کارشناس

کارشناس روابط بین دانشگاهی و بین الملل : سمیه نصری

پست الکترونیک : reasearch@nm.mui.ac.ir

تلفن : ۳۷۹۲۷۵۳۳-۰۳۱

 

 

شرح وظایف :                                                                     

۱- همکاری با سایر کارشناسان روابط بین الملل در سایر فعالیت های این شغل

۲- ثبت و نگهداری منظم مدارک و اسناد برابر اصول اداری

۳- شرکت در جلسات مربوط با نظر مقام مافوق

۴- هماهنگی و انجام کلیه امور و هماهنگی های مربوط به اخذ روادید، استقبال،اسکان و غذا، تهیه برنامه بازدید، بدرقه مهمانان خارجی معاونت پژوهشی دانشکده

۵- تهیه گزارشات مختلف مربوط به روابط بین الملل حسب نیاز

۶- اصلاح و بهسازی مستمر روش های جاری انجام امور

۷-انجام مکاتبات اداری

۸- ارایه ایده برای بهبود امور در واحد روابط بین الملل دانشکده

۹- انجام کلیه امور محوله از سوی مسئولین مافوق

ارتباط با ما

 

 

 اصفهان، میدان آزادی ،خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی

           تلفن  دفتر:   ۳۷۹۲۷۵۶۵ -   ۰۳۱- ۳۶۶۸۷۱۵۳ – ۳۶۶۸۷۱۴۰- ۳۷۹۲۷۵۰۰  

           نمابر :               ۳۶۶۹۹۳۹۸-۰۳۱

           کدپستی:  ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۵

لینک مفید

پوستر

پیوندها