کارشناس پژوهشی

 

 

 کارشناس امور پژوهشی : مرضیه یوسفی

 

پست الکترونیک :  research@nm.mui.ac.ir

تلفن تماس :  ۳۷۹۲۷۵۳۳-۰۳۱

 

شرح وظایف کارشناس حوزه:

 

 

۱-امور مربوط به بررسی پایان نامه های ارشد و دکتری در سامانه پژوهشیار و ارسال به معاونت پژوهشی دانشکده

۲-انجام امور مربوط به شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی و ابلاغ بندهای مربوط به معاونت پژوهشی دانشگاه

۳-اطلاع رسانی آیین نامه های جدید به اساتید و دانشجویان به منظور تسهیل در امور پژوهش

۴-همامنگی و همکاری در برگزاری برنامه های آموزشی و پژوهشی و سایر برنامه های متناسب با برنامه مرکز

۵-پاسخگویی به مراجعین و هماهنگی امور مربوطه

۶-تنظیم فرم پایش و تنظیم نامه نمونه گیری پس از دریافت کد اخلاق جهت آغاز به کار دانشجو

۷-تهیه و ارسال پیش نویس نامه های رسمی مرکز به معاونت پژوهشی و روسای مراکز به تناسب ضرورت

۸-ارسال گزارش نهایی و مستندات برونداد پایان نامه ها جهت اعلام اتمام کار، به حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه

۹-تسویه حساب دانشجویان

 

ارتباط با ما

 

 

 اصفهان، میدان آزادی ،خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی

           تلفن  دفتر:   ۳۷۹۲۷۵۶۵ -   ۰۳۱- ۳۶۶۸۷۱۵۳ – ۳۶۶۸۷۱۴۰- ۳۷۹۲۷۵۰۰  

           نمابر :               ۳۶۶۹۹۳۹۸-۰۳۱

           کدپستی:  ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۵

لینک مفید

پوستر

پیوندها