فرایند داوری پروپوزال های دانشجویی:

 

       ۱- ارسال پروپوزال به صورت ایمیل توسط مجری به دبیر شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی.

        توجه: پروپوزال های دریافتی از همکار یا مشاور طرح و استاد راهنما به هیچ عنوان بررسی نخواهد شد.

      ۲- ابلاغ ایرادات اولیه توسط دبیر شورا به مجری طرح، انجام اصلاحات توسط مجری،  ارسال پروپوزال به سرپرست کمیته تحقیقات دانشکده پرستاری و مامایی.

      ۳ . ارسال پروپوزال برای داوران.

      ۴. اطلاع نتایج داوری ها به مجری جهت اصلاح ایرادات وارده.

      ۵.  ارسال پروپوزال نهایی برای شورای پژوهشی دانشگاه  جهت تصویب نهایی در اولین جلسه رسمی شورای پژوهشی دانشگاه.  

      ۶.  ملزم بودن مجری به ثبت طرح های تحقیقاتی در سایت پژوهشیار.

      ۷. ملزم بودن دانشجویان مقطع دکتری به انتخاب لاین تحقیقاتی (جهت طرح دوم ).

      ۸. ضرورت انتخاب یکی از اعضاء هیئت علمی در طرح پژوهشی.

      ۹. مجری طرح می بایست در مهلت مقرر نسبت به گزارش خاتمه طرح، مطابق با آئین نامه های موجود اقدام نماید.

 

         توجه :

  • طبق قوانین موجود، هر دانشجو به صورت همزمان نمیتواند مجری بیش از یک طرح تحقیقاتی باشد.
  • هر استاد راهنما، حداکثر می تواند راهنمایی ۳ طرح دانشجویی را بطور همزمان برعهده گیرد.
  • دانشجویان می بایست در تمامی مقالات خود وابستگی سازمانی (affilation  ) کمیته تحقیقات دانشجویی را دقیق و کامل به صورت زیر ذکر نمایند:

Student research committee, School of nursing and midwifery ,Isfahan university of medical sciences, Isfahan , Iran .‎

 

  • در صورت شرکت دانشجویان در همایش و کنگره های داخلی و خارجی و درج affilation  کمیته تحقیقات دانشجویی در خلاصه مقالات، از طرف کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه مورد تشویق قرار خواهندگرفت.

ارتباط با ما

 

 

 اصفهان، میدان آزادی ،خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی

           تلفن  دفتر:   ۳۷۹۲۷۵۶۵ -   ۰۳۱- ۳۶۶۸۷۱۵۳ – ۳۶۶۸۷۱۴۰- ۳۷۹۲۷۵۰۰  

           نمابر :               ۳۶۶۹۹۳۹۸-۰۳۱

           کدپستی:  ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۵

لینک مفید

پوستر

پیوندها