كدهاي اخلاق پزشكي

راهنماي اخلاقي پژوهش بر گامت و جنين

راهنماي اخلاقي پژوهش هاي ژنتيك

راهنماي اخلاقي پژوهش بر گروه هاي خاص

 راهنماي اخلاقي كارآزمايي هاي باليني

 راهنماي اخلاقي پژوهش بر حيوانات

 راهنماي اخلاقي پژوهش هاي پيوند عضو و بافت

 آيين‌نامه اجرايي اصول اخلاقي در پژوهش‌هاي علوم پزشكي

 منشور حقوق بيمار در ايران

 كدهاي حفاظت آزمودني انساني درپژوهشهاي علوم پزشكي

 محتوای چک لیست موافقت آگاهانه

 نمونه برگ رضایت آگاهانه

 شیوه نامه بررسی طرحهای ارسالی از مجموعه های خارج  از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به کمیته منطقه ای اخلاق در پژوهشهای علوم پزشکی

 فرم اطلاع رسانی به آزمودنیها

 چک لیست بررسی طرح پژوهشی از نظر رعایت کدهای اخلاق در پژوهشهای علوم پزشکی

 راهنمای غربالگری پروپوزال ها از نظر اخلاقی

 دستورالعمل اجرایی کردن کدهای اخلاق در پژوهش "روابط بین الملل "

 دستورالعمل اجرایی کردن کدهای اخلاق در پژوهش " کمیته ارتقاء-هیات ممیزه "

 موارد و مدارک لازم جهت دریافت تاییدیه اخلاقی برای مقالات

 تامین هزینه موردنیاز طرح های تحقیقاتی

 بند ۲ مصوب پنجاهمین جلسه کمیته اخلاق در پژوهشهای علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  مورخ ۹/۱۲/۸۸

 بند ۵ مصوب پنجاه و دومین جلسه کمیته اخلاق در پژوهشهای علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان   مورخ   ۹/۳/۸۹

 نامه شماره ۱۰۷۶۵۱/۴/۱۲/پ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۸ معاون تحقیقات و فنآوری  و دبیر کمیته منطقه‏ای اخلاق در پژوهش‏های علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  

 نامه شماره ۲۶۶۹۶/۴/۱۲/پ مورخ ۱۷/۳/۱۳۸۹ معاون تحقیقات و فنآوری و دبیر کمیته منطقه‏ای اخلاق در پژوهش‏های علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 نامه شماره ۱۲۱۶۰۲/۴/۱۲/پ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۸۸ معاون تحقیقات و فنآوری و دبیر کمیته منطقه‏ای اخلاق در پژوهش‏های علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  

 راهنمای اخلاق در انتشارآثار پژوهشی علوم پزشکی 

دستورالعمل رسیدگی به تخلفات پژوهشی

ارتباط با ما

 

 

 اصفهان، میدان آزادی ،خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی

           تلفن  دفتر:   ۳۷۹۲۷۵۶۵ -   ۰۳۱- ۳۶۶۸۷۱۵۳ – ۳۶۶۸۷۱۴۰- ۳۷۹۲۷۵۰۰  

           نمابر :               ۳۶۶۹۹۳۹۸-۰۳۱

           کدپستی:  ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۵

لینک مفید

 

پوستر

پیوندها