گروه مامايي و بهداشت باروري

 

 

                                                                     

            

 مدیر گروه مامایی   دکتر محبوبه والياني

 

 تلفن تماس مدير گروه: ۳۷۹۲۷۵۳۷ -۰۳۱              پست الکترونيک :  valiani@nm.mui.ac.ir

 

 

تاریخچه و فعالیت های گروه مامایی و بهداشت باروري :

 

     رشته مامایی از سال ۱۳۴۹ در اصفهان تأسیس و گروه مامایی از سال ۱۳۶۵ راه اندازی گردیده است. گروه مامایی مجری کلیه دروس تخصصی مامایی و بهداشت باروری در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد.

 

مقطع کارشناسی: رشته مامايي از زشته هاي علوم پزشكي است كه دانش آموختگان آن در مقطعكارشناسي با ارائه خدمات بهداشت باروري شامل انجام مراقبت هاي دوران بارداري،‌حين و پس از زايمان، انجام مراقبت هاي نوزادان - شيرخواران و ارائه آموزش و مشاوره سلامت جنسي و باروري به زنان در حدود وظايف تعيين شده، ترويج زايمان طبيعي و ايمن، تشخيص حالات غيرطبيعي در مادر، جنين يا نوزاد ،‌ انجام اقدامات اضطراري در حين بارداري يا زايمان و ارجاع به موقع موارد غيرطبيعي در جهت تأمين و ارتقاء سلامت مادر و جنين، نوزاد و شيرخوار و كودك در بخش هاي زايشگاه،‌نوزادان، مراكز بهداشتي – درماني و دفاتر كار خصوصي تلاش مي كند. در حال حاضر ۱۹۸ دانشجوی کارشناسی پیوسته و ناپیوسته مامایی در این دانشکده مشغول به تحصیل می باشد. 

 

مقطع كارشناسي ارشد مامائي:مقطع كارشناسي ارشد مامايي از سال ۱۳۶۹ در دو گرايش بهداشت مادر و كودك و آموزش مامايي راه اندازي گرديد. در حال حاضر اين مقطع داراي پنج گرايش و شامل مجموعه اي از آموزش هاي تئوري، عملي و پژوهشي مي باشد كه رسالت اصلي آن تربيت نيروي انساني متعهد و ماهر مي باشد كه با استفاده از  مفاهيم جديد و پديده هاي نوين مامايي، توانايي شناخت نيازهاي بهداشت باروري را داشته و قادر به ارائه خدمات تخصصي در زمينه بهداشت مادر و كودك، بهداشت باروري و مديريت خدمات بهداشتي در گرايش بهداشت باروري،مديريت و اعتباربخشي خدمات مامايي در گرايش مديريت مامائي، آموزش مسائل مرتبط با حيطه بارداري، زايمان و بيماري هاي زنان در گرايش آموزش مامائي، آموزش و پژوهش در زمينه مسائل پزشكي قانوني و قضايي مرتبط با حرفه مامايي (گرايش مامايي قانوني) و خدمات جامع مامايي به ويژه در گروه زنان آسيب پذير اجتماعي در گرايش مامايي جامعه نگر را داشته باشند. در حال حاضر ۵۹ دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مامایی در ۵ گرايش آموزش مامائي، بهداشت باروری، مامایی قانونی، مامایی جامعه نگر و مدیریت جامعه  مشغول به تحصیل می باشد. 

 

مقطع دکتری تخصصی بهداشت باروری: رشته بهداشت باروري شاخه اي از علوم پ‍زشكي است كه در آن دانشجويان طي دوره آموزشي با ابعاد مختلف بهداشت باروري نظير امور جمعيتي، تغذيه،‌حقوق، ‌اپيدميولوژي و تكنيك هاي پيشرفته در امر باروري و ناباروري آشنا مي شوند و به امر برنامه ريزي،‌مديريت، سياست گزاري، تحقيق و آموزش در امر بهداشت مادر،‌كودك و باروري مي پردازند. رسالت اصلي اين دوره عبارتست از تربيت دانش آموختگان براي تأمين و تكميل كادر علمي دانشگاه ها و مراكز آموزشي و تحقيقاتي كشور در رشته مامايي و بهداشت باروري، تأمين نيروهاي متعهد و متخصص جهت برنامه ريزي، مديريت و ارزشيابي در امر بهداشت باروري، انجام تحقيقات و دستيابي به آخرين دستاوردهاي علمي در زمينه بهداشت باروري در سطح بين المللي.

از سال ۱۳۸۳، همزمان با راه اندازی دوره دکتری تخصصی بهداشت باروری برای اولین بار در ایران، این دوره در این دانشکده نيز برگزار گردید و تا کنون چندین دوره دانش آموخته داشته و در حال حاضر ۲۶ دانشجوی دکتری بهداشت باروری در سال های مختلف تحصیلی حضور دارند.

 

 فلسفه وجود گروه مامایی و بهداشت باروري:

از آنجا كه خانواده واحد بنيادي جامعه و كانون اصلي رشد و تعالي انسان هاست و زنان و مادران در اين كانون نقش محوري و تعيين كننده اي را به عهده دارند،‌لذا توجه به سلامت جسماني و رواني مادران و كودكان و ارائه خدمات بهداشتي براي اين گروه هاي آسيب پذير در رأس برنامه هاي بهداشتي و درماني دولت جمهوري اسلامي ايران قرار دارد. از اين رو پوشش دهي اين گونه خدمات با توجه به تعريف رشته مامايي در حيطه ابعاد باليني و بهداشتي آن قرار مي گيرد. كمك به ارتقاء‌شاخص هاي مرتبط با سلامت باروري زنان و خانواده، كاهش مشكلات مرتبط با مادر و جنين- نوزاد، ترويج زايمان هاي طبيعي در كشور از ديگر ضروريات وجود گروه مامايي و بهداشت باروري مي باشد.

 

رسالت گروه مامایی و بهداشت باروري:

 رسالت اين گروه، تربيت نيروي انساني متعهد، آگاه و متبحر در زمينه مامايي است كه خدمات مامايي و بهداشت باروري را در سطوح مختلف پيشگيري، به عنوان يك فرد از اعضاي تيم سلامت و به صورت مستقل به مددجويان ارائه نمايند. تربیت و آموزش دانش آموختگان با مهارت های بالینی و علمی کافی بر اساس اصول علمی  جهت ارائه خدمات بهداشتی درمانی فردی ، تیمی و مشارکتی در حیطه حرفه مامایی و نیز پرورش نگرش  و دید مثبت در دانشجویان نسبت به حرفه خود، ارتقاء علم مامایی از طریق انجام تحقیقات در زمینه سلامت و بهداشت باروريو گسترش فرهنگ پژوهش در بین دانشجویان و دانش آموختگان از ديگر رسالت هاي گروه مامايي و بهداشت باروري مي باشد.

 

فرمهای ارزشیابی گروه مامایی و بهداشت باروری : 

 

فرم ارزشیابی کارآموزی بارداری طبیعی و غیر طبیعی دانشجویان کارشناسی مامایی

فرم ارزشیابی کارآموزی زایشگاه دانشجویان کارشناسی مامایی

فرم ارزشیابی کاراموزی درمانگاه بیماریهای زنان دانشجویان مامایی

فرم ارزشیابی کارآموزی پرستاری بهداشت مادران و نوزادان

فرم ارزشیابی کارآموزی بهداشت مادر و کودک دانشجویان مامایی

فرم ارزشیابی کاراموزی بخش نوزادان دانشجویان مامایی

 

 

 اعضا ی گروه آموزشی مامایي و بهداشت باروري

 

تعداد اعضای گروه: در حال حاضر گروه مامایی داراي ۱۸ نفر عضو هيئت علمي،۱ نفر مربی آموزشی،۳ نفر تعهد غیر هیئت علمی می باشد که ۲ نفر از اعضای هیئت علمی در حال تحصیل در دوره دکتری تخصصی هستند.

 

 

کارنمای عملکرد بالینی دانشجویان کارشناسی ارشد مامائی

 

ردیف

اساتيد

لاين تحقيقاتي

 

عکس

آدرس ایمیل

 

۱

دكترشهناز كهن

توانمندي زنان درسلامت باروري

 

kohan@nm.mui.ac.ir
۲

دكتر مهنازنوروزي

سلامت جنسي

 

noroozi@nm.mui.ac.ir

 

۳

دكتراشرف كاظمي عوامل روانشناختي رفتاردوران بارداري

 

kazemi@nm.mui.ac.ir

 

۴

پروین بهادران

دوره پس از زايمان

 

bahadoran@nm.mui.ac.ir

 

۵

فریبا  فهامي

مراقبتهاي دوران بارداري

 

fahami@nm.mui.ac.ir

 

۶

دکتر محبوبه والياني

طب مكمل درمامايي

 

valiani@nm.mui.ac.ir

 

۷

دکتر زهرا  برومندفر

بيماريهاي مقاربتي

 

boroumandfar@nm.mui.ac.ir

 

۸

 دکتر میترا  صوابي

سلامت مادران دردوران شيردهي

 

M_savabi@nm.mui.ac.ir

 

۹

نفیسه  نكويي

بهداشت قبل ازبارداري

 

nekuei@nm.mui.ac.ir
۱۰ دکتر زینب حیدری   Zeinab_Heidari@nm.mui.ac.ir

 

۱۱

مرجان بيگي

اختلالات جنسي درخانواده

 

beigi@nm.mui.ac.ir

 

۱۲

محبوبه تائبي

ناباروري و روشهاي كمك باروري

 

M_taebi@nm.mui.ac.ir

 

۱۳

دکتر مژگان جاني قربان

توانمندسازي درحوزه آموزش

 

janighorban@nm.mui.ac.ir

 

۱۴

افسانه افقري

مدیریت خطردرسلامت باروری

 

afghari@nm.mui.ac.ir

 

۱۵

مریم کیانپور

 

Endothelial & Inflamatory Biomarkers in Reproductive Health

kianpour@nm.mui.ac.ir

 

۱۶

دکتر فاطمه محمدی   f.mohammadi@nm.mui.ac.ir

 

۱۷

سهیلا محمدي

مراقبتهاي دوران بارداري

 

  mohamadirizi@yahoo.com

 

۱۸

معصومه پيرهادي

ارزيابي سلامت جنين درمامايي

 

pirhadi@nm.mui.ac.ir

 

۱۹

فاطمه ترابي

رشدوتكامل كودك

 

Torabi_63@yahoo.com

 

۲۰

مهشید عبدی شهشهانی

مدیریت آموزشی در مامایی

Abdi_mahshid@yahoo.com

 

۲۱

تهمینه دادخواه تهرانی معنویت و مذهب در بهداشت باروری   tdtahmineh@gmail.com
۲۲ زهرا محبی دهنوی      
 
 
 
جدول دروس ارائه شده نیمسال  اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹

رديف

نام درس

واحد

شماره درس

رشته

ترم

۱

پرستاری بهداشت مادر و نوزاد

۲/۵

۵۱۸۳۳۴

کارشناسی پرستاری

سوم

۲

پرستاری دراختلالات سلامت مادروکودک

۲

۵۱۸۳۳۶

کارشناسی پرستاری

چهارم

۳

کارآموزی پرستاری بهداشت مادر و نوزاد

۲

۵۱۸۳۴۰

کارشناسی پرستاری

چهارم

۴

کارآموزی عرصه بهداشت مادر و نوزاد

۲

۵۱۸۳۴۲

کارشناسی پرستاری

هشتم

۵

بارداری و زایمان (۱) بارداری طبیعی

۲

۵۱۸۳۱۶

کارشناسی مامایی

سوم

۶

کارآموزی بارداری طبیعی (۱)

۱

۵۱۸۳۱۸

کارشناسی مامایی

سوم

۷

نشانه شناسی و معاینات فیزیکی

۱

۵۱۱۳۲۱

کارشناسی مامایی

سوم

۸

بارداری و زایمان (۳) غیر طبیعی

۳

۵۱۸۳۲۰

کارشناسی مامایی

پنجم

۹

بیماریهای زنان و ناباروری

۳

۵۱۸۳۵۷

کارشناسی مامایی

پنجم

۱۰

بهداشت مادروکودک

۲

۵۱۸۳۳۲

کارشناسی مامایی

پنجم

۱۱

کاراموزی نوزادان

۱

۵۱۸۳۶۹

کارشناسی مامایی

پنجم

۱۲

کارآموزی پزشکی قانونی

۱

۵۱۸۳۱۹

کارشناسی مامایی

پنجم

۱۳

کارآموزی زایمان طبیعی و غیر طبیعی

۱

۵۱۸۳۰۴

کارشناسی مامایی

پنجم

۱۴

مدیریت وارتقاءکیفیت مادر وکودک

۱

۵۱۸۳۰۵

کارشناسی مامایی

پنجم

۱۵

فیزیوپاتولوژی داخلی ۲

۲

۵۱۱۳۳۸

کارشناسی مامایی

پنجم

۱۶

ارتباطات ،آموزش ومشاوره دربهداشت مادروکودک

۱

۵۱۸۳۲۸

کارشناسی مامایی

پنجم

۱۷

اختلال عمل جنسی

۱

۵۱۸۳۶۷

کارشناسی مامایی

پنجم

۱۸

کارآموزی داخلی - جراحی

۱

۵۱۱۳۱۶

کارشناسی مامایی

هفتم

۱۹

کارآموزی عرصه زایمان طبیعی وغیر طبیعی (۲)

۲/۵

۵۱۸۳۰۸

کارشناسی مامایی

هفتم

۲۰

کارآموزی عرصه بارداری طبیعی وغیر طبیعی (۱)

۱/۵

۵۱۸۳۰۶

کارشناسی مامایی

هفتم

۲۱

کارآموزی عرصه بهداشت مادروکودک بخش ۱

۱

۵۱۸۳۷۸

کارشناسی مامایی

هفتم

۲۲

کارآموزی عرصه زنان  بخش ۱

۱

۵۱۸۳۷۶

کارشناسی مامایی

هفتم

۲۳

کارآموزی عرصه رادیولوژی

۱

۵۱۸۳۵۵

کارشناسی مامایی

هفتم

۲۴

کارآموزی داخلی - جراحی

۱

۵۱۱۳۱۶

کارشناسی مامایی

هفتم

۲۵

فیزیوپاتولوژی در مامایی

۲

۵۱۸۵۰۲

ارشد مامایی مشترک

اول

۲۶

جامعه شناسی وآسیب شناسی اجتماعی زنان

۱

۵۱۸۵۰۴

ارشد مامایی مشترک

اول

۲۷

روانشناسی زن و خانواده

۱

۵۱۸۵۰۶

ارشد مامایی مشترک

اول

۲۸

مامایی جامعه (۲)

۲

۵۱۸۵۵۸

ارشد مامایی جامع نگر

سوم

۲۹

مامایی جامعه (۳)

۲

۵۱۸۵۶۰

ارشد مامایی جامع نگر

سوم

۳۰

کارآموزی مامایی جامعه

۲

۵۱۸۵۵۹

ارشد مامایی جامع نگر

سوم

۳۱

کودکان استثنایی

۱

۵۱۸۵۶۱

ارشد مامایی جامع نگر

سوم

۳۲

مشاوره وراهنمایی درمامایی وبهداشت باروری

۲

۵۱۸۵۱۰

ارشد مامایی مشترک

سوم

۳۳

بهداشت باروری (۲) بهداشت مادر وکودک

۱/۵

۵۱۸۵۲۲

ارشد بهداشت باروری

سوم

۳۴

کارآموزی بهداشت باروری (۲) بهداشت مادر وکودک

۰/۵

۵۱۸۵۳۷

ارشد بهداشت باروری

سوم

۳۵

بهداشت باروری (۳)اپیدمیولوژی خانواده وجامعه

۲

۵۱۸۵۲۶

ارشد بهداشت باروری

سوم

۳۶

بهداشت باروری (۴)برنامه ریزی ومدیریت بهینه سازی سیستم هادربهداشت باروری مادروکودک

۱

۵۱۸۵۲۹

ارشد بهداشت باروری

سوم

۳۷

کارآموزی بهداشت باروری (۴)برنامه ریزی ومدیریت بهینه سازی سیستم هادربهداشت

۱

۵۱۸۵۳۰

ارشد بهداشت باروری

سوم

۳۸

بارداری وزایمان وپدیده های نوین درمامایی(۲)

۳

۵۱۸۵۴۲

ارشد مامائی آموزش

سوم

۳۹

کارآموزی پدیده های نوین درمامایی(۲)

۱

۵۱۸۵۴۳

ارشد مامائی آموزش

سوم

۴۰

بیماریهای زنا ن ونازائی

۲

۵۱۸۵۱۵

ارشد مامائی آموزش

سوم

۴۱

کارآموزی بیماریهای زنا ن ونازائی

۱

۵۱۸۵۳۹

ارشد مامائی آموزش

سوم

۴۲

اپید میولوژی خانواده و جامعه

۱

۴۱۳۵۷۴

ارشد مامائی آموزش

سوم

۴۳

ابعاد جمعیتی بهداشت باروری

۲

۵۱۸۶۱۵

دکترای بهداشت باروری

اول

۴۴

رشد و تکامل جسمی ،روانی ،اجتماعی

۲

۵۱۸۶۱۵

دکترای بهداشت باروری

اول

۴۵

تغذیه وبهداشت باروری

۲

۵۱۸۶۰۱

دکترای بهداشت باروری

اول

۴۶

بیماریهای نوپدید/مقاربتی ،سرطانها ...

۲

۵۱۸۶۰۶

دکترای بهداشت باروری

سوم

۴۷

سیاست گذاری ،اصلاح و بهینه سازی  ......

۲

۵۱۸۶۱۸

دکترای بهداشت باروری

سوم

۴۸

سمینار مطالعات مستقل درموضوعات ....

۲

۵۱۸۶۱۰

دکترای بهداشت باروری

سوم

 

ارتباط با ما

 

 

 اصفهان، میدان آزادی ،خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی

           تلفن  دفتر:   ۳۷۹۲۷۵۶۵ -   ۰۳۱- ۳۶۶۸۷۱۵۳ – ۳۶۶۸۷۱۴۰- ۳۷۹۲۷۵۰۰  

           نمابر :               ۳۶۶۹۹۳۹۸-۰۳۱

           کدپستی:  ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۵

لینک مفید

پوستر

پیوندها