برنامه کنفرانس سالانه پرستاری سرطان

روز اول: پنج  شنبه۲۴ آبان ماه ۱۳۹۷

تأثير طب فشاری گوش در تهوع و استفراغ تاخیری از شيمي درماني در بيماران مبتلا به سرطان پستان

 

Ÿ   دکتر شکوه ورعی -  دانشگاه علوم پزشکی تهران

اثرات آرام سازی عضلانی پیشرونده، تصور هدایت شده و تنفس دیافراگمی عمیق بر کیفیت زندگی سالمندان مبتلا به سرطان سینه و پروستات

Ÿ   دکتر محسن شهریاری -  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

تا چه میزان  آروماتراپی بر تهوع و استفراغ ناشی از شیمی درمانی در بیماران مبتلا به سرطان سینه تاثیر گذار است؟: یک کارازمایی کنترل شده تصادفی

Ÿ   دکتر شکوه ورعی -  دانشگاه علوم پزشکی تهران

آموزش به بیماران مبتلا به سرطان و خانواده آنها، حرکت از تئوری به عمل

Ÿ   دکتر فاطمه حشمتی نبوی -  دانشگاه علوم پزشکی مشهد

شکاف تئوری و عمل در حمایت اطلاعاتی خانواده های کودکان مبتلا به سرطان

Ÿ   دکتر جعفر مقدسی -  دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

تاثیر آموزش همتا بر ترس از سرطان پستان در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی منتخب شهر اصفهان در سال ۱۳۹۵

Ÿ   مریم ملائی زردنجانی -  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

تاثیر مداخلات آموزشی و هدایتگری بر انجام خودآزمایی پستان در غربالگری سرطان پستان

Ÿ   میترا صوابی اصفهانی -  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

کارگاه: مراقبت های پرستاری در پیوند سلول های اصلی خون ساز

 

روز دوم: جمعه ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۷

مراقبت در پیوند سلول های بنیادی خون ساز

Ÿ   دکتر لیلا صیادی -  دانشگاه علوم پزشکی تهران

نیازهای خود مراقبتی در بازماندگان نوجوان مبتلا به سرطان: یک تحلیل مفهوم هیبرید

Ÿ   دکتر لیلا ولی زاده -  دانشگاه علوم پزشکی تبریز

تجربیات بازماندگان سرطان در  بازگشت به کار: یک مطالعه کیفی

Ÿ   دکتر وحید زمان زاده -  دانشگاه علوم پزشکی تبریز

همدلی پرستاران با بیماران مبتلا به سرطان: یک مطالعه کیفی توصیفی

Ÿ   دکتر الهه آشوری -  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چالش ها و پاداش ها برای پرستاران سرطان

Ÿ   دکتر مهناز ایلخانی -  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

سرطان به عنوان یک خبر  بد: مقایسه دیدگاه پرستاران و بیماران

Ÿ   مصطفی مصطفی زاده برا -  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

بررسی تاثیر اجرای پروتکل بومی حقیقت گویی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان

Ÿ   دکتر مریم احسانی -  دانشگاه علوم پزشکی ایران

چالش های منطقه ای در انتشار مقالات انکولوژی

Ÿ   دکتر مریم رسولی -  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

کارگاه: مراقبت در مدیریت علائم شایع شیمی درمانی

روز سوم: شنبه ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۷

بررسی دیدگاه ارائه دهندگان مراقبت از ارائه مراقبت معنوی به بیماران مبتلا به سرطان

Ÿ   دکتر مریم رسولی -  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

تاثیر مراقبت های معنوی بر امیدواری بیماران مبتلا به سرطان

Ÿ   دکتر اردشیر افراسیابی فر -  دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

توانمند سازی معنوی در تطابق با موقعیت خانواده های کودکان مبتلا به لوسمی لنفوبلاستیک حاد

Ÿ   دکتر جعفر مقدسی -  دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

تاثیر یک برنامه مراقبت معنوی بر درد زنان مبتلا به سرطان پستان: یک مطالعه کارازمایی بالینی

Ÿ   دکتر محسن شهریاری -  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

تاثیر یک برنامه مراقبت معنوی بر سلامت معنوی پرستاران انکولوژی

Ÿ   دکتر مسعود بهرامی -  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

تجربه یک ساله طب تسکینی در بیمارستان شریعتی تهران: گزارش اولیه

Ÿ   دکتر عبدالرحیم حزینی -  مسئول بخش طب تسکینی، مرکز آموزشی درمانی فیروزگر، تهران

کرامت درمانی: رویکردی نوین جهت ارتقای کیفیت زندگی در سرطان

Ÿ   دکتر آرپی مانوکیان -  دانشگاه علوم پزشکی تهران

نقش پرستار متخصص سرطان پستان  در ارتقای کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان پستان

Ÿ   فاطمه حدادیان -  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

ارتباط با ما

 

 

 اصفهان، میدان آزادی ،خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی

           تلفن  دفتر:   ۳۷۹۲۷۵۶۵ -   ۰۳۱- ۳۶۶۸۷۱۵۳ – ۳۶۶۸۷۱۴۰- ۳۷۹۲۷۵۰۰  

           نمابر :               ۳۶۶۹۹۳۹۸-۰۳۱

           کدپستی:  ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۵

لینک مفید

 

پوستر

پیوندها