گروه روان پرستاري

 

                                                                               

 

مدیر گروه روان پرستاری  دکتر موسی علوی

 

 تلفن تماس مدير گروه: ۳۷۹۲۷۵۶۶ -۰۳۱              پست الکترونيک : M_alavi@nm.mui.ac.ir   

 

تاریخچه :

 

گروه آموزشی روانپرستاری در سال ۱۳۶۵تاسیس گردید.در سال ۱۳۶۷ اولین دانشجوی کارشناسی ارشد روان پرستاری پذیرفته شد.این گروه از ابتدای تاسیس، دروس روانشناسی عمومی ، بهداشت روان(۱)، بهداشت روان(۲)،  و کارآموزیهای مربوط به روانپرستاری را برای دانشجویان مقطع کارشناسی پرستاری و دروس روانشناسی عمومی وبهداشت روان را به دانشجویان کارشناسی اتاق عمل ،دروس روانشناسی زن و خانواده و روانپزشکی در مامایی رابه دانشجویان کارشناسی مامایی و درس روانشناسی را به دانشجویان رشته تغذیه و بهداشت روان را به دانشجویان رشته بهداشت ارائه نموده است.

کلیه دروس کارشناسی ارشد روان پرستاری شامل :اصول سلامت روان ،اخلاق حقوق و قانون در روانپرستاری، اصول مشاوره در روانپرستاری ،اختلالات روانی بزرگسالان و مراقبت های روانپرستاری ،مداخلات روانپرستاری فردی، مداخلات روانپرستاری خانوادگی و گروهی ،مداخلات روانپرستاری کودکان و نوجوانان،اختلالات روانی سالمندان، پرستاری اعتیاد، فوریت های روانپزشکی و کارآموزی های مربوط به این دروس  و همچنین راهنمایی پایان نامه های دانشجویان روانپرستاری توسط اعضای این گروه تدریس و ارائه می گردد.

همچنین گروه روانپرستاری در ارائه بعضی از موضوعات واحدهای درسی دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری داخلی –جراحی ،پرستاری ویژه، کودکان و راهنمایی پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری و مامایی همکاری دارد.

گروه روانپرستاری در حیطه ارائه خدمت به جامعه ، از سال ۱۳۷۶ لغایت۱۳۸۷ در واحد روانپزشکی اجتماعی مرکز بهداشتی درمانی نواب صفوی، در طول هفته روزانه یک نفر از اعضای گروه به مراجعین، خدمات روانپرستاری (شامل آموزش بیماران و خانواده های آنها ،ارتباط کودک و نوجوان،مشاوره ازدواج،ارتباطات بین فردی و خانوادگی، آموزش رفتارهای مقابله ای سازگارانه و ....) ارائه نموده است. ارائه خدمات جامعه نگر در طول سال ۱۳۸۸-۱۳۸۷ در کلینیک نور و از سال ۱۳۸۸ در کلینیک روانپزشکی شریعتی ادامه یافته است.

از  سال ۱۳۸۴ برنامه آموزش خانواده های بیماران بستری در مراکز روانپزشکی و از سال  ۱۳۸۶ تاکنون برنامه آموزش به بیماران بستری در بیمارستان نور به اجرا در آمده است.

گروه روانپرستاری در حال حاضر ۵ عضو هیأت علمی ، یک کارشناس پرستاری و ۳نفر دانشجوی PhD و ۱ نیروی کارشناسی ارشد طرح نیروی انسانی دارد.

در مجموع این گروه در هر ترم ارائه بالغ بر ۸۰واحد تئوری و بالینی دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد را بعهده دارد.

 

فلسفه گروه آموزشی روان پرستاری

آموزش و تربیت دانشجویان ماهر، توانمند، فرهیخته، متعهد و کارآمد با ارزشهای والای انسانی نشات گرفته از تعلیم و تربیت اسلامی در راستای ارتقای سطح سلامت جامعه با رویکرد جامع نگر در جهت تامین نیازهای جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی مددجویان با تاکید بر حفظ سلامت روان افراد .

 

* رسالت و اهداف کلی آموزشی گروه آموزشی روان پرستاری

 

رسالت آموزشی

تربیت و توانمند سازی دانش آموختگان رشته های پرستاری، مامایی و اتاق عمل به ویژه پرستاری جهت ارائه خدمات پرستاری به مددجویان با اختلالات روانی در حیطه های مراقبتی، آموزشی، حمایتی و توانبخشی.

 

اهداف کلی آموزشی

۱-ایجاد توانایی علمی و عملی در دانشجویان پرستاری و مامایی در زمینه بهداشت روان.

۲- بازنگری محتوای آموزشی و طرح درس های مرتبط با واحدهای آموزشی گروه روان پرستاری .

۳- بازنگری و ارتقاء شیوه های تدریس و ارزشیابی در گروه

۴- نیازسنجی آموزشی پرستاران شاغل و کارکنان مرتبط با حرفه پرستاری در زمینه بهداشت و سلامت روان

۵- توسعه برنامه های آموزش مداوم جهت پاسخ به نیازهای آموزشی کادر درمانی مستقر در مراکز بهداشتی- درمانی.

۶- توسعه توانایی های اعضای هیئت علمی متناسب با تحولات علمی رشته و استانداردهای ملی و جهانی.

۷- اجرای آموزش و ارزشیابی دانشجویان و دانش آموختگان حرفه پرستاری بر اساس روشهای نوین آموزش و ارزشیابی.

۸- تعیین حداقل های یادگیری در هر مقطع تحصیلی و بازنگری مداوم آنها.

۹- ارتقاء ارتباطات و تعاملات بین رشته ای در جهت توانمند سازی دانش آموختگان و بهبود آموزش فراگیران

 

* رسالت و اهداف کلی پژوهشی گروه آموزشی روان پرستاری

 

رسالت پژوهشی:

توسعه و گسترش فرهنگ پژوهش در بین دانشجویان به منظور گسترش مرزهای دانش در حوزه سلامت روان و ارتقاء بهداشت روان و مراقبت های مربوط به این حوزه از طریق انجام تحقیقات در زمینه سلامت روان و نیز تدارک فرصتهایی جهت ایجاد و توسعه روح مشارکت جمعی در انجام فعالیتهای پژوهشی در گروه و بین گروهی

 

اهداف کلی پژوهشی

۱- ارتقای دانش پرستاری به ویژه روان پرستاری از طریق انجام فعالیت های تحقیقاتی توسط اساتید و دانشجویان.

۲-ایجاد توانمندی پژوهشی در دانشجویان به منظور مشارکت و همکاری با نظام سلامت در اجرای پژوهش های مربوط به سلامت روان.

۳- تربیت و آماده سازی دانشجویان و دانش آموختگان پرستاری جهت شناسایی اولویت های پژوهشی حوزه سلامت روان، چالش های حرفه ای خود، مشکلات و نیازهای مددجویان، چالش های بین بخشی در حوزه سلامت روان، اقدام در راستای کاهش چالش ها و ارائه پیشنهادات مناسب.

۴- روز آمد کردن اطلاعات پرستاران به ویژه روانپرستاران از طریق پژوهش در حیطه های مختلف بهداشت و سلامت روان

۵- بررسی و برآورد منابع حمایتی ، علمی و مالی جهت انجام فعالیت های پژوهشی مشارکتی ( تیمی) در راستای سلامت روان و ...

 

* رسالت و اهداف کلی گروه آموزشی روان پرستاری در عرصه خدمات بالینی

 

رسالت بالینی:

تربیت دانش آموختگان پرستاری با مهارت های بالینی – علمی مناسب به منظور ارائه خدمات روانپرستاری به تمامی اقشار جامعه در سه سطح پیشگیری و نیز پرورش بینش و نگرش مثبت در دانشجویان نسبت به حرفه خود .

 

اهداف کلی بالینی:

۱- ارتقاء و بهبود مهارت های بالینی دانشجویان در بالین از طریق شناسایی نقاط قوت و ضعف آنان

۲- ارتقاء ارائه خدمات بالینی به مددجویان از طریق توسعه و بهبود آموزش بالینی مناسب به دانشجویان پرستاری.

۳- ارائه خدمات مشاوره ای تخصصی به اقشار مختلف جامعه به منظور دستیابی به بهزیستی و شادکامی.

۴- آشنا ساختن مددجویان و خانواده ها با مفاهیم اساسی سلامتی و بیماری در حوزه سلامت روان، راهکارهای پیشگیری از بروز بیماری های روانی، درمان و بازتوانی بیماری ها در جامعه.

۵- برنامه ریزی و اجرای آموزش علمی و عملی و دوره های مشاهده گری در مراکز آموزشی دنیا

۶- هماهنگ ساختن آموزش های تئوری و بالینی

۷- فراهم نمودن شرایط مطلوب جهت یادگیری موثر مهارتهای بالینی در دانشجویان و تقویت انگیزه حرفه ای آنان

۸- شناسایی موانع کسب مهارتهای بالینی و برنامه ریزی برای بهبود آموزش بالینی و رفع موانع

 

اولویتهای پژوهشی گروه روان پرستاری 

هدف کلی:

توسعه فرهنگ پژوهش در حوزه ارتقا سلامت روان مبتنی بر نیاز به منظور ارتقای کیفیت مراقبت‌های سلامت روان در سطوح مختلف پیشگیری از افراد، خانواده ها و جامعه

محورهای اصلی:

  1. ارائه شواهد مربوط به ویژگی های روانی (مانند وضعیت خلقی، توانمندی روانی درک شده و حمایت اجتماعی) در مبتلایان به بیماری های مزمن و مراقبین آن ها
  2. ارائه شواهد مربوط به تعیین کننده های سلامت روان در مبتلایان به بیماری های مزمن و مراقبین آن ها
  3. تدوین و تلفیق شواهد مربوط به اثربخشی مداخلات روان شناختی در سلامت روانی مبتلایان به بیماری های مزمن و مراقبین آن ها
  4. تدوین و تلفیق شواهد مربوط به اثربخشی درمان های مکمل و جایگزین در سلامت روانی بیماران مبتلا به اختلالات روانی
  5. تدوین و تلفیق شواهد درباره همکاری بین حرفه ای و بین بخشی در ارتقا کیفیت مراقبت های روان پرستاری در مبتلایان به بیماری های مزمن و مراقبین آن ها

محورهای فرعی:

۱-۱. وضعیت و تغییرات خلقی در بیماران با اختلالات خلقی

۱-۲. تغییرات خلقی در گروه های مختلف

۱-۳. وضعیت خلقی خانواده های دارای بیمار روانی

۱-۴. وضعیت خلقی بیماران با اختلالات مزمن جسمی

۱-۵. بررسی توانمندی روانی درک شده در مبتلایان به بیماری های روانی مزمن و مراقبین آن ها

۱-۶. بررسی حمایت اجتماعی درک شده در مبتلایان به بیماری های روانی مزمن و مراقبین آن ها

۲-۱. تعیین کننده های سلامت روان در افراد مبتلا به بیماری های مزمن جسمی و مراقبین آن ها

۲-۲. تعیین کننده های سلامت روان در افراد  مبتلا به بیماری های مزمن روانی و مراقبین آن ها

۳-۱. طراحی و ارزیابی مداخلات روان شناختی در مبتلایان به اختلالات روان پزشکی در سطوح مختلف پیشگیری

۳-۲. طراحی و ارزیابی مداخلات روان شناختی پیشگیری از اختلالات روانی در بیماران مبتلا به بیماری های مزمن جسمی

۳-۳. تدوین راهنماهای بالینی درباره به کارگیری مداخلات روان شناختی در بیماری های روانی مزمن

۳-۴. توسعه ابزارهای نوروسایکولوژیک برای ارزیابی و بازتوانی بیماران مبتلا به اختلالات روانی

۳- ۵. توسعه مراقبت های پرستاری مبتنی بر شواهد در درمان اختلال روانی

۳-۶. تدوین راهنماهای بالینی پیرامون پیشگیری از اختلالات روانی

۴-۱. طراحی و ارزیابی اثربخشی و کاربرد درمان های مکمل و جایگزین در اختلالات روانی

۴-۲. طراحی دستنامه و راهنماهای بالینی درباره به کارگیری درمان های مکمل و جایگزین در اختلالات روانی

۵-۱. ارزیابی همکاری های بین حرفه ای و بین بخشی در ارتقای سلامت روان در بیماری های مزمن

۵-۲. ارزیابی همکاری های بین حرفه ای و بین بخشی در ارتقای کیفیت مراقبت های روان پرستاری

 

 

 

کارنمای عملکرد بالینی دانشجویان کارشناسی ارشد روان پرستاری

 

 اعضای گروه و لاین تحقیقاتی

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

لاین تحقیقاتی

عکس

E mail

۳

دکتر جهانگیر مقصودی

دانشیار

بهداشت روان با تأکید بر توانائیها

Maghsoudi@nm.mui.ac.ir

۵

دکتر موسی علوی

دانشیار

ارتقا سلامت روان در بیماریهای مزمن

M_alavi@nm.mui.ac.ir

۶ دکتر مالک فریدونی مقدم دانشیار

مراقبت های پرستاری در اختلالات خلقی

fereidooni.m@nm.mui.ac.ir
  سیما قزلباش مربی مداخلات پرستاری در مبتلایان به اختلالات روانپزشکی

ghezelbash@nm.mui.ac.ir

  دکتر فاطمه قائدی حیدری استادیار مراقبت های پرستاری در افسردگی

fatemeh.ghaedi@gmail.com

  دکتر محمد اکبری استادیار مراقبت های پرستاری در اختلالات روان

mohammadakbari@nm.mui.ac.ir

 
 
جدول اعضای هیئت علمی و مربیان بازنشسته گروه
 

ردیف

نام و نام خانوادگی

عکس

E mail

۱

طیبه مهرابی

Mehrabi@nm.mui.ac.ir

۲

سعید پهلوان زاده

Pahlavanzadeh@nm.mui.ac.ir

۳

زهرا قضاوی

Zahra_ghazavi@nm.mui.ac.ir

۴ رضوان اسماعیلی esmaeli@nm.mui.ac.ir
۵ محمود نصیری   nasiri@nm.mui.ac.ir
 
 
 
 
جدول دروس ارائه شده در نیمسال  اول   ۰۰-۹۹

رديف

نام درس

واحد

شماره درس

رشته

۱

روانشناسی اجتماعی

۲

۵۱۳۳۰۱

کارشناسی پرستاری

۲

روانشناسی اجتماعی

۲

۵۱۳۳۰۱

کارشناسی پرستاری

۳

روانشناسی زن و خانواده

۲

۵۱۳۳۰۴

کارشناسی مامایی

۴

روانشناسی عمومی

۲

۵۱۳۳۰۱

کارشناسی اطاق عمل

۲

پرستاری بهداشت رو ان

۲

۵۱۳۳۱۰

کارشناسی پرستاری

۳

پرستاری بیماریهای روان

۲

۵۱۳۳۱۲

کارشناسی پرستاری

۴

کارآموزی بهداشت روان

۱

۵۱۳۳۱۳

کارشناسی پرستاری

۵

کارآموزی بیماریهای روانی

۱

۵۱۳۳۱۴

کارشناسی پرستاری

۶

بهداشت روان در اتاق عمل

۱

۵۱۳۳۱۵

کارشناسی اتاق عمل

۷

مداخلات روانپرستاری فردی

۱

۵۱۳۵۲۹

کارشناسی ارشد روانپرستاری

۸

کارآموزی مداخلات ............

۱

۵۱۳۵۳۰

کارشناسی ارشد روانپرستاری

۷

اختلالات روانی بزرگسالان و مراقبتهای روان پرستاری

۱

۵۱۳۵۲۷

کارشناسی ارشد روانپرستاری

۸

کارآموزی اختلالات روانی

۱

۵۱۳۵۲۸

کارشناسی ارشد روانپرستاری

۹

کارورزی بخش روانپزشکی کودکان و نوجوانان

۱

۵۱۳۵۴۲

کارشناسی ارشد روانپرستاری

۱۰

کارورزی اورژانس های روانپزشکی

۲

۵۱۴۵۴۳

کارشناسی ارشد روانپرستاری

۱۱

کارورزی درمانگاههای اعتیاد

۱

۵۱۴۵۴۴

کارشناسی ارشد روانپرستاری

۱۲

کارورزی بخش روانپزشکی بزرگسالان

۲

۵۱۴۵۴۱

کارشناسی ارشد روانپرستاری

 
 
 

ارتباط با ما

 

 

 اصفهان، میدان آزادی ،خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی

           تلفن  دفتر:   ۳۷۹۲۷۵۶۵ -   ۰۳۱- ۳۶۶۸۷۱۵۳ – ۳۶۶۸۷۱۴۰- ۳۷۹۲۷۵۰۰  

           نمابر :               ۳۶۶۹۹۳۹۸-۰۳۱

           کدپستی:  ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۵

لینک مفید

پوستر

پیوندها