معرفی مسئول

  

  PDF چاپ نامه الکترونیک
 

 

 

   مسئول اساتید مشاور:   جناب آقای رضا دریابیگی 

 

تلفن : ۳۷۹۲۷۵۰۹-۰۳۱            پست الکترونیکی :  daryabeigi@nm.mui.ac.ir

 

ارتباط با ما

 

 

 اصفهان، میدان آزادی ،خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی

           تلفن  دفتر:   ۳۷۹۲۷۵۶۵ -   ۰۳۱- ۳۶۶۸۷۱۵۳ – ۳۶۶۸۷۱۴۰- ۳۷۹۲۷۵۰۰  

           نمابر :               ۳۶۶۹۹۳۹۸-۰۳۱

           کدپستی:  ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۵

لینک مفید

پوستر

پیوندها