گروه روان پرستاري

 

                                                                               

 

مدیر گروه روان پرستاری  دکتر موسی علوی

 

 تلفن تماس مدير گروه: ۳۷۹۲۷۵۶۶ -۰۳۱              پست الکترونيک : M_alavi@nm.mui.ac.ir   

 

تاریخچه :

 

گروه آموزشی روانپرستاری در سال ۱۳۶۵تاسیس گردید.در سال ۱۳۶۷ اولین دانشجوی کارشناسی ارشد روان پرستاری پذیرفته شد.این گروه از ابتدای تاسیس، دروس روانشناسی عمومی ، بهداشت روان(۱)، بهداشت روان(۲)،  و کارآموزیهای مربوط به روانپرستاری را برای دانشجویان مقطع کارشناسی پرستاری و دروس روانشناسی عمومی وبهداشت روان را به دانشجویان کارشناسی اتاق عمل ،دروس روانشناسی زن و خانواده و روانپزشکی در مامایی رابه دانشجویان کارشناسی مامایی و درس روانشناسی را به دانشجویان رشته تغذیه و بهداشت روان را به دانشجویان رشته بهداشت ارائه نموده است.

کلیه دروس کارشناسی ارشد روان پرستاری شامل :اصول سلامت روان ،اخلاق حقوق و قانون در روانپرستاری، اصول مشاوره در روانپرستاری ،اختلالات روانی بزرگسالان و مراقبت های روانپرستاری ،مداخلات روانپرستاری فردی، مداخلات روانپرستاری خانوادگی و گروهی ،مداخلات روانپرستاری کودکان و نوجوانان،اختلالات روانی سالمندان، پرستاری اعتیاد، فوریت های روانپزشکی و کارآموزی های مربوط به این دروس  و همچنین راهنمایی پایان نامه های دانشجویان روانپرستاری توسط اعضای این گروه تدریس و ارائه می گردد.

همچنین گروه روانپرستاری در ارائه بعضی از موضوعات واحدهای درسی دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری داخلی –جراحی ،پرستاری ویژه، کودکان و راهنمایی پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری و مامایی همکاری دارد.

گروه روانپرستاری در حیطه ارائه خدمت به جامعه ، از سال ۱۳۷۶ لغایت۱۳۸۷ در واحد روانپزشکی اجتماعی مرکز بهداشتی درمانی نواب صفوی، در طول هفته روزانه یک نفر از اعضای گروه به مراجعین، خدمات روانپرستاری (شامل آموزش بیماران و خانواده های آنها ،ارتباط کودک و نوجوان،مشاوره ازدواج،ارتباطات بین فردی و خانوادگی، آموزش رفتارهای مقابله ای سازگارانه و ....) ارائه نموده است. ارائه خدمات جامعه نگر در طول سال ۱۳۸۸-۱۳۸۷ در کلینیک نور و از سال ۱۳۸۸ در کلینیک روانپزشکی شریعتی ادامه یافته است.

از  سال ۱۳۸۴ برنامه آموزش خانواده های بیماران بستری در مراکز روانپزشکی و از سال  ۱۳۸۶ تاکنون برنامه آموزش به بیماران بستری در بیمارستان نور به اجرا در آمده است.

گروه روانپرستاری در حال حاضر ۵ عضو هیأت علمی ، یک کارشناس پرستاری و ۳نفر دانشجوی PhD و ۱ نیروی کارشناسی ارشد طرح نیروی انسانی دارد.

در مجموع این گروه در هر ترم ارائه بالغ بر ۸۰واحد تئوری و بالینی دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد را بعهده دارد.

 

فلسفه گروه آموزشی روان پرستاری

آموزش و تربیت دانشجویان ماهر، توانمند، فرهیخته، متعهد و کارآمد با ارزشهای والای انسانی نشات گرفته از تعلیم و تربیت اسلامی در راستای ارتقای سطح سلامت جامعه با رویکرد جامع نگر در جهت تامین نیازهای جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی مددجویان با تاکید بر حفظ سلامت روان افراد .

 

* رسالت و اهداف کلی آموزشی گروه آموزشی روان پرستاری

 

رسالت آموزشی

تربیت و توانمند سازی دانش آموختگان رشته های پرستاری، مامایی و اتاق عمل به ویژه پرستاری جهت ارائه خدمات پرستاری به مددجویان با اختلالات روانی در حیطه های مراقبتی، آموزشی، حمایتی و توانبخشی.

 

اهداف کلی آموزشی

۱-ایجاد توانایی علمی و عملی در دانشجویان پرستاری و مامایی در زمینه بهداشت روان.

۲- بازنگری محتوای آموزشی و طرح درس های مرتبط با واحدهای آموزشی گروه روان پرستاری .

۳- بازنگری و ارتقاء شیوه های تدریس و ارزشیابی در گروه

۴- نیازسنجی آموزشی پرستاران شاغل و کارکنان مرتبط با حرفه پرستاری در زمینه بهداشت و سلامت روان

۵- توسعه برنامه های آموزش مداوم جهت پاسخ به نیازهای آموزشی کادر درمانی مستقر در مراکز بهداشتی- درمانی.

۶- توسعه توانایی های اعضای هیئت علمی متناسب با تحولات علمی رشته و استانداردهای ملی و جهانی.

۷- اجرای آموزش و ارزشیابی دانشجویان و دانش آموختگان حرفه پرستاری بر اساس روشهای نوین آموزش و ارزشیابی.

۸- تعیین حداقل های یادگیری در هر مقطع تحصیلی و بازنگری مداوم آنها.

۹- ارتقاء ارتباطات و تعاملات بین رشته ای در جهت توانمند سازی دانش آموختگان و بهبود آموزش فراگیران

 

* رسالت و اهداف کلی پژوهشی گروه آموزشی روان پرستاری

 

رسالت پژوهشی:

توسعه و گسترش فرهنگ پژوهش در بین دانشجویان به منظور گسترش مرزهای دانش در حوزه سلامت روان و ارتقاء بهداشت روان و مراقبت های مربوط به این حوزه از طریق انجام تحقیقات در زمینه سلامت روان و نیز تدارک فرصتهایی جهت ایجاد و توسعه روح مشارکت جمعی در انجام فعالیتهای پژوهشی در گروه و بین گروهی

 

اهداف کلی پژوهشی

۱- ارتقای دانش پرستاری به ویژه روان پرستاری از طریق انجام فعالیت های تحقیقاتی توسط اساتید و دانشجویان.

۲-ایجاد توانمندی پژوهشی در دانشجویان به منظور مشارکت و همکاری با نظام سلامت در اجرای پژوهش های مربوط به سلامت روان.

۳- تربیت و آماده سازی دانشجویان و دانش آموختگان پرستاری جهت شناسایی اولویت های پژوهشی حوزه سلامت روان، چالش های حرفه ای خود، مشکلات و نیازهای مددجویان، چالش های بین بخشی در حوزه سلامت روان، اقدام در راستای کاهش چالش ها و ارائه پیشنهادات مناسب.

۴- روز آمد کردن اطلاعات پرستاران به ویژه روانپرستاران از طریق پژوهش در حیطه های مختلف بهداشت و سلامت روان

۵- بررسی و برآورد منابع حمایتی ، علمی و مالی جهت انجام فعالیت های پژوهشی مشارکتی ( تیمی) در راستای سلامت روان و ...

 

* رسالت و اهداف کلی گروه آموزشی روان پرستاری در عرصه خدمات بالینی

 

رسالت بالینی:

تربیت دانش آموختگان پرستاری با مهارت های بالینی – علمی مناسب به منظور ارائه خدمات روانپرستاری به تمامی اقشار جامعه در سه سطح پیشگیری و نیز پرورش بینش و نگرش مثبت در دانشجویان نسبت به حرفه خود .

 

اهداف کلی بالینی:

۱- ارتقاء و بهبود مهارت های بالینی دانشجویان در بالین از طریق شناسایی نقاط قوت و ضعف آنان

۲- ارتقاء ارائه خدمات بالینی به مددجویان از طریق توسعه و بهبود آموزش بالینی مناسب به دانشجویان پرستاری.

۳- ارائه خدمات مشاوره ای تخصصی به اقشار مختلف جامعه به منظور دستیابی به بهزیستی و شادکامی.

۴- آشنا ساختن مددجویان و خانواده ها با مفاهیم اساسی سلامتی و بیماری در حوزه سلامت روان، راهکارهای پیشگیری از بروز بیماری های روانی، درمان و بازتوانی بیماری ها در جامعه.

۵- برنامه ریزی و اجرای آموزش علمی و عملی و دوره های مشاهده گری در مراکز آموزشی دنیا

۶- هماهنگ ساختن آموزش های تئوری و بالینی

۷- فراهم نمودن شرایط مطلوب جهت یادگیری موثر مهارتهای بالینی در دانشجویان و تقویت انگیزه حرفه ای آنان

۸- شناسایی موانع کسب مهارتهای بالینی و برنامه ریزی برای بهبود آموزش بالینی و رفع موانع

 

 

کارنمای عملکرد بالینی دانشجویان کارشناسی ارشد روان پرستاری

 

 اعضای گروه و لاین تحقیقاتی

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

لاین تحقیقاتی

عکس

E mail

۳

دکتر جهانگیر مقصودی

دانشیار

بهداشت روان با تأکید بر توانائیها

Maghsoudi@nm.mui.ac.ir

۵

دکتر موسی علوی

دانشیار

ارتقا سلامت روان در بیماریهای مزمن

M_alavi@nm.mui.ac.ir

۶ دکتر مالک فریدونی مقدم دانشیار

مراقبت های پرستاری در اختلالات خلقی

fereidooni.m@nm.mui.ac.ir
  سیما قزلباش مربی مداخلات پرستاری در مبتلایان به اختلالات روانپزشکی

ghezelbash@nm.mui.ac.ir

  دکتر فاطمه قائدی حیدری استادیار مراقبت های پرستاری در افسردگی

fatemeh.ghaedi@gmail.com

  دکتر محمد اکبری استادیار مراقبت های پرستاری در اختلالات روان

mohammadakbari@nm.mui.ac.ir

 
 
جدول اعضای هیئت علمی و مربیان بازنشسته گروه
 

ردیف

نام و نام خانوادگی

عکس

E mail

۱

طیبه مهرابی

Mehrabi@nm.mui.ac.ir

۲

سعید پهلوان زاده

Pahlavanzadeh@nm.mui.ac.ir

۳

زهرا قضاوی

Zahra_ghazavi@nm.mui.ac.ir

۴ رضوان اسماعیلی esmaeli@nm.mui.ac.ir
۵ محمود نصیری   nasiri@nm.mui.ac.ir
 
 
جدول دروس ارائه شده در نیمسال  اول   ۹۹-۹۸
 

رديف

نام درس

واحد

شماره درس

کد

رشته

تعداددانشجو

ترم

۱

روانشناسی فردی و اجتماعی

۲

۵۱۳۳۰۱

۱

کارشناسی پرستاری

 

اول

۲

پرستاری بهداشت روان

۲

۵۱۳۳۱۰

۱

کارشناسی پرستاری

۸۸

چهارم

۳

پرستاری بیماریهای روان

۲

۵۱۳۳۱۲

۱

کارشناسی پرستاری

۹۱

پنجم

۴

کارآموزی بهداشت روان

۱

۵۱۳۳۱۳

۱

کارشناسی پرستاری

۹۱

پنجم

۵

کارآموزی بیماریهای روان

۱

۵۱۳۳۱۴

۱

کارشناسی پرستاری

۷۱

ششم

۶

روانشناسی عمومی زن وخانواده

۲

۵۱۳۳۰۴

۱

کارشناسی مامایی

۳۰

اول

۷

روانپزشکی در مامایی

۱

۵۱۳۳۱۱

۱

کارشناسی مامایی

۲۵

سوم

۸

روانشناسی عمومی

۲

۵۱۳۳۰۱

۲

کارشناسی اطاق عمل

۳۰

اول

۹

اصول سلامت روان در روانپرستاری

۱

۵۱۳۵۲۳

۱

ارشد روانپرستاری

 

اول

۱۰

کارموزی اصول سلامت روان در روانپرستاری

۵/۰

۵۱۳۵۲۴

۱

ارشد روانپرستاری

 

اول

۱۱

اصول  مشاوره در روان پرستاری

۵/۰

۵۱۳۵۲۵

۱

ارشد روانپرستاری

 

اول

۱۲

کارآموزی اصول  مشاوره در روان پرستاری

۵/۰

۵۱۳۵۲۶

۱

ارشد روانپرستاری

 

اول

۱۳

مداخلات روانپرستاری گروهی وخانوادگی

۱

۵۱۳۵۳۱

۱

ارشد روانپرستاری

۶

سوم

۱۴

کارآموزی مداخلات روانپرستاری گروهی وخانوادگی

۱

۵۱۳۵۳۲

۱

ارشد روانپرستاری

۶

سوم

۱۵

مداخلات روانپرستاری کودکان و نوجوانان

۱

۵۱۳۵۳۳

۱

ارشد روانپرستاری

۶

سوم

۱۶

 کارآموزی مداخلات رئانپرستاری کودکان و نوجوانان

۱

۵۱۳۵۳۴

۱

ارشد روانپرستاری

۶

سوم

۱۷

اختلالات روانی سا لمندان ومراقبتهای روانپرستاری

۱

۵۱۳۵۳۵

۱

ارشد روانپرستاری

۶

سوم

۱۸

 کارآموزی  ا ختلالات روانی سا لمندان  ..............

۵/۰

۵۱۳۵۳۶

۱

ارشد روانپرستاری

۶

سوم

۱۹

پرستاری اعتیاد

۵/۰

۵۱۳۵۳۷

۱

ارشد روانپرستاری

۶

سوم

۲۰

 کارآموزی پرستاری اعتیاد

۵/۰

۵۱۳۵۳۸

۱

ارشد روانپرستاری

۶

سوم

۲۱

فوریتهای  روان پرستاری

۵/۰

۵۱۳۵۳۹

۱

ارشد روانپرستاری

۶

سوم

۲۲

کارآموزی  فوریتهای  روان پرستاری

۵/۰

۵۱۳۵۴۰

۱

ارشد روانپرستاری

۶

سوم

۲۳

پرستاری سالمندی ۲ وضعیت روانشناختی بیماریها و اختلالات روانی نظری

۵/۱

۵۱۳۵۲۰

۱

ارشدپرستاری سالمندی

۷

سوم

۲۴

کارآموزی پرستاری سالمندی ۲ وضعیت روانشناختی بیماریها و اختلالات روانی

۵/۱

۵۱۳۵۲۱

۱

ارشدپرستاری سالمندی

۷

سوم

 
 
 
 
 
 
 
 

ارتباط با ما

 

 

 اصفهان، میدان آزادی ،خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی

           تلفن  دفتر:   ۳۷۹۲۷۵۶۵ -   ۰۳۱- ۳۶۶۸۷۱۵۳ – ۳۶۶۸۷۱۴۰- ۳۷۹۲۷۵۰۰  

           نمابر :               ۳۶۶۹۹۳۹۸-۰۳۱

           کدپستی:  ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۵

لینک مفید

پوستر

پیوندها