کارشناس پژوهشی

 

 

 

 

کارشناسان : سمیه نصری

 

 

پست الکترونیک :  reasearch@nm.mui.ac.ir

 

تلفن تماس :  ۳۷۹۲۷۵۳۳-۰۳۱

 

 

 

شرح وظایف کارشناسان پژوهشی

 

-       تنظیم قراردادهای مالی ، متمم، قرارداد های مشترک و....

-       پیگیری کنگره های داخلی و خارجی اساتید و بررسی تکراری بودن و تعداد دفعات آن و دوره های مشاهده گری و دعوت مهمان خارجی

-       درخواست لاین تحقیقاتی

-       امور مربوط به شورای تحصیلات تکمیلی و شورای آموزشی پژوهشی و ابلاغ بندها

-       تکمیل و بررسی جداول بودجه دانشجویان کارشناسی ارشد

-       صدور تسویه حساب و امور مربوطه و ارسال گزارش نهایی و اعلام پایان کار

-       پیگیری افزایش و کاهش بودجه و انجام امور مربوطه

-       پیگیری پایان نامه های مشترک و امور مربوط به آن

-       تنظیم و پیگیری پایش دانشجویان ارشد و دکتری

 

ارتباط با ما

 

 

 اصفهان، میدان آزادی ،خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی

           تلفن  دفتر:   ۳۷۹۲۷۵۶۵ -   ۰۳۱- ۳۶۶۸۷۱۵۳ – ۳۶۶۸۷۱۴۰- ۳۷۹۲۷۵۰۰  

           نمابر :               ۳۶۶۹۹۳۹۸-۰۳۱

           کدپستی:  ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۵

لینک مفید

پوستر

پیوندها