گروه پرستاری كودكان و مراقبتهای ویژه نوزادان

 

 

 

 

مدیر گروه پرستاری کودکان ومراقبتهای ویژه نوزادان  خانم دکتر محبوبه نم نباتی

 

تلفن تماس مدير گروه:۳۷۹۲۷۵۰۷ -۰۳۱             پست الکترونيک : namnabati@nm.mui.ac.ir

 

تاریخچه :

   

     گروه آموزشی پرستاری کودکان در سال ۱۳۶۵ تأسیس گردید . در سال ۶۸-۱۳۶۷ اولین دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری گرایش کودکان در این گروه پذیرفته شدند. در سال۱۳۸۹-۱۳۸۸ رشته کارشناسی ارشد NICU راه اندازی شد و اولین دانشجویان این رشته پذیرفته شدند  و در سال ۸۹-۱۳۸۸ گرایش کارشناسی  ارشد کودکان به رشته کارشناسی  ارشد کودکان تبدیل گردید.

این گروه در حال حاضر ۴ نفر عضو هیأت علمی دارد  ۱ نفر با درجه دانشیاری، ۱ نفر با درجه استادیاری،۲ نفر مربی هیأت علمی ، دونفر عضو غیر هیأت علمی هستند.

 

فلسفه گروه آموزشی کودکان و مراقبتهای ویژه نوزادان

 

    فلسفه گروه آموزشی کودکان تعلیم و تربیت دانشجویان ماهر و توانا، متعهد، خلاق ، متبحر و دلسوز  ، کارآمد و مسئولیت پذیر با ارزشهای والای انسانی در راستای ارتقای سطح سلامت کودکان و نوزادان جامعه با رعایت رویکرد جامعه نگر در جهت تأمین نیازهای جسمی، روانی ، اجتماعی و معنوی مرتبط با بیماریها در کودکان و نوزادان مددجو در راستای ارتقاء کیفیت مراقبت از آنان می باشد .

 

رسالت آموزشی گروه کودکان ومراقبتهای ویژه نوزادان

 

رسالت آموزشی گروه کودکان و نوزادان تربیت نیروی انسانی آگاه ، متعهد ، خبره و کارآمدی است که با کسب تجربیات و توانمندی حرفه ای و بهره مندی از دانش روز بتواند با دیدی جامعه نگر منطبق بر اصول علمی، خدمات مورد نیاز بهداشتی ، مراقبتی و توانبخشی کودکان و نوزادان را در بالاترین سطح استاندارد جهت تأمین و حفظ ارتقای سطح سلامت جامعه با تأکید بر مراقبت خانواده محور  بصورت تیمی ارائه دهد.

 

هدف کلی آموزشی گروه کودکان ومراقبتهای ویژه نوزادان

 

   تربیت افرادی است که قادر باشند به عنوان عضوی از تیم سلامت به ارائه خدمات مراقبتی و بهداشتی، آموزشی، پژوهشی ، مشاوره ای ، مدیریتی ، حمایتی و توانبخشی جهت تأمین، حفظ و ارتقای سلامت کودک ، نوزاد و خانواده در جامعه بپردازند. که این مهم در چارچوب برنامه ریزی دوره های مهارتهای تخصصی گروه کودکان و نوزادان (NICU، عفونی ، اورژانس و ... ) و بازآموزی برای شاغلین و دانش آموخته ها و بازآموزی و توانمندسازی اعضاء هیأت علمی گروه صورت می گیرد.

 

اهداف آموزشی گروه کودکان ومراقبتهای ویژه نوزادان

 

۱-استفاده از فن آوری های جدید در تدریس و افزایش میزان دست یابی دانشجویان به اهداف آموزشی تئوری و بالینی

۲- ایجاد توانمندی علمی و عملی در دانشجویان پرستاری و مامایی در زمینه مراقبت و پرستاری از کودکان و نوزادان

۳- انجام مراقبت های پرستاری مطابق با استانداردهای ملی و جهانی

۴- ارتقاء سلامت کودک ، نوزاد و خانواده با انجام مداخلات لازم در چارچوب مراقبت خانواده محور

۵- طرح و برنامه ریزی مراقبت از کودکان و نوزادان  بر اساس فرآیند پرستاری و همکاری با سایر اعضای تیم سلامت در سطوح مختلف و پیشگیری

۶- بکارگیری تئوری های پرستاری در آموزش تئوری و عملی دانشجویان توسط اساتید پرستاری

۷- ارتقاء توانمندی های آموزشی ، ارتباطی و تفکر انتقادی اعضای هیأت علمی گروه

۸- بازنگری مداوم فرآیند های آموزش تئوری و بالینی و نیز عوامل موثر بر آموزش با توجه به نیازهای جامعه و فراگیران و نظر متخصصان

۹- ارزیابی مداوم میزان پیشرفت فراگیران در رسیدن به اهداف آموزشی گروه از طریق روش های نوین ارزشیابی

۱۰- نیازسنجی آموزشی پرستاران شاغل در بخش های کودکان و نوزادان بیمارستان ها و درمانگاه ها و برگزاری دوره های آموزشی متناسب با تحولات علمی رشته پرستاری کودکان و نوزادان در سطح ملی و جهانی

۱۱- برقراری ارتباط و ایجاد تعاملات بین رشته ای جهت ارتقاء کیفیت آموزشی فراگیران

۱۲- کاهش تنش های شغلی و مدیریت استرس جهت ارتقاء کیفیت آموزشی گروه

۱۳- بررسی عوامل موثر بر فضای مناسب برای آموزش تئوری ، بالینی و وسایل و تجهیزات کمک آموزشی جهت ارتقاء سطح آموزش

 

رسالت پژوهشی گروه آموزشی کودکان ومراقبتهای ویژه نوزادان

-تربیت و تعلیم دانشجویان جهت کسب توانایی های تحقیق و پژوهش

- گسترش دانش پژوهش در راستای ارتقاء سطح سلامت کودکان و نوزادان در جامعه، گسترش رویکرد جامعه نگر و ارتقاء کیفیت مراقبت پرستاری از کودکان و نوزادان و پیشبرد دانش پرستاری کودکان و نوزادان ، تدارک فرصت هایی برای توسعه روح مشارکت جمعی در جهت ارتقاء سلامت کودکان و نوزادان و توسعه نحوه مراقبت از نوزادان و کودکان

 

اهداف پژوهشی گروه کودکان ومراقبتهای ویژه نوزادان

- بررسی و شناخت نیازهای کودک و خانواده با انجام پژوهش و مداخلات لازم جهت ارتقاء سلامت کودکان، نوزادان و خانواده در چارچوب مراقبت های خانواده محور

- ارزیابی نیازهای آموزشی دانشجویان در زمینه پژوهش در مقاطع مختلف تحصیلی

- مشارکت دانشجویان در طرح های پژوهشی به منظور ارتقاء توانایی های پژوهشی آنها

- بررسی و برآورد منابع علمی ، حمایتی جهت انجام فعالیتهای پژوهشی تیمی در جهت ارتقاء سلامت کودکان ، نوزادان

رسالت بالینی گروه کودکان ومراقبتهای ویژه نوزادان

تعلیم و تربیت دانش آموختگان پرستاری و مامایی با مهارت های بالینی و علمی مناسب به منظور ارائه خدمات و مراقبتهای کودکان و نوزادان و خانواده ها و نیز پرورش دید و نگرش مثبت در دانشجویان نسبت به حرفه خود

 

اهداف بالینی گروه کودکان ومراقبتهای ویژه نوزادن

۱-آموزش مهارتهای بالینی و ایجاد انگیزه حرفه ای در دانشجویان در راستای مراقبت های پرستاری بر اساس استانداردها

۲- آموزش مهارتهای بالینی به دانشجویان جهت ارائه مراقبت ها بر اساس فرآیند پرستاری و راهکارهای آموزشی بالینی مبتنی بر توسعه تفکر انتقادی

۳- کاهش فاصله در آموزش تئوری و بالین در پرستاری کودکان و نوزادان

۴- بازآموزی های مداوم، دوره های مشاهده گری در بیمارستانها و بخش ها جهت ارتقاء توانمندی علمی و عملی اعضاء هیأت علمی گروه

۵- ارائه خدمات تخصصی و مشاوره ای در مراکز، کلینیک ها و بخش های کودکان و نوزادان

۶- شناسایی موانع کسب مهارتهای بالینی و برنامه ریزی جهت رفع آنها

در مجموع این گروه در هر نیمسال  بین ۱۵۰-۱۲۰ واحد در مقطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترا ارائه می دهد .

 

کارنمای عملکرد بالینی دانشجویان کارشناسی ارشد رشته پرستاری کودکان

کارنمای عملکرد بالینی دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مراقبتهای ویژه نوزادان

 

 

جدول لاین تحقیقاتی اعضا گروه

 

اسامی

لاین تحقیقاتی

مرتبه علمی عکس

Email:

دکترمحبوبه نم نباتی

 مراقبت های پرستاری نوزادان

دانشيار

namnabat@nm.mui.ac.ir

مریم معروفی

مراقبت پرستاری کودکان بستری

هيات علمي

marofi@nm.mui.ac.ir

مهرنوش حاجی حیدری   کارشناسی ارشد hajiheidari@nm.mui.ac.ir
سهیلا جعفری مراقبت كل نگر در كودكان و نوزادان استادیار jafari.soheila@gmail.com

نجمه آجودانيان

مراقبت  پرستاري    از نوزادان

هيات علمي بالين

n.ajoodanian@nm.mui.ac.ir

فرامرز كلهر

مراقبت هاي موقعيت هاي بحراني كودكان و نوزادان

هيات علمي بالين

faramarz@nm.mui.ac.ir

سيده مريم حسيني

مراقبت  پرستاري   در جراحي كودكان

هيات علمي بالين

hosseini_m@nm.mui.ac.ir

فاطمه جونبخش

 

هيات علمي بالين

f.joonbakhsh@nm.mui.ac.ir
 
جدول دروس ارائه شده در نیمسال دوم ۹۹-۹۸

رديف

نام درس

واحد

شماره درس

کد

رشته

تعداد دانشجو

ترم

 

۱

پرستاری کودک سالم

۲

۵۱۵۳۱۰

۱

کارشناسی پرستاری

۹۲

چهارم

۲

کارآموزی پرستاری کودک سالم

۱

۵۱۵۳۱۴

۱

کارشناسی پرستاری

۸۴

پنجم

۳

پرستاری بیماریهای کودکان

۳

۵۱۵۳۱۲

۱

کارشناسی پرستاری

۹۲

ششم

۴

کارآموزی بیماریهای کودکان

۱

۵۱۵۳۱۶

۱

کارشناسی پرستاری

۹۲

ششم

۵

کارآموزی عرصه کودکان

۲

۵۱۵۳۱۸

۱

کارشناسی پرستاری

۸۲

هشتم

۶

نوزادان و مراقبتهای مربوطه

۱

۵۱۵۳۲۷

۱

کارشناسی مامایی

۲۴

چهارم

۱۰

کارآموزی بیماریهای کودکان

۱

۵۱۵۳۱۵

۱

کارشناسی مامایی

۲۹

ششم

۱۱

کارآموزی عرصه نوزادان نیازمند مامایی

۱

۵۱۵۳۲۵

۱

کارشناسی مامایی

۲۷

هشتم

۱۲

شناخت نوزادان نیازمند مراقبت ویژه نظری

۱

۵۱۵۵۲۷

۱

کارشناسی ارشد مامائی

۱۳

دوم

۱۳

شناخت نوزادان نیازمند مراقبت ویژه عملی

۱

۵۱۵۵۲۸

۱

کارشناسی ارشد مامائی

۱۳

دوم

۱۴

اصول مراقبتهای پیشرفته پرستاری نوزادان نظری (۲)

۲

۵۱۵۵۲۴

۱

کارشناسی ارشد ویژه نوزادان

۶

چهارم

 

 

 

 

۱۵

کارآموزی اصول مراقبتهای پیشرفته پرستاری نوزادان نظری (۲)

۲

۵۱۵۵۲۶

۱

کارشناسی ارشد ویژه نوزادان

۶

چهارم

۱۶

پرستاری در دوره  نوزادی

۱

۵۱۵۵۳۷

۱

ارشد پرستاری اطفال

۴

دوم

۱۷

کارآموزی پرستاری در دوره  نوزادی

۱

۵۱۵۵۳۸

۱

ارشد پرستاری اطفال

۴

دوم

۱۸

پرستاری کودکان در سوانح و بلایا

۱

۵۱۵۵۴۱

۱

ارشد پرستاری اطفال

۴

دوم

۱۹

کارآموزی پرستاری کودکان در سوانح و بلایا

۱

۵۱۵۵۴۲

۱

ارشد پرستاری اطفال

۴

دوم

۲۰

پرستاری در دوره  شیر خوارگی

۱

۵۱۵۵۳۹

۱

ارشد پرستاری اطفال

۴

دوم

۲۱

کارآموزی پرستاری در دوره  شیر خوارگی

۱

۵۱۵۵۴۰

۱

ارشد پرستاری اطفال

۴

دوم

 
جدول دروس ارائه شده در نیمسال اول ۹۹-۹۸

رديف

نام درس

واحد

شماره درس

کد

رشته

تعداددانشجو

ترم

۱

پرستاری کودک سالم

۲

۵۱۵۳۱۰

۱

کارشناسی پرستاری

۸۸

چهارم

۲

کارآموزی پرستاری کودک سالم

۱

۵۱۵۳۱۴

۱

کارشناسی پرستاری

۹۱

پنجم

۳

پرستاری بیماریهای کودکان

۳

۵۱۵۳۱۲

۱

کارشناسی پرستاری

۷۱

ششم

۴

کارآموزی بیماریهای کودکان

۱

۵۱۵۳۰۱

۱

کارشناسی پرستاری

۷۱

ششم

۵

کارآموزی در عرصه بیماریهای کودکان

۲

۵۱۵۳۱۸

۱

کارشناسی پرستاری

۴۹

هشتم

۶

بیماریهای  کودکان

۲

۵۱۵۳۱۷

۱

کارشناسی مامایی

۲۶

پنجم

۷

کارآموزی عرصه نوزادان

۱

۵۱۵۳۲۵

۱

کارشناسی ناپیوسته مامایی

۱۷

چهارم

۸

بررسی وضعیت سلامت کودکان

۵/۰

۵۱۵۵۳۵

۱

ارشد پرستاری کودکان

 

اول

۹

کاراموزی بررسی وضعیت سلامت کودکان

۱

۵۱۵۵۳۶

۱

ارشد پرستاری کودکان

 

اول

۱۰

تکامل و سلامت خانواده

۵/۰

۵۱۵۵۳۳

۱

ارشد پرستاری کودکان

 

اول

۱۱

کاراموزی تکامل وسلامت خانواده

۵/۰

۵۱۵۵۳۴

۱

ارشد پرستاری کودکان

 

اول

۱۲

بیماریهای کودکان ومسائل کودکان استثنائی

۵/۱

۵۱۵۵۳۱

۱

کارشناسی ارشد مامائی

۴

سوم

۱۳

 کارآموزی بیماریهای کودکان ومسائل کودکان استثنائی

۵/۰

۵۱۵۵۳۲

۱

کارشناسی ارشد مامائی

۴

سوم

جدول دروس ارائه شده در نیمسال دوم  ۹۸-۹۷
 

رديف

نام درس

واحد

شماره درس

رشته

ترم

 

۱

پرستاری کودک سالم

۲

۵۱۵۳۱۰

کارشناسی پرستاری

چهارم

۲

کارآموزی پرستاری کودک سالم

۱

۵۱۵۳۱۴

کارشناسی پرستاری

پنجم

۳

پرستاری بیماریهای کودکان

۳

۵۱۵۳۱۲

کارشناسی پرستاری

ششم

۴

کارآموزی بیماریهای کودکان

۱

۵۱۵۳۱۶

کارشناسی پرستاری

ششم

۵

کارآموزی عرصه کودکان

۲

۵۱۵۳۱۸

کارشناسی پرستاری

هشتم

۶

نوزادان و مراقبتهای مربوطه

۱

۵۱۵۳۲۷

کارشناسی مامایی

چهارم

۱۰

کارآموزی بیماریهای کودکان

۱

۵۱۵۳۱۵

کارشناسی مامایی

ششم

۱۱

کارآموزی عرصه نوزادان نیازمند مامایی

۱

۵۱۵۳۲۵

کارشناسی مامایی

هشتم

۱۲

بیماریهای کودکان

۲

۵۱۵۳۱۷

کارشناسی ناپیوسته مامایی

سوم

۱۳

کارآموزی کودکان

۱

۵۱۵۳۱۵

کارشناسی ناپیوسته مامایی

سوم

۱۴

شناخت نوزادان نیازمند مراقبت ویژه نظری

۱

۵۱۵۵۲۷

کارشناسی ارشد مامائی

دوم

۱۵

شناخت نوزادان نیازمند مراقبت ویژه عملی

۱

۵۱۵۵۲۸

کارشناسی ارشد مامائی

دوم

۱۶

اصول مراقبتهای پرستاری نوزادان نظری (۱)

۲

۵۱۵۵۱۴

کارشناسی ارشد ویژه نوزادان

دوم

۱۷

اصول مراقبتهای پرستاری نوزادان عملی (۱)

۲

۵۱۵۵۱۶

کارشناسی ارشد ویژه نوزادان

دوم

۱۸

فیزیو پاتولوژی نوزادان

۲

۵۱۵۵۲۹

کارشناسی ارشد ویژه نوزادان

دوم

۱۹

کارورزی بخش های نوزادان

۰/۵

۵۱۵۵۵۱

ارشد پرستاری اطفال

چهارم

۲۰

کارورزی بخش های کودکان

۳

۵۱۵۵۵۲

ارشد پرستاری اطفال

چهارم

۲۱

کارورزی عرصه کودک و مدارس

۱

۵۱۵۵۵۳

ارشد پرستاری اطفال

چهارم

۲۲

کارورزی درمانگاه کودک و نوجوان و بخش روان

۱

۵۱۵۵۵۴

ارشد پرستاری اطفال

چهارم

۲۳

کارورزی مرکز بهداشت و بازدید از منزل

۰/۵

۵۱۵۵۵۵

ارشد پرستاری اطفال

چهارم

 

 

جدول دروس ارائه شده در نیمسال اول  ۹۸-۹۷

ردیف

نام درس

واحد

شماره درس

رشته

ترم

۱

پرستاری کودک سالم

۲

۵۱۵۳۱۰

کارشناسی پرستاری

چهارم

۲

کارآموزی پرستاری کودک سالم

۱

۵۱۵۳۱۴

کارشناسی پرستاری

پنجم

۳

پرستاری بیماریهای کودکان

۳

۵۱۵۳۱۲

کارشناسی پرستاری

ششم

۴

کارآموزی بیماریهای کودکان

۱

۵۱۵۳۱۶

کارشناسی پرستاری

ششم

۵

کارآموزی در عرصه بیماریهای کودکان

۲

۵۱۵۳۱۸

کارشناسی پرستاری

هشتم

۶

بیماریهای  کودکان

۲

۵۱۵۳۱۷

کارشناسی مامایی

پنجم

۷

کارآموزی عرصه نوزادان

۱

۵۱۵۳۲۵

کارشناسی ناپیوسته مامایی

چهارم

۸ بیماریهای کودکان و نوزادان ۱ ۵۱۵۲۰۲

کارشناسی ناپیوسته

فوریتهای پزشکی

دوم
۹         کارآموزی در عرصه فوریت های                 کودکان و نوزادان ۱/۵ ۵۱۵۲۰۶

کارشناسی ناپیوسته

فوریتهای پزشکی

دوم

۱۰

نظریه و مفاهیم پیشرفته پرستاری نوزادان

۲

۵۱۵۵۱۲

ارشد پرستاری کودکان

اول

۱۱

مقدمه ای بر پرستاری مراقبتهای ویژه نوزادان

۳

۵۱۵۵۱۰

ارشد پرستاری کودکان

اول

۱۲

پرستاری در دوره نوپایی وخردسالی

۱

۵۱۵۵۴۳

ارشد پرستاری کودکان

سوم

۱۳

کارآموزی پرستاری در دوره نوپایی وخردسالی

۱

۵۱۵۵۴۴

ارشد پرستاری کودکان

سوم

۱۴

پرستاری در سنین مدرسه

۱

۵۱۵۵۴۵

ارشد پرستاری کودکان

سوم

۱۵

کارآموزی پرستاری در سنین مدرسه

۱

۵۱۵۵۵۳

ارشد پرستاری کودکان

سوم

۱۶

پرستاری در نوجوانی

۱

۵۱۵۵۴۷

ارشد پرستاری کودکان

سوم

۱۷

کارآموزی پرستاری در نوجوانی

۱

۵۱۵۵۴۸

ارشد پرستاری کودکان

سوم

۱۸

سلامت روان کودکان و نوجوانان

۰/۵

۵۱۵۵۴۹

ارشد پرستاری کودکان

سوم

۱۹

کارآموزی سلامت روان کودکان و نوجوانان

۰/۵

۵۱۵۵۵۰

ارشد پرستاری کودکان

سوم

۲۰

بیماریهای کودکان ومسائل کودکان استثنائی

۱/۵

۵۱۵۵۳۱

کارشناسی ارشد مامائی

سوم

۲۱

 کارآموزی بیماریهای کودکان ومسائل کودکان استثنائی

۰/۵

۵۱۵۵۳۲

کارشناسی ارشد مامائی

سوم

۲۲         کارآموزی در عرصه فوریت های                 کودکان و نوزادان ۱ ۵۱۵۱۰۰ کاردانی فوریتهای پزشکی سوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارتباط با ما

 

 

 اصفهان، میدان آزادی ،خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی

           تلفن  دفتر:   ۳۷۹۲۷۵۶۵ -   ۰۳۱- ۳۶۶۸۷۱۵۳ – ۳۶۶۸۷۱۴۰- ۳۷۹۲۷۵۰۰  

           نمابر :               ۳۶۶۹۹۳۹۸-۰۳۱

           کدپستی:  ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۵

لینک مفید

پوستر

پیوندها