گروه پرستاری سلامت جامعه و سالمندي

 

         

                                                      

 

 

مدیر گروه : آقای حبیب اله حسینی

   

   تلفن : ۳۷۹۲۷۵۱۲-۰۳۱    پست الکترونیکی : h_hoseini@nm.mui.ac.ir

 

 

 تاریخچه گروه پرستاری سلامت جامعه و سالمندي

 

مقدمه

گروه سلامت جامعه و مدیریت از سال ۱۳۶۵ در دانشکده تأسیس و راه اندازی گردیده است. این گروه متشکل از اعضای هیأت علمی گروه بوده که مجموعاً شورای گروه را تشکیل می دهند. مدیر گروه فعلی آن سرکار خانم دکتر ماهرخ کشوری  می باشد.

 

 به دلیل احساس نیاز به تشکیل گروه مستقل مدیریت در دانشکده و تفکیک گروه سلامت جامعه و مدیریت به دو گروه مجزا  ، از چند سال قبل تاکنون اقدامات و پیگیری های مختلفی از طرف گروه و مدیریت محترم دانشکده صورت گرفته و همچنان در حال انجام است به همین منظور و جهت بسترسازی این رویه ، از نیمه دوم سال تحصیلی ۱۳۸۵ اعضای هیأت علمی این گروه و نیز دروس مربوطه ، به دو زیرگروه سلامت جامعه و زیرگروه مدیریت تفکیک گردید، و از نیمسال اول سال تحصیلی ۸۷-۸۶ عملاً دروس و مدرسین گروههای مذکور تفکیک و فعلاً تحت یک مدیریت اداره می گردند.

 

 

معرفی رشته پرستاری سلامت جامعه

توصیف رشته

     رشته پرستاری سلامت جامعه در راستای سیاست های سلامت محور مبتنی بر اسناد بالا دستی تنظیم و تدوین شده است. این رشته بر سلامت آحاد جامعه تمرکز دارد به طوری که دانش آموختگان آن با تلفیق دانش پرستاری با سایر علوم مرتبط با سلامت قادر به شناسایی مشکل، حل مسأله و تصمیم گیری مبتنی بر شواهد جهت پاسخگویی به نیازهای جامعه خواهند بود. این رشته برای اولین بار در سال ۱۳۵۵ تحت عنوان کارشناسی ارشد پرستاری بهداشت همگانی در کشور راه اندازی و در سال ۱۳۷۴ به صورت یکی از گرایش های رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته پرستاری با عنوان پرستاری بهداشت جامعه در برنامه های آموزش پرستاری و مدیریت خدمات پرستاری به تصویب رسیده است. بازنگری این دو برنامه در سال ۱۳۸۰ به ترتیب به دانشکده های پرستاری دانشگاههای علوم پزشکی مشهد و شیراز محول گردید. نسخه های بازنگری شده این دو دانشگاه، به دلیل گذشت زمان و ضرورت به روز رسانی مجدداً در سال ۱۳۸۸ مبنای کار کار گروه های بازنگری قرار گرفت و نهایتاً در سال ۱۳۹۱ در چارچوب مورد نظر شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی نهایی گردید.

تعریف رشته

رشته پرستاری سلامت جامعه در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته شاخه ای از رشته پرستاری است که دانش آموختگان آن، با تلفیق علم پرستاری با سایر علوم مرتبط با سلامت و عملکرد مبتنی بر شواهد در عرصه های مختلف جامعه فعالیت دارند و خدمات خود را با تأکید بر پیشگیری اولیه به آحاد جامعه ارایه می کنند. رویکرد اصلی این رشته، محوریت سلامت جامعه است.

 

 

    فلسفه (ارزش ها و باورها):

                در تدوین این برنامه، بر ارزش های زیر تأکید شده است:

§        انسان به عنوان جانشین خدا دارای کرامت، قداست، حرمت و منزلت والایی بوده و سلامت از حقوق اساسی او است.

§        انسان سالم محور توسعه پایدار است.

§        سلامت محوری و توجه به سطوح پیشگیری اولویت اول در تدوین این برنامه است.

§        رعایت عدالت اجتماعی (برابری در بهره مندی از خدمات سلامت) در ارائه مراقتب های بهداشتی به انسان ضروری است.

§        مشارکت در تصمیم گیریهای مربوط به سلامت از حقوق اصلی فرد، گروه، خانواده و جامعه است.

§        رعایت اخلاق حرفه ای محور ارائه خدمات پرستاری سلامت جامعه است.

§        جامعه محور بودن اصالت این برنامه است.

 

 

 دورنما (چشم انداز و آینده شغلی )

§        در ۱۰ سال آینده، این دوره در کشور، از لحاظ استانداردهای آموزشی، تولیدات پژوهشی و ارائه خدمات پرستاری سلامت جامعه به مردم، در منطقه در ردیف کشورهای مطرح خواهد بود.

 

   رسالت (ماموریت):

§        رسالت این دوره، تربیت پرستاران آگاه، کارآمد، متعهد، مسئولیت پذیر و پاسخگو است که با تلفیق و کاربرد علم پرستاری و سایر علوم سلامت و عملکرد مبتنی بر شواهد در عرصه های مختلف جامعه فعالیت و موجب ارتقای سطح سلامت جامعه و کیفیت زندگی می شوند.

 

 

معرفی رشته  سالمندی

 

مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته پرستاري سالمندي در چارچوب سياستهاي جامع نگر و ارتقاء سطح سلامت قشر سالمند جامعه، پرستاراني با علم و مهارت در زمينه ارائه مراقبتهاي بهداشتي، توانبخشي و اجتماعي به گروه سالمندان را تربيت مي نمايد به طوري كه دانش آموختگان اين مقطع قادر به تلفيق دانش پيشرفته پرستاري سالمندي با ساير رشته ها و تخصص هاي وابسته بوده و نظريه هاي پرستاري سالمندي را با هنر حل مسأله و تصميم گيري مبتني بر شواهد در اين حوزه بكار گيرند.

دانش آموختگان اين رشته داراي تبحر و مهارت كافي در ارايه مراقبت ها از پيشگيري تا نوتواني به فرد سالمند، خانواده و جامعه بوده و قادرند با بكارگيري اصول ارتباطات انساني، نيازهاي بيلوژيكي، روانشناختي، اجتماعي و فرهنگي مددجوي سالمند را در حيطه هاي خدمات پرستاري شناسايي كرده و به منظور ارتقاء كيفي خدمات بهداشتي و توانبخشي ويژه سالمندان اقدامات لازم را مبذول دارند.

براي صدها سال امر مراقبت از سالمندان برعهده خانواده هاي آنها قرار داشت. با اين حال با افزايش جمعيت و طول عمر انسانها، نگرش جامعه نسبت به اين مقوله تغيير كرد و موسسات رسمي بمنظور مراقبت از سالمندان تأسيس گرديد. اولين موسسات از اين نوع توسط مراجع مذهبي و با هدف رسيدگي به وضع سالمندان بي بضاعت و بي سرپرست تشكيل گرديد.

   تاريخچه رشته

پس از تصويب قانون رفاه و تايمن اجتماعي در سال ۱۹۳۵ در ايالات متحده اولين مراكز مراقبت سالمندي به سبك امروزي در اين كشور شكل گرفت به طوري كه اغلب پرستاران بازنشسته منازل خود را تبديل به آسايشگاه سالمندان نيازمند كمك مي كردند. همچنين كليه بيمارستان ها موظف به رسيدگي و مراقبت از سالمنداني كه امكان نگهداري آنها در خانه هايشان وجود نداشت شدند. در طول دهه ۱۹۴۰ تعدادي از ايالتهاي امريكا حداقل استانداردهاي لازم براي مراقبتهاي خانه هاي پرستاري را به وجود آوردند و اعطاي گواهينامه و مجوز فعاليت به آنها از سوي دولت آغاز شد. در سال ۱۹۶۵ و به دنبال آغاز فعاليت سيستم بيمه فدرال صنعت روبه رشد خانه هاي پرستاري ويژه مراقبت از سالمندان گام بلندي به سوي رشد و تكامل بيشتر برداشت.

 

پرستاري سالمندي موجوديتي قائم بالذات نداشته بلكه بخشي از حرف پرستاري : سيستم مراقبتهاي بهداشتي : اجتماع و جامعه جهاني را تشكيل مي دهد، بدين ترتيب تعريف پرستاري سالمندي و نقشه و وظايف آن از عوامل متعددي تاثير پذيرفتند كه از جمله اين عوامل مي توان به نيازهاي خاص هرجامعه، شرايط اجتماعي و سنتها و فرهنگ قالب در هريك از جوامع اشاره كرد.

 

 فلسفه (ارزش ها و باورها):

§         پرستاري سالمندي بر ارزش هاي ذيل مبتني مي باشد:

§         رعايت اصول اخلاقي و معنوي در ارتباط با مددجوي سالمند و خانواده

§         تأمين و حفظ حقوق مددجوي سالمند و خانواده

§         حفظ كرامت مددجوي سالمند و خانواده

§         رعايت عدالت اجتماعي در ارائه خدمات به مددجويان سالمند

§         حمايت مددجوي سالمند در فائق آمدن به ناتواني و ارتقاء سطح كارآمدي و توانمندي خويش

§         توسعه مهارتهاي خودمراقبتي در مددجوي سالمند

§         حمايت و تقويت خوداتكائي، استقلال و تحريك و فعاليت مددجوي سالمند

§          همكاري با ساير اعضاء تيم سالمندي و خانواده

§          مشاركت مددجوي سالمند و خانواده در تصميم گيري هاي مرتبط با خدمات مراقبتي سالمندي

§         تاكيد بر خدمات مراقبتي خانواده محور، مبتني بر جامعه و سلامت محور در پرستاري سالمندان

§         تلاش براي بهبود مداوم كيفيت اقدامات و خدمات پرستاري سالمندان

 

 

  دورنما (چشم انداز و آینده شغلی )

 

     تربيت پرستاران متبحر در حوزه مسائل سالمندي، سالمند شناسي و طب سالمندي موجب:

·        گسترش مراكز سالمندي، حمايتي و مراقبتي از مددجويان با نا تواني هاي خاص

·        ارتقاء دانش و مهارت هاي باليني پرستاران در حوزه مسائل سالمندي متناسب با استانداردهاي قابل قبول جهاني و منطقه اي

·        توسعه مراقبت هاي پرستاري سالمندان در جامعه

·        به روز كردن دانش و مهارت پرستاران متبحر در زمينه سالمندي با آموزش مداوم

·        ارتقاء كيفيت خدمات بهداشتي – درماني به مددجويان سالمند و خانواده آنها

·        توسعه آگاهي ها و توانمنديهاي مددجوي سالمند و خانواده براي مشاركت در جامعه

·        برقراري ارتباط با ساير كشورهاي منطقه در راستاي رفع نيازهاي تخصصي

 

     رسالت (ماموریت):

 

افزايش اميد به زندگي و متعاقب آن شيوع بيشتر بيماريهاي حاد و مزمن مطرح در سنين بالاي عمر در جوامع منحصر به تشديد نياز روز افزون به تربيت افرادي شده است كه قابليت ارائه خدمات پرستاري سالمندي را دارا باشند. افزايش مراكز نگهداري و توانبخشي سالمندان نيازمند خدمات مراقبتي عملي، از ديگر ضرورتهاي تربيت افراد آموزش ديده در زمينه پرستاري سالمندي محسوب مي گردد. در حال حاضر در كليه مراكز مربوط به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت رفاه و سازمان بهزيستي حتي يك نفر پرستار متبحر سالمندي وجود ندارد، لذا خلاء ناشي از عدم نيروهاي متبحر به منظور برنامه ريزي و ارائه راهكارهاي ضروري در راستاي خدمات پرستاري سالمندي كاملأ محسوس مي باشد.

رسالت عمده رشته كارشناسي ارشد ناپيوسته پرستاري سالمندي عبارت از كاهش مرگ و مير و عوارض ناشي از افزايش سن بوسيله گسترش ساختارهاي مراقبتي تخصصي و ارتقاء روند مراقبت هاي پرستاري و تربيت دانش آموختگاني كار آمد با توانايي ها و فراتوانائي هاي لازم مي باشد. پيشرفت هاي بدست آمده در حوزه طب سالمندي و پرستاري سالمندي امكان بقاء طولاني تر همراه با سلامتي، استقلال و خود اتكائي را براي سالمندان فراهم نموده است. در عين حال افزايش جمعيت سالمندان نيازمند به مراقبت هاي خاص ايجاد و توسعه مدل ها و ساختارهاي مراقبتي و حمايتي بهداشتي –اجتماعي تخصصي را براي اين نوع مددجويان در سطح جهان و كشور ضروري ساخته است. آموزش هاي پرستاران در سطح كارشناسي در اين حوزه پاسخگوي چنين نيازهائي نبوده و بسياري از پرستاران در طي سالها كار در اين حوزه تنها به صورت عملي تجربه كسب مي نمايند.

نياز به ارائه خدمات بهداشتي مبتني بر جامعه به ويژه مراقبت پرستاري در منازل از سالمندان مبتلا به اختلالات حاد و مزمن جسمي، رواني و اجتماعي از ديگر نكات قابل توجه در رسالت تربيت پرستاران سالمندي مي باشد.

 

 

 

فرمهای ارزشیابی کار آموزی دانشجویان

 

فرمهای ارزشیابی کارآموزی دانشجویان  گروههای آسیب پذیر

فرم ارزشیابی کارآموزی دانشجویان مدیریت مامایی

فرم ارزشیابی کارآموزی دانشجویان  عرصه پرستاری

فرم ارزشیابی کارآموزی دانشجویان مدیریت اتاق عمل

فرم ارزشیابی کارآموزی دانشجویان مدیریت ارشد

فرم ارزشیابی کارآموزی دانشجویان مدیریت پرستاری

چک لیست ارزشیابی کارآموزی بهداشت

اولویتهای پژوهشی گروه سلامت جامعه و سالمندی

۱-ارتقا سلامت افراد جامعه(فرد، خانواده و جامعه) در سه سطح پیشگیری
۲-ارتقا سلامت سالمند در سه حیطه پیشگیری
۳-ارتقا پرستاری سالمندی و پرستاری سلامت جامعه
۴-آموزش به مددجو(افراد سالم و بیمار) در سه سطح پیشگیری
۵-ارتقا سلامت افراد جامعه در پاندمی کووید۱۹ و پیشگیری از عوارض روحی و روانی و جسمی پس از رفع پاندمی

 

 

اعضای گروه سلامت جامعه و سالمندي  و لاین تحقیقاتی

 

 

 

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

لاین تحقیقاتی عکس

 

ایمیل

ماهرخ کشوری (سلامت جامعه)

دکترای پرستاری

آموزش جامعه نگر دانشجويان پرستاري و مامايي

 

keshvari@med.mui.ac.ir

مرضیه عادل مهربان (مدیریت)

دکترای پرستاری

مدیریت منابع انسانی در پرستاری
 

 

adel@nm.mui.ac.ir

پروانه خراسانی (سلامت جامعه)

دکترای پرستاری

مداخله آموزش سلامت در مراقبتهای پرستاری

 

Khorasanip@nm.mui.ac.ir

زهرا زندیه (سلامت جامعه)

کارشناسی ارشد پرستاری

بحران‌ در خانواده‌

 

zandiyeh@nm.mui.ac.ir

مهراگیز زمانی (سلامت جامعه)

کارشناسی ارشد پرستاری

آموزش مهارتهاي باليني

m_zamani@nm.mui.ac.ir

مریم  سادات شهشهانی (سلامت جامعه)

کارشناسی ارشد پرستاری

اعتیاد

shahshahani@nm.mui.ac.ir

مریم شیرازی (سلامت جامعه)

کارشناسی ارشد پرستاری

خودمديريتي در بيماري ديابت

m_shirazi@nm.mui.ac.ir

حبیب الله حسینی (سلامت جامعه)

کارشناسی ارشد پرستاری

آموزش در پرستاری سالمندی

h_hoseini@nm.mui.ac.ir

 

 

 

کارنمای عملکرد بالینی دانشجویان کارشناسی ارشد سلامت جامعه قسمت اول

کارنمای عملکرد بالینی دانشجویان کارشناسی ارشد سلامت جامعه قسمت دوم

کارنمای عملکرد بالینی دانشجویان کارشناسی ارشد سلامت جامعه قسمت سوم

کارنمای عملکرد بالینی دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی

 

 

جدول دروس ارائه شده در نیمسال دوم  ۱۴۰۰-۹۹

 

رديف

نام درس

واحد

شماره درس

رشته

۱

پرستاری و بهداشت محیط

۱

۵۸۵۳۱۴

کارشناسی پرستاری

۲

آموزش به بیمار

۱

۵۸۵۳۲۱

کارشناسی پرستاری

۳

کارآموزی پرستاری بهداشت محیط

۵/۰

۵۸۵۳۱۸

کارشناسی پرستاری

   ۴

پرستاری سلامت جامعه

۵/۱

۵۸۵۳۱۱

کارشناسی پرستاری

۵

پرستاری سلامت فرد و خانواده

۵/۱

۵۸۵۳۱۲

کارشناسی پرستاری

۶

کارآموزی پرستاری سلامت جامعه

۱

۵۸۵۳۱۶

کارشناسی پرستاری

۷

اصول مدیریت خدمات پرستاری

۲

۵۸۵۳۰۵

کارشناسی پرستاری

۸

کارآموزی سلامت فرد و خانواده

۵/۰

۵۸۵۳۱۵

کارشناسی پرستاری

۹

کارآموزی عرصه بهداشت جامعه

۲

۵۸۵۳۲۰

کارشناسی پرستاری

۱۰

کارآموزی عرصه مدیریت

۲

  ۵۸۵۳۰۷                  

کارشناسی پرستاری

۱۱

اصول مدیریت مامایی

۲

۵۸۵۳۰۳

کارشناسی مامایی

۱۲

کارآموزی عرصه مدیریت مامایی

۱

۵۸۵۳۰۹

کارشناسی مامایی

۱۲

بهداشت

۲

۵۸۵۳۰۴

کارشناسی اطاق عمل

۱۳

مدیریت در اتاق عمل

۲

۵۸۵۳۰۲

کارشناسی اتاق عمل

۱۴

کارآموزی مدیریت اطاق عمل

۱

۵۱۴۳۲۴

کارشناسی اتاق عمل

۱۵

سالمندی سالم و  فعال نظری

۱

۵۸۵۵۲۲

ارشد پرستاری سالمندی

۱۶

کارآموزی سالمندی سالم و  فعال نظری

۱

۵۸۵۵۲۸

ارشد پرستاری سالمندی

۱۷

کارورزی پرستاری سلامت جامعه ( خانواده )

۵/۱

۵۸۵۵۵۸

ارشد پرستاری بهداشت

۱۸

کارآموزی پرستاری سلامت جامعه ( گروههای آسیب پذیر )

۱

۵۸۵۵۵۹

ارشد پرستاری بهداشت

۱۹

کارورزی نظام های عرصه خدمات سلامت

۵/۰

۵۸۵۵۵۷

ارشد پرستاری بهداشت

۲۰

کارورزی ارتقاء سلامت و سبک زندگی سالم

۱

۵۸۵۵۵۶

ارشد پرستاری بهداشت

۲۱

کارورزی سلامت زنان و مردان در سنین باروری

۱

۵۸۵۵۵۵

ارشد پرستاری بهداشت

۲۲

کارورزی برنامه ریزی و ارزشیابی مراقبتهای پرستاری

۱

۵۸۵۵۵۴

ارشد پرستاری بهداشت

جدول دروس ارائه شده در نیمسال اول  ۱۴۰۰-۹۹

رديف

نام درس

واحد

شماره درس

رشته

۱

پرستاری و بهداشت محیط

۱

۵۸۵۳۱۴

کارشناسی پرستاری

۲

کارآموزی پرستاری و بهداشت محیط

۵/۰

۵۸۵۳۱۸

کارشناسی پرستاری

۳

آموزش به بیمار

۱

۵۸۵۳۲۱

کارشناسی پرستاری

۴

پرستاری سلامت جامعه

۵/۱

۵۸۵۳۱۱

کارشناسی پرستاری

۵

پرستاری و بهداشت محیط

۱

۵۸۵۳۱۴

کارشناسی پرستاری

۶

کارآموزی بهداشت محیط

۵/۰

۵۸۵۳۱۸

کارشناسی پرستاری

۷

اصول مدیریت پرستاری

۲

۵۸۵۳۰۵

کارشناسی پرستاری

۸

کارآموزی پرستاری سلامت فرد وخانواده

۵/۰

۵۸۵۳۱۵

کارشناسی پرستاری

۹

کارآموزی عرصه مدیریت

۲

۵۸۵۳۰۷

کارشناسی پرستاری

۱۰

کارآموزی عرصه سلامت جامعه

۲

۵۸۵۳۲۰

کارشناسی پرستاری

۱۱

اصول خدمات بهداشتی مامایی تئوری وعملی

۲

۵۸۵۳۰۱

کارشناسی  مامایی

۱۲

کارآموزی عرصه مدیریت مامایی

۱

۵۱۸۳۰۹

کارشناسی مامایی

۱۳

برنامه ریزی و ارزشیابی مراقبتهای پرستاری برای سلامت جامعه

۱

۵۸۵۵۳۸

ارشد سلامت جامعه

۱۴

کارآموزی برنامه ریزی و ارزشیابی مراقبتهای پرستاری برای سلامت جامعه

۱

۵۸۵۵۳۹

ارشد سلامت جامعه

۱۵

اقتصاد و پرستاری

۱

۵۸۵۵۴۶

ارشد سلامت جامعه

۱۶

فرهنگ و پرستاری

۱

۵۸۵۵۴۷

ارشد سلامت جامعه

۱۷

نظام های عرصه خدمات سلامت

۱

۵۸۵۵۴۸

ارشد سلامت جامعه

۱۸

کارآموزی نظام های عرصه خدمات سلامت

۵/۰

۵۸۵۵۴۹

ارشد سلامت جامعه

۱۹

پرستاری سلامت جامعه (گروههای آسیب پذیر )

۵/۱

۵۸۵۵۵۲

ارشد سلامت جامعه

۲۰

کارآموزی پرستاری سلامت جامعه (گروههای آسیب پذیر )

۱

۵۸۵۵۵۳

ارشد سلامت جامعه

 

 

 

 
 
       

ارتباط با ما

 

 

 اصفهان، میدان آزادی ،خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی

           تلفن  دفتر:   ۳۷۹۲۷۵۶۵ -   ۰۳۱- ۳۶۶۸۷۱۵۳ – ۳۶۶۸۷۱۴۰- ۳۷۹۲۷۵۰۰  

           نمابر :               ۳۶۶۹۹۳۹۸-۰۳۱

           کدپستی:  ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۵

لینک مفید

پوستر

پیوندها