معاون پژوهشی

 

 

 

 

                                                              
 

معاون پژوهشی دکتر مریم کیان پور

 

       تلفن : ۳۷۹۲۷۵۳۲-۰۳۱    پست الکترونيک : kianpour@nm.mui.ac.ir

 

 الف) در اين واحد کليه فعاليتهاي مرتبط با ارسال طرحهاي تحقيقاتي مربوط به پایان نامه ها جهت انجام مراحل بعدي تا ارائه گزارش نهایی به معاونت پژوهشي دانشگاه انجام مي گيرد.

ب) انجام اقدامات لازم جهت شرکت اعضاهیات علمی در کنگره ها و سمينارهاي داخلي و خارجي ونیز فعالیتهای مرتبط با روابط بین الملل .

ج) فعالیتهای مربوط به واحد کتابخانه دانشکده و کمیته تحقیقات دانشجویی .

 

 

ارتباط با ما

 

 

 اصفهان، میدان آزادی ،خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی

           تلفن  دفتر:   ۳۷۹۲۷۵۶۵ -   ۰۳۱- ۳۶۶۸۷۱۵۳ – ۳۶۶۸۷۱۴۰- ۳۷۹۲۷۵۰۰  

           نمابر :               ۳۶۶۹۹۳۹۸-۰۳۱

           کدپستی:  ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۵

لینک مفید

پوستر

پیوندها