هدف

  PDF چاپ نامه الکترونیک
 

۱- بررسی مشکلات فردی، اجتماعی، عاطفی و رفاهی دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی و برنامه ریزی برای رفع و حل آن

۲- هدایت هدفمند امور تحصیلی دانشجویان به منظور فراهم نمودن زمینه های ارتقای سطح علمی و رفع مشکلات و موانع آموزشی دانشجویان

ارتباط با ما

 

 

 اصفهان، میدان آزادی ،خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی

           تلفن  دفتر:   ۳۷۹۲۷۵۶۵ -   ۰۳۱- ۳۶۶۸۷۱۵۳ – ۳۶۶۸۷۱۴۰- ۳۷۹۲۷۵۰۰  

           نمابر :               ۳۶۶۹۹۳۹۸-۰۳۱

           کدپستی:  ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۵

لینک مفید

پوستر

پیوندها