۳۶۶۸۷۱۴۰- ۳۷۹۲۷۵۰۰  

           نمابر :               ۳۶۶۹۹۳۹۸-۰۳۱

           کدپستی:  ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۵

لینک مفید

 

پوستر

پیوندها