گروه روان پرستاري

 

                                                                               

  

مدیر گروه روان پرستاری  جهانگیر مقصودی 

 

 تلفن تماس مدير گروه: ۳۷۹۲۷۵۶۶ -۰۳۱              پست الکترونيک :    maghsoudi@nm.mui.ac.ir  

 

تاریخچه :

 

گروه آموزشی روانپرستاری در سال ۱۳۶۵تاسیس گردید.در سال ۱۳۶۷ اولین دانشجوی کارشناسی ارشد روان پرستاری پذیرفته شد.این گروه از ابتدای تاسیس، دروس روانشناسی عمومی ، بهداشت روان(۱)، بهداشت روان(۲)،  و کارآموزیهای مربوط به روانپرستاری را برای دانشجویان مقطع کارشناسی پرستاری و دروس روانشناسی عمومی وبهداشت روان را به دانشجویان کارشناسی اتاق عمل ،دروس روانشناسی زن و خانواده و روانپزشکی در مامایی رابه دانشجویان کارشناسی مامایی و درس روانشناسی را به دانشجویان رشته تغذیه و بهداشت روان را به دانشجویان رشته بهداشت ارائه نموده است.

کلیه دروس کارشناسی ارشد روان پرستاری شامل :اصول سلامت روان ،اخلاق حقوق و قانون در روانپرستاری، اصول مشاوره در روانپرستاری ،اختلالات روانی بزرگسالان و مراقبت های روانپرستاری ،مداخلات روانپرستاری فردی، مداخلات روانپرستاری خانوادگی و گروهی ،مداخلات روانپرستاری کودکان و نوجوانان،اختلالات روانی سالمندان، پرستاری اعتیاد، فوریت های روانپزشکی و کارآموزی های مربوط به این دروس  و همچنین راهنمایی پایان نامه های دانشجویان روانپرستاری توسط اعضای این گروه تدریس و ارائه می گردد.

همچنین گروه روانپرستاری در ارائه بعضی از موضوعات واحدهای درسی دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری داخلی –جراحی ،پرستاری ویژه، کودکان و راهنمایی پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری و مامایی همکاری دارد.

گروه روانپرستاری در حیطه ارائه خدمت به جامعه ، از سال ۱۳۷۶ لغایت۱۳۸۷ در واحد روانپزشکی اجتماعی مرکز بهداشتی درمانی نواب صفوی، در طول هفته روزانه یک نفر از اعضای گروه به مراجعین، خدمات روانپرستاری (شامل آموزش بیماران و خانواده های آنها ،ارتباط کودک و نوجوان،مشاوره ازدواج،ارتباطات بین فردی و خانوادگی، آموزش رفتارهای مقابله ای سازگارانه و ....) ارائه نموده است. ارائه خدمات جامعه نگر در طول سال ۱۳۸۸-۱۳۸۷ در کلینیک نور و از سال ۱۳۸۸ در کلینیک روانپزشکی شریعتی ادامه یافته است.

از  سال ۱۳۸۴ برنامه آموزش خانواده های بیماران بستری در مراکز روانپزشکی و از سال  ۱۳۸۶ تاکنون برنامه آموزش به بیماران بستری در بیمارستان نور به اجرا در آمده است.

گروه روانپرستاری در حال حاضر ۵ عضو هیأت علمی ، یک کارشناس پرستاری و ۳نفر دانشجوی PhD و ۱ نیروی کارشناسی ارشد طرح نیروی انسانی دارد.

در مجموع این گروه در هر ترم ارائه بالغ بر ۸۰واحد تئوری و بالینی دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد را بعهده دارد.

 

فلسفه گروه آموزشی روان پرستاری

آموزش و تربیت دانشجویان ماهر، توانمند، فرهیخته، متعهد و کارآمد با ارزشهای والای انسانی نشات گرفته از تعلیم و تربیت اسلامی در راستای ارتقای سطح سلامت جامعه با رویکرد جامع نگر در جهت تامین نیازهای جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی مددجویان با تاکید بر حفظ سلامت روان افراد .

 

* رسالت و اهداف کلی آموزشی گروه آموزشی روان پرستاری

 

رسالت آموزشی

تربیت و توانمند سازی دانش آموختگان رشته های پرستاری، مامایی و اتاق عمل به ویژه پرستاری جهت ارائه خدمات پرستاری به مددجویان با اختلالات روانی در حیطه های مراقبتی، آموزشی، حمایتی و توانبخشی.

 

اهداف کلی آموزشی

۱-ایجاد توانایی علمی و عملی در دانشجویان پرستاری و مامایی در زمینه بهداشت روان.

۲- بازنگری محتوای آموزشی و طرح درس های مرتبط با واحدهای آموزشی گروه روان پرستاری .

۳- بازنگری و ارتقاء شیوه های تدریس و ارزشیابی در گروه

۴- نیازسنجی آموزشی پرستاران شاغل و کارکنان مرتبط با حرفه پرستاری در زمینه بهداشت و سلامت روان

۵- توسعه برنامه های آموزش مداوم جهت پاسخ به نیازهای آموزشی کادر درمانی مستقر در مراکز بهداشتی- درمانی.

۶- توسعه توانایی های اعضای هیئت علمی متناسب با تحولات علمی رشته و استانداردهای ملی و جهانی.

۷- اجرای آموزش و ارزشیابی دانشجویان و دانش آموختگان حرفه پرستاری بر اساس روشهای نوین آموزش و ارزشیابی.

۸- تعیین حداقل های یادگیری در هر مقطع تحصیلی و بازنگری مداوم آنها.

۹- ارتقاء ارتباطات و تعاملات بین رشته ای در جهت توانمند سازی دانش آموختگان و بهبود آموزش فراگیران

 

* رسالت و اهداف کلی پژوهشی گروه آموزشی روان پرستاری

 

رسالت پژوهشی:

توسعه و گسترش فرهنگ پژوهش در بین دانشجویان به منظور گسترش مرزهای دانش در حوزه سلامت روان و ارتقاء بهداشت روان و مراقبت های مربوط به این حوزه از طریق انجام تحقیقات در زمینه سلامت روان و نیز تدارک فرصتهایی جهت ایجاد و توسعه روح مشارکت جمعی در انجام فعالیتهای پژوهشی در گروه و بین گروهی

 

اهداف کلی پژوهشی

۱- ارتقای دانش پرستاری به ویژه روان پرستاری از طریق انجام فعالیت های تحقیقاتی توسط اساتید و دانشجویان.

۲-ایجاد توانمندی پژوهشی در دانشجویان به منظور مشارکت و همکاری با نظام سلامت در اجرای پژوهش های مربوط به سلامت روان.

۳- تربیت و آماده سازی دانشجویان و دانش آموختگان پرستاری جهت شناسایی اولویت های پژوهشی حوزه سلامت روان، چالش های حرفه ای خود، مشکلات و نیازهای مددجویان، چالش های بین بخشی در حوزه سلامت روان، اقدام در راستای کاهش چالش ها و ارائه پیشنهادات مناسب.

۴- روز آمد کردن اطلاعات پرستاران به ویژه روانپرستاران از طریق پژوهش در حیطه های مختلف بهداشت و سلامت روان

۵- بررسی و برآورد منابع حمایتی ، علمی و مالی جهت انجام فعالیت های پژوهشی مشارکتی ( تیمی) در راستای سلامت روان و ...

 

* رسالت و اهداف کلی گروه آموزشی روان پرستاری در عرصه خدمات بالینی

 

رسالت بالینی:

تربیت دانش آموختگان پرستاری با مهارت های بالینی – علمی مناسب به منظور ارائه خدمات روانپرستاری به تمامی اقشار جامعه در سه سطح پیشگیری و نیز پرورش بینش و نگرش مثبت در دانشجویان نسبت به حرفه خود .

 

اهداف کلی بالینی:

۱- ارتقاء و بهبود مهارت های بالینی دانشجویان در بالین از طریق شناسایی نقاط قوت و ضعف آنان

۲- ارتقاء ارائه خدمات بالینی به مددجویان از طریق توسعه و بهبود آموزش بالینی مناسب به دانشجویان پرستاری.

۳- ارائه خدمات مشاوره ای تخصصی به اقشار مختلف جامعه به منظور دستیابی به بهزیستی و شادکامی.

۴- آشنا ساختن مددجویان و خانواده ها با مفاهیم اساسی سلامتی و بیماری در حوزه سلامت روان، راهکارهای پیشگیری از بروز بیماری های روانی، درمان و بازتوانی بیماری ها در جامعه.

۵- برنامه ریزی و اجرای آموزش علمی و عملی و دوره های مشاهده گری در مراکز آموزشی دنیا

۶- هماهنگ ساختن آموزش های تئوری و بالینی

۷- فراهم نمودن شرایط مطلوب جهت یادگیری موثر مهارتهای بالینی در دانشجویان و تقویت انگیزه حرفه ای آنان

۸- شناسایی موانع کسب مهارتهای بالینی و برنامه ریزی برای بهبود آموزش بالینی و رفع موانع

 

 

کارنمای عملکرد بالینی دانشجویان کارشناسی ارشد روان پرستاری

 

 اعضای گروه و لاین تحقیقاتی

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

لاین تحقیقاتی

عکس

E mail

۱

طیبه مهرابی

مداخلات روانپرستاری در طب مکمل

Mehrabi@nm.mui.ac.ir

۲

سعید پهلوان زاده

بهداشت روان دوران نوجوانی

Pahlavanzadeh@nm.mui.ac.ir

۳

دکتر جهانگیر مقصودی

بهداشت روان با تأکید بر توانائیها

Maghsoudi@nm.mui.ac.ir

۴

زهرا قضاوی

بهداشت روان خانواده

Zahra_ghazavi@nm.mui.ac.ir

۵

دکتر موسی علوی

ارتقا سلامت روان در بیماریهای مزمن

M_alavi@nm.mui.ac.ir

۶ دکتر مالک فریدونی مقدم اعتیاد   fereidooni.m@nm.mui.ac.ir
۶ رضوان اسماعیلی مربی esmaeli@nm.mui.ac.ir
۷ سمیرا عباسی مربی  طرحی s.abbasi@nm.mui.ac.ir
 
 
جدول دروس ارائه شده در نیمسال  اول   ۹۹-۹۸

رديف

نام درس

واحد

شماره درس

کد

رشته

تعداددانشجو

ترم

۱

روانشناسی فردی و اجتماعی

۲

۵۱۳۳۰۱

۱

کارشناسی پرستاری

 

اول

۲

پرستاری بهداشت روان

۲

۵۱۳۳۱۰

۱

کارشناسی پرستاری

۸۸

چهارم

۳

پرستاری بیماریهای روان

۲

۵۱۳۳۱۲

۱

کارشناسی پرستاری

۹۱

پنجم

۴

کارآموزی بهداشت روان

۱

۵۱۳۳۱۳

۱

کارشناسی پرستاری

۹۱

پنجم

۵

کارآموزی بیماریهای روان

۱

۵۱۳۳۱۴

۱

کارشناسی پرستاری

۷۱

ششم

۶

روانشناسی عمومی زن وخانواده

۲

۵۱۳۳۰۴

۱

کارشناسی مامایی

۳۰

اول

۷

روانپزشکی در مامایی

۱

۵۱۳۳۱۱

۱

کارشناسی مامایی

۲۵

سوم

۸

روانشناسی عمومی

۲

۵۱۳۳۰۱

۲

کارشناسی اطاق عمل

۳۰

اول

۹

اصول سلامت روان در روانپرستاری

۱

۵۱۳۵۲۳

۱

ارشد روانپرستاری

 

اول

۱۰

کارموزی اصول سلامت روان در روانپرستاری

۵/۰

۵۱۳۵۲۴

۱

ارشد روانپرستاری

 

اول

۱۱

اصول  مشاوره در روان پرستاری

۵/۰

۵۱۳۵۲۵

۱

ارشد روانپرستاری

 

اول

۱۲

کارآموزی اصول  مشاوره در روان پرستاری

۵/۰

۵۱۳۵۲۶

۱

ارشد روانپرستاری

 

اول

۱۳

مداخلات روانپرستاری گروهی وخانوادگی

۱

۵۱۳۵۳۱

۱

ارشد روانپرستاری

۶

سوم

۱۴

کارآموزی مداخلات روانپرستاری گروهی وخانوادگی

۱

۵۱۳۵۳۲

۱

ارشد روانپرستاری

۶

سوم

۱۵

مداخلات روانپرستاری کودکان و نوجوانان

۱

۵۱۳۵۳۳

۱

ارشد روانپرستاری

۶

سوم

۱۶

 کارآموزی مداخلات رئانپرستاری کودکان و نوجوانان

۱

۵۱۳۵۳۴

۱

ارشد روانپرستاری

۶

سوم

۱۷

اختلالات روانی سا لمندان ومراقبتهای روانپرستاری

۱

۵۱۳۵۳۵

۱

ارشد روانپرستاری

۶

سوم

۱۸

 کارآموزی  ا ختلالات روانی سا لمندان  ..............

۵/۰

۵۱۳۵۳۶

۱

ارشد روانپرستاری

۶

سوم

۱۹

پرستاری اعتیاد

۵/۰

۵۱۳۵۳۷

۱

ارشد روانپرستاری

۶

سوم

۲۰

 کارآموزی پرستاری اعتیاد

۵/۰

۵۱۳۵۳۸

۱

ارشد روانپرستاری

۶

سوم

۲۱

فوریتهای  روان پرستاری

۵/۰

۵۱۳۵۳۹

۱

ارشد روانپرستاری

۶

سوم

۲۲

کارآموزی  فوریتهای  روان پرستاری

۵/۰

۵۱۳۵۴۰

۱

ارشد روانپرستاری

۶

سوم

۲۳

پرستاری سالمندی ۲ وضعیت روانشناختی بیماریها و اختلالات روانی نظری

۵/۱

۵۱۳۵۲۰

۱

ارشدپرستاری سالمندی

۷

سوم

۲۴

کارآموزی پرستاری سالمندی ۲ وضعیت روانشناختی بیماریها و اختلالات روانی

۵/۱

۵۱۳۵۲۱

۱

ارشدپرستاری سالمندی

۷

سوم

جدول دروس ارائه شده در نیمسال  دوم   ۹۸-۹۷
 

رديف

نام درس

شماره درس

رشته

ترم

۱

روانشناسی اجتماعی

۵۱۳۳۰۱

کارشناسی پرستاری

اول

۲

پرستاری بهداشت رو ان

۵۱۳۳۱۰

کارشناسی پرستاری

چهارم

۳

پرستاری بیماریهای روان

۵۱۳۳۱۲

کارشناسی پرستاری

پنجم

۴

کارآموزی بهداشت روان

۵۱۳۳۱۳

کارشناسی پرستاری

پنجم

۵

کارآموزی بیماریهای روانی

۵۱۳۳۱۴

کارشناسی پرستاری

ششم

۶

بهداشت روان در اتاق عمل

۵۱۳۳۱۵

کارشناسی اتاق عمل

چهارم

۷

روانپزشکی در مامایی

۵۱۳۳۱۱

کارشناسی ناپیوسته ماما یی

سوم

۸

مداخلات روانپرستاری فردی

۵۱۳۵۲۹

کارشناسی ارشد روانپرستاری

دوم

۷

کارآموزی مداخلات ............

۵۱۳۵۳۰

کارشناسی ارشد روانپرستاری

دوم

۸

اختلالات روانی بزرگسالان و مراقبتهای روان پرستاری

۵۱۳۵۲۷

کارشناسی ارشد روانپرستاری

دوم

۹

کارآموزی اختلالات روانی بزرگسالان ومراقبتهای .......

۵۱۳۵۲۸

کارشناسی ارشد روانپرستاری

دوم

۱۰

کارورزی بخش روانپزشکی کودکان و نوجوانان

۵۱۳۵۴۲

کارشناسی ارشد روانپرستاری

چهارم

۱۱

کارورزی اورژانس های روانپزشکی

۵۱۴۵۴۳

کارشناسی ارشد روانپرستاری

چهارم

۱۲

کارورزی درمانگاههای اعتیاد

۵۱۴۵۴۴

کارشناسی ارشد روانپرستاری

چهارم

۱۳

کارورزی بخش روانپزشکی بزرگسالان

۵۱۴۵۴۱

کارشناسی ارشد روانپرستاری

چهارم

 
 
جدول دروس ارائه شده در نیمسال  اول  ۹۸-۹۷
 
 

رديف

نام درس

شماره درس

رشته

ترم

۱

روانشناسی فردی و اجتماعی

۵۱۳۳۰۱

کارشناسی پرستاری

اول

۲

روانشناسی فردی و اجتماعی

۵۱۳۳۰۱

کارشناسی پرستاری

سوم

۳

پرستاری بهداشت روان

۵۱۳۳۱۰

کارشناسی پرستاری

چهارم

۴

پرستاری بیماریهای روان

۵۱۳۳۱۲

کارشناسی پرستاری

پنجم

۵

کارآموزی بهداشت روان

۵۱۳۳۱۳

کارشناسی پرستاری

پنجم

۶

کارآموزی بیماریهای روان

۵۱۳۳۱۴

کارشناسی پرستاری

ششم

۷

روانشناسی عمومی زن وخانواده

۵۱۳۳۰۴

کارشناسی مامایی

اول

۸

روانپزشکی در مامایی

۵۱۳۳۱۱

کارشناسی مامایی

سوم

۹

روانشناسی عمومی

۵۱۳۳۰۱

کارشناسی اطاق عمل

اول

۱۰

بهداشت روان در اطاق عمل

۵۱۳۳۰۲

ناپیوسته اطاق عمل

دوم

۱۱

اصول سلامت روان در روانپرستاری

۵۱۳۵۲۳

ارشد روانپرستاری

اول

۱۲

کارموزی اصول سلامت روان در روانپرستاری

۵۱۳۵۲۴

ارشد روانپرستاری

اول

۱۳

اصول  مشاوره در روان پرستاری

۵۱۳۵۲۵

ارشد روانپرستاری

اول

۱۴

کارآموزی اصول  مشاوره در روان پرستاری

۵۱۳۵۲۶

ارشد روانپرستاری

اول

۱۵

مداخلات روانپرستاری گروهی وخانوادگی

۵۱۳۵۳۱

ارشد روانپرستاری

سوم

۱۶

کارآموزی مداخلات روانپرستاری گروهی وخانوادگی

۵۱۳۵۳۲

ارشد روانپرستاری

سوم

۱۷

مداخلات روانپرستاری کودکان و نوجوانان

۵۱۳۵۳۳

ارشد روانپرستاری

سوم

۱۸

 کارآموزی مداخلات روانپرستاری کودکان و نوجوانان

۵۱۳۵۳۴

ارشد روانپرستاری

سوم

۱۹

اختلالات روانی سا لمندان ومراقبتهای روانپرستاری

۵۱۳۵۳۵

ارشد روانپرستاری

سوم

۲۰

 کارآموزی  ا ختلالات روانی سا لمندان  ..............

۵۱۳۵۳۶

ارشد روانپرستاری

سوم

۲۱

پرستاری اعتیاد

۵۱۳۵۳۷

ارشد روانپرستاری

سوم

۲۲

 کارآموزی پرستاری اعتیاد

۵۱۳۵۳۸

ارشد روانپرستاری

سوم

۲۳

فوریتهای  روان پرستاری

۵۱۳۵۳۹

ارشد روانپرستاری

سوم

۲۴

کارآموزی  فوریتهای  روان پرستاری

۵۱۳۵۴۰

ارشد روانپرستاری

سوم

 
 

ارتباط با ما

 

 

 اصفهان، میدان آزادی ،خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی

           تلفن  دفتر:   ۳۷۹۲۷۵۶۵ -   ۰۳۱- ۳۶۶۸۷۱۵۳ – ۳۶۶۸۷۱۴۰- ۳۷۹۲۷۵۰۰  

           نمابر :               ۳۶۶۹۹۳۹۸-۰۳۱

           کدپستی:  ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۵

لینک مفید

 

پوستر

پیوندها