لینک های مفید

 

https://research.mui.ac.ir/fa    معاونت پژوهشی دانشگاه:

 

http://researches.mui.ac.ir    سامانه پژوهشیار: 

 

https://research.mui.ac.ir/ctc/about         کار آزمایی بالینی:

 

https://ethics.research.ac.ir      کمیته  ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی:

ارتباط با ما

 

 

 اصفهان، میدان آزادی ،خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی

           تلفن  دفتر:   ۳۷۹۲۷۵۶۵ -   ۰۳۱- ۳۶۶۸۷۱۵۳ – ۳۶۶۸۷۱۴۰- ۳۷۹۲۷۵۰۰  

           نمابر :               ۳۶۶۹۹۳۹۸-۰۳۱

           کدپستی:  ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۵

لینک مفید

پوستر

پیوندها