معاون آموزشی

                            

 

 

 

 

                                   معاون آموزشي : جناب آقای دکتر احمدرضا یزدان نیک

 

       تلفن : ۳۷۹۲۷۵۱۶-۰۳۱                              پست الکترونيک : yazdannik@nm.mui.ac.ir
 

اين معاونت مسئوليت برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي آموزشي و نظارت بر کيفيت آموزشهاي تئوري و باليني و نظارت بر فعاليت آموزشي اعضاي هيئت علمي را بر عهده دارد .

 

 

اهداف معاون آموزشی

 

 

پویایی امرآموزش  مبنی بر افزایش کیفیت فرایند های آموزشی، ضرورت تلاش مضاعف را در این حوزه چند صد برابر نمایان می سازد . لذا بدین منظور و با هدف جلوگیری از ایستایی و روزمرگی ، حوزه آموزشی دانشکده بر آن است که با امید به عنایت و توکل الهی، و با توجه به  رسالت و هدف  ازآموزش ماما و پرستار،  تلاش خود را در تربیت افراد با صلاحیت و شایسته  که به ارائه خدمات با کیفیت بپردازند بکار گیرد.لذا  تمرکز برنامه ریزی های سال جاری این  معاونت بر محور  بالین و با شعار"ارتقا کیفــیت آمـوزش بالین" خواهد بود.

انتخاب شعار" ارتقا کیفیت آموزش بالینی"  بدان جهت است که آموزش بالین بدلیل تکمیل نمودن بخش اعظم یادگیری حرفه ای در محیط واقعی،  از مهم ترین بخش های فرآیند آموزش است و اهمیت آن به حدی است که برنامه ریزان آموزشی آنرا مهم ترین مولفه آموزش حرفه ای معرفی می نمایند. از طرفی مطالعات نشان می دهد که  یکسری از چالش های موجود در محیط و بحث آموزش بالینی  مربوط به طراحی و برنامه ریزی های آموزشی یعنی مهارت پیش از تدریس می باشد.  آموزش بالينی، مهم ترين بخش آموزش پرستاری و مامايی و از اجزای لاينفک آن می باشد که به لحاظ اهميت، به عنوان " قلب آموزش حرفه ای"  شناخته شده است، زيرا در اين مرحله از آموزش است که، آموخته ها به عمل در می آيند، و می توان دانشجویان را در کسب مهارتهای مناسب حرفه ای یاری رساند و واقعيت های موجود محيط کار را به  ایشان  تفهيم نمود . بدیهی است دست یابی به این اهداف  میسر نخواهد شد،  مگر توجه و همکاری کلیه همکاران در دست یابی به مواردی همچون:

۱)       توجه به آموزش تحصیلات تکمیلی و تلاش در جهت هر چه اجرایی کردن برنامه های بالینی کارشناسی ارشد پرستاری و مامایی در گرایش های مختلف با:

-      الف) اهتمام هر چه بیشتر در تدوین و بکار گیری کتاب ثبت عملکردها (log book)

-      ب) تدوین و بازنگری فرم های اهداف و ارزشیابی های کارآموزی ها بر اساس چارچوب ثبت عملکردها (log book)

-      ج) شناسایی و برنامه ریزی در بکارگیری محیط های بالینی جدید و کارآمد .

-      د) برگزاری کارگاه های توجیهی جهت همکاران از اهداف و برنامه ها و چگونگی استفاده از دفتر ثبت عملکردها

۲)      تلاش در سمت و سو دادن عناوین پایان نامه های تحصیلات تکمیلی  و طرح های تحقیقاتی به سمت مسائل بالین با حمایت از: 

-      الف) باز شناسی نیازهای بالین و سوق دادن عناوین پایان نامه ها مبتنی بر آنها

-      ب) حمایت از تدوین راهنماها ( گاید لاین) و دستور العمل های مراقبتی(پروتکل) در کلیه زمینه های امور بالین

-      ج) حمایت از انجام مطالعات اقدام پژوهی

۳)      توجه هر چه بیشتر به آموزش بالینی مقطع کارشناسی با:

-      الف) تلاش  در جهت هرچه اجرایی کردن طرح همکار آموزشی و توسعه بکارگیری طرح در کلیه بیمارستانهای آموزشی

-      ب) بازشناسی محیط های بالینی جدید  و کارآمد تر  بالاخص جهت کارورزی های در عرصه

-      ج) توانمند سازی کادر آموزشی دانشکده در آموزش بالین ، با برگزاری کارگاه ها و دوره های بازآموزی جهت کسب مهارت  لازم در انجام پروسیجرها و فعالیت های عملی در بخش .  با اعتقاد بر اینکه بر معلم و متعلم  پرستاری و مامایی وجوب عینی است که با مطالعه و کسب دانش‌های جدید، هر روز خود را نو و به روز کنند.

-      د) بازنگری برنامه های کارآموزی ها و کارورزی ها با توجه به اهداف ، مدت زمان، و شرایط محیط بالین.

۴)      توسعه عرصه آموزش پرستاری و مامایی در درون جامعه با رویکرد پرستاری جامعه نگر و  پاسخگویی به مطالبات و نیازهای جامعه با درگیر شدن کلیه گروه های آموزشی دانشکده در جهت توانمندسازی هر چه بیشتر دانشجویان و افزایش مهارت ها در تشخیص مشکلات بهداشتی جامعه و بکار گیری دانش پرستاری در پاسخگویی به آنها.  

۵)       اهمیت دادن به ارزشیابی و بازدیدهای  بالینی با:

-      الف) برنامه ریزی و انجام بازدید های منظم مسئولین دروس بالین،  با فعال نمودن نقش مسئول دروس بالینی در امر برنامه ریزی ها و ارزشیابی ها

-      ب) اهمیت دادن و توجه به بازدیدهای مدیران گروههای آموزشی  از محیط های بالینی

-      ج)  تشکیل کار گروهها و اصلاح فرایندها و برنامه های آموزش بالینی بر حسب گزارش های مسئولین دروس و مدیران گروهها

ارتباط با ما

 

 

 اصفهان، میدان آزادی ،خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی

           تلفن  دفتر:   ۳۷۹۲۷۵۶۵ -   ۰۳۱- ۳۶۶۸۷۱۵۳ – ۳۶۶۸۷۱۴۰- ۳۷۹۲۷۵۰۰  

           نمابر :               ۳۶۶۹۹۳۹۸-۰۳۱

           کدپستی:  ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۵

لینک مفید

پوستر

پیوندها