اعضای مرکز دبیرخانه

 

سرپرست مرکز شبکه ملی مطالعات و توسعه علوم پرستاری: دکتر علیرضا ایرج پور

تلفن: ۰۳۱-۳۷۹۲۷۶۳۳                پست الکترونیک: irajpour@nm.mui.ac.ir

 

دبیر مرکز شبکه ملی مطالعات و توسعه علوم پرستاری: دکتر پروانه خراسانی

تلفن: ۰۳۱-۳۷۹۲۷۶۳۴                      پست الکترونیک: khorasanip@nm.mui.ac.ir

 

کارشناس مرکز شبکه ملی مطالعات و توسعه علوم پرستاری: دکتر عاطفه افشاری

تلفن: ۰۳۱-۳۷۹۲۷۶۳۲، ۳۶۷۰۲۴۶۱   پست الکترونیک: afshar.atefe@yahoo.com

ارتباط با ما

 

 

 اصفهان، میدان آزادی ،خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی

           تلفن  دفتر:   ۳۷۹۲۷۵۶۵ -   ۰۳۱- ۳۶۶۸۷۱۵۳ – ۳۶۶۸۷۱۴۰- ۳۷۹۲۷۵۰۰  

           نمابر :               ۳۶۶۹۹۳۹۸-۰۳۱

           کدپستی:  ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۵

لینک مفید

 

پوستر

پیوندها