نامه رسانی

 

نامه رسان دانشکده : علیرضا احمدی

تلفن تماس : ۳۷۹۲۷۵۲۱

 

شرح وظايف نامه­ رسان دانشکده:

 

 

  • دريافت نامه‌ها، نشريات، پرونده‌ها، احكام، دعوتنامه‌ها، روزنامه‌ها، كتب، جزوات امانات و توزيع آنها بين افراد واحدهاي مختلف و اخذ رسيد در صورت لزوم
  • اقدام نسبت به پست نمودن نامه‌ها و يا ارسال محمولات و امانات از طريق شركت پست
  • ثبت مشخصات نامه‌ها، نشريات وارده در دفاتر مربوط و تحويل آنها
  • تحويل گرفتن انواع نامه‌ها، مدارك واحكام مهم محرمانه و فوري و نظاير آنها
  • حمل و توزيع انواع مكاتبات و مدارك و محمولات و امانات در خارج از محل كار با وسيله نقليه مناسب در شهر
  • گزارش كامل موارد تحويل شده با ذكر علت به واحد مربوط
  • انجام ساير امور مشابه نظير چاپ و تكثير، توزيع نامه‌ها و پرونده‌ها بين كاركنان در صورت محدوديت حجم وظايف محوله طبق دستور مقام مافوق

ارتباط با ما

 

 

 اصفهان، میدان آزادی ،خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی

           تلفن  دفتر:   ۳۷۹۲۷۵۶۵ -   ۰۳۱- ۳۶۶۸۷۱۵۳ – ۳۶۶۸۷۱۴۰- ۳۷۹۲۷۵۰۰  

           نمابر :               ۳۶۶۹۹۳۹۸-۰۳۱

           کدپستی:  ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۵

لینک مفید

پوستر

پیوندها