نیازسنجی برنامه عملیاتی کارگروه توسعه علوم پرستاری در سال ۱۳۹۸

کارگروه توسعه علوم پرستاری جهت تدوین برنامه عملیاتی سال ۱۳۹۸، در نظر دارد نظر خواهی گسترده ای از متخصصان حوزه پرستاری بعمل آورد. نظرات ارزشمند شما بزرگواران کارگروه توسعه علوم پرستاری را در دستیابی به خرد جمعی لازم برای دستیابی به اهداف توسعه علوم پرستاری، در راستای اجرای ماموریت واسپاری شده، یاری خواهد نمود.

 خواهشمند است با اختصاص بخشی از وقت با ارزش خود با تکمیلفرم پیوست و ایمیل به آدرس  nsd@nm.mui.ac.ir در این امر مشارکت فرمایید. همچنین می توانید با کلیک بر روی لینک ذیل بطور آنلاین  در نیازسنجی شرکت فرمایید.

https://docs.google.com/document/d/1xqQ6y-vSJZnPiZIuk8otKsquSFEJ11mpfqxbr-lz-_w/edit?usp=sharing 

 پیشاپیش از مشارکت شما سپاسگزاریم.

 

ارتباط با ما

 

 

 اصفهان، میدان آزادی ،خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی

           تلفن  دفتر:   ۳۷۹۲۷۵۶۵ -   ۰۳۱- ۳۶۶۸۷۱۵۳ – ۳۶۶۸۷۱۴۰- ۳۷۹۲۷۵۰۰  

           نمابر :               ۳۶۶۹۹۳۹۸-۰۳۱

           کدپستی:  ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۵

لینک مفید

 

پوستر

پیوندها