پانل تخصصي ماموريت توسعه علوم پرستاري در طرح تحول نظام سلامت در همايش منطقه اي توسعه علوم پرستاري و مامايي با محوريت خدمات مراقبتي جامعه نگر دانشگاه ازاد اسلامی واحد نجف آباد-۲۰ آذر ۱۳۹۶

پانل تخصصي ماموريت توسعه علوم پرستاري در طرح تحول نظام سلامت در همايش منطقه اي توسعه علوم پرستاري و مامايي با محوريت خدمات مراقبتي جامعه نگر دانشگاه ازاد اسلامی واحد نجف آباد -

به همت معاونت پژوهشی  دانشگاه ازاد نجف آباد  و  مركز تحقيقات توسعه علوم پرستاري و مامايي در روز  دوشنبه ٢٠ اذر ۱۳۹۶  برگزار شد.  در این پانل ، گزارش برخی از برنامه های کارگروه توسعه علوم پرستاری به شرح زیر ارایه شد و در پایان سرپرست محترم کارگروه و دیگر اعضا  پاسخگوی حاضرین (اساتید و دانشجویان پرستاری) بودند. برنامه پانل، در ادامه ی مطلب  درج شده  و چکیده ای از  گزارش پانل  (مندرج در سی دی  همایش) به پیوست ارایه می گردد.
برنامه پانل  "ماموریت توسعه علوم پرستاری در طرح تحول سلامت " در   همایش م توسعه علوم پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد  اسلامی نجف آباد
تاریخ ۲۰ آذر  ۱۳۹۶
 
رییس پانل: دکتر علیرضا ایرج پور(سرپرست کارگروه توسعه علوم پرستاری)
 
 اعضای پانل: دکتر نصرالله علی‌محمدی، دکتر احمد رضا یزدان نیک ، دکتر پروانه اباذری، دکتر عاطفه افشاری(کارشناس شبکه ملی مطالعات و توسعه علوم پرستاری)، دکتر پروانه خراسانی(دبیر کارگروه توسعه علوم پرستاری). 
 
برنامه:
۱. ارایه گزارش عملکرد دو ساله کارگروه توسعه علوم پرستاری توسط دکتر علیرضا ایرج پور
 
۲. گزارش تدوین شیوه نامه اجرایی هیات علمی مستقر در بالینی توسط دکتر نصرالله علیمحمدی 
 
۳. گزارش طرح همکار اموزشی  توسط دکتر پروانه اباذری 
 
۴. آیین نامه اجرای آزمون صلاحیت ورود به عرصه و مقیم سازی  دانشجویان پرستاری سال آخرتوسط دکتر یزدان نیک 
 
۵. گزارش تدوین نقشه راه  توسعه نقشهای تخصصی پرستاران ایران" توسط توسط دکتر خراسانی و دکتر عاطفه افشاری 
 
۶. بحث و تبادل نظر و جمع بندی  
 
کارگروه توسعه علوم پرستاری  از  زحمات کلیه مسئولان و برگزار کنندگان این همایش ، ریاست و معاونین محترم پژوهشی دانشگاه و دانشکده، مركز تحقيقات توسعه علوم پرستاري و مامايي و اعضای هیات علمی به ویژه سرکار خانم  مقیمیان( دبیر علمی همایش)، سرکار خانم فیروزه(دبیر اجرایی همایش)،  و تمامی اساتید،  دانشجویان و برگزار کنندگان قدردانی می نماید.

ارتباط با ما

 

 

 اصفهان، میدان آزادی ،خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی

           تلفن  دفتر:   ۳۷۹۲۷۵۶۵ -   ۰۳۱- ۳۶۶۸۷۱۵۳ – ۳۶۶۸۷۱۴۰- ۳۷۹۲۷۵۰۰  

           نمابر :               ۳۶۶۹۹۳۹۸-۰۳۱

           کدپستی:  ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۵

لینک مفید

 

پوستر

پیوندها