مرکز آموزش مداوم و بازآموزی

 

اهداف  آموزش مداوم دانشکده پرستاری و مامایی

اعضاء آموزش مداوم

کارگروه آموزش اساتید و بازآموزی 

سامانه یکپارچه  آموزش مداوم  پزشکی کشور

 

 

 

اهداف:

ارتقاء سطح علمی و عملی کلیه  اساتید و کارکنان دانشکده و پرسنل پرستاری ومامایی مراکز بهداشتی و درمانی 

 

 

اهداف تشکیل آموزش مداوم دانشکده:

 

- تشکیل کمیته آموزش  مداوم  جامعه  پرستاري شامل : معاونت درمان ، دانشکده پرستاری ومامای و سازمان نظام پرستاری

- بررسی نیاز سنجی پرسنل پرستاری و مامایی در کمیته آموزش  مداوم  جامعه  پرستاري  

-  تقسیم اجرای برنامه های آموزش مداوم پرسنل پرستاری در کمیته  فوق

- برگزاری برنامه های آموزش مداوم مربوط به دانشکده پرستاری ومامایی جهت پرسنل پرستاری ومامایی مراکز بهداشتی و درمانی

- تشکیل جلسات کارگروه آموزش اساتید و بازآموزی

- انجام نیاز سنجی آموزش مداوم  اساتید  دانشکده

- برگزاری برنامه های آموزش مداوم جهت اساتید دانشکده پرستاری ومامایی

- اطلاع رسانی برنامه های  آموزشی حضور ی و غیر حضوری کارکنان

- تقسیم بندی و معرفی کارکنان جهت دوره های حضوری و غیر حضوری آموزش کارکنان دانشکده

ساختار آموزش مداوم و بازآموزی دانشکده:

رئیس  و معاون آموزشی دانشکده

سرپرست واحد آموز ش مداوم و بازآموزی دانشکده که با معرفی معاون آموزشی دانشکده و تائید رئیس دانشکده تعیین می گردد.

رابط واحد آموزش مداوم و بازآموزی  که با پیشنهاد سرپرست واحد آموزش مداوم و بازآموزی و معرفی معاون آموزشی و تائید رئیس دانشکده تعیین می گردد. 

 

 

تیم آموزش مداوم  :

 

مسئول کارگروه: خانم دکتر سیما بابایی

 

 

 

نام و نام خانوادگی 

سمت 

دکتر فریبا طالقانی 

رئیس دانشکده  

دکتر احمدرضا یزدان نیک

معاون آموزشی دانشکده 

دکتر شهلا ابوالحسنی 

سرپرست واحد آموزش مداوم دانشکده 

ریحانه نیک نژاد    کارشناس آموزش

 

 

 

 

 

ارتباط با ما

 

 

 اصفهان، میدان آزادی ،خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی

           تلفن  دفتر:   ۳۷۹۲۷۵۶۵ -   ۰۳۱- ۳۶۶۸۷۱۵۳ – ۳۶۶۸۷۱۴۰- ۳۷۹۲۷۵۰۰  

           نمابر :               ۳۶۶۹۹۳۹۸-۰۳۱

           کدپستی:  ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۵

لینک مفید

پوستر

پیوندها