رفتن به محتوای اصلی
x

مرکز آموزش مهارتهای بالینی

         

                            j

 

یکی از رسالت های مهم دانشکده پرستاری و مامایی تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد می باشد. در طول مدت تحصیل، دانشجویان نه تنها بایستی دانش کافی در زمینه سلامت، بیماری و چگونگی اداره بیمار پیدا کنند بلکه باید توانایی کافی در زمینه تمام مهارتها را نیز کسب نمایند.  با ایجاد مرکز آموزشی مهارتهای بالینی این امکان فراهم گردید تا با رشد تکنولوژی آموزشی، شرایط مناسب تری برای آموزش مهارتهای بالینی فراهم شود. مرکز آموزش مهارتهای بالینی بعنوان پلی بین کلاسهای تئوری و عرصه بالینی عمل می کند و محیطی ایمن برای تدریس و فراگیری مهارتهای بالینی و ارتباطی با هدف همکاری و آموزش بین بخشی، ارتقاء کیفیت مراقبت از بیماران می باشد  همچنین یادگیری مهارتها در محیطی شبیه محیط بالین، خالی از استرس و لذت بخش برای دانشجویان می باشد و با ارزیابی استراتژیهای جدید آموزشی و ارزشیابی OSCE   فراگیری مستقل را در دانشجویان ترویج داده می شود.

 

مرکز آموزش مهارتهای بالینی در طبقه دوم دانشکده پرستاری و مامایی وجود دارد شامل ۶ کلاس درس جهت آموزش مهارتهای بالینی و یک کلاس برای آموزش معاینه فیزیکی و اطفال، یک کلاس آموزش ویژه ، یک کلاس فوریتها و یک کلاس ویژه مامایی و یک کلاس بهداشت می باشد و محیط مناسبی برای یادگیری و تمرین مهارتهای بالینی فراهم کرده است. البته این مرکز جایگزین آموزش بر بالین بیمار و شرایط واقعی نیست بلکه مکمل آن خواهد بود.

                     
                                     

j

                                                                                                                            

  

*شیوه آموزش در مرکز

ابتدا دانشجویان به گروههای کوچک تقسیم شده سپس مربی مراحل انجام کار و نحوه اجرای مهارت را آموزش می دهد و بعد از آن دانشجویان مهارت را تحت نظارت مربی مربوط  انجام می دهند.

  

       

                                                                    

 

اهداف این مرکز

*هدف اصلی مرکز شبیه سازی یک محیط بالینی است.

* کاهش فاصله بین تئوری و بالین

* ارتقاء مهارتهای بالینی و ارتباطی دانشجو در محیط آرام و کنترل شده

* ارتقاء مهارتهای تفکر انتقادی و کار گروهی

* ایجاد فرصت هایی برای یادگیری مستقل و مداوم

* کاهش استرس دانشجو در یادگیری مهارتها

* افزایش انگیزه در دانشجویان

* ارتقاء شیوه های ارزشیابی

* انجام پژوهش ها مرتبط با یادگیری مهارتها

* انجام پژوهش ها در ارتباط با ساخت وسایل

امکانات آموزشی

این مرکز جهت آموزش مهارتهای پرستاری ، مامایی، اطفال، اتاق عمل، معاینات فیزیکی، کمکهای اولیه، بخش ویژه تجهیز شده است و مجهز به دستگاههای الکتروشوک، الکتروکاردیوگرام، فشارسنج ها و ترمومترهای الکترونیکی، گلوکومتر و قلم انسولین ، تزریق needle free   و سیمیلاتورهای آموزشی پیشرفته مثل آنه جهت معاینات فیزیکی قلب ، ریه ، شکم  ، لوله گذاری ، CPR   ، سونداژ ، مراحل زایمان و ... می باشد.

 

 

    

 

فعالیتهای ارائه شده در این مرکز

*مهارتهای عملی پرستاری

* اصول و فنون مامایی

* آموزش مهارتهای بالینی دانشجویان پزشکی

* کمکهای پزشکی اولیه دانشجویان داروسازی، فیزیوتراپی، گفتار درمانی، اعضاء مصنوعی، مدارک پزشکی ، فوریتها

* تمرین مهارتهای بالینی

* ارزشیابی دانشجویان در اجرای مهارتهای بالینی بصورت آسکی

* برگزاری کارگاههای آموزشی برای کارکنان پرستاری و سایر کارکنان بهداشتی

* آموزش ضمن خدمت ویژه پرستاران شاغل در اورژانس و اعضاء کد ۹۹ ( احیاء ) بیمارستان ها