معرفی مجله

 

سردبیر:دکتر مسعود بهرامی

مدیر مسئول: دکتر فریبا طالقانی

کارشناس و مدیر اجرایی: علی طغیانی خوراسگانی

شماره های تماس: ۰۳۱۳۷۹۲۷۵۶۹،۰۹۰۳۷۹۸۶۹۶۰

ایمیل:journal@nm.mui.ac.ir

ارتباط با ما

 

 

 اصفهان، میدان آزادی ،خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی

           تلفن  دفتر:   ۳۷۹۲۷۵۶۵ -   ۰۳۱- ۳۶۶۸۷۱۵۳ – ۳۶۶۸۷۱۴۰- ۳۷۹۲۷۵۰۰  

           نمابر :               ۳۶۶۹۹۳۹۸-۰۳۱

           کدپستی:  ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۵

لینک مفید

پوستر

پیوندها