امکانات مرکز

 

 

ساختار تشکیلاتی و نحوه  اداره ی مرکز

در این مرکز علاوه بر مسول و معاون اجرایی مرکز،۲نفر کارشناسشامل یک کارشناس اداری (ترجیحا پرستار)و یک نفر کارشناس ارشد پرستاری / دکترا مسلط به کار با سامانه و پژوهش های عملیاتی و کاربردی، در فضای فیزیکی مشتمل بر ۳ دفتر و یک سایت  اختصاصی برای استقرارسرور سامانه کمپ  فعالیت می کنند. در سایت مرکز فضای کافی برای  استقرار ۲نفردانشجوی دکترا یا پسا دکترا  و اعضای هیات علمی سایر دانشگاهها که برای فرصت مطالعاتیاز این مرکز پذیرش گرفته انددر نظر گرفته شده است. این افراد در مطالعات عملیاتی و پژوهش های کاربردی مرتبط با محورهای عملیاتی و اهداف کارگروه مشارکت می نمایند. فرایند کار به این صورت است که پس از فراخوان طرح ها و گزینش متخصصان (اساتید و دانشجویان  مقاطع تحصیلات تکمیلی)، مقدمات تصویب  و  انعقاد قرارداد های اجرایی طرح های  عملیاتی  با گرانت های پژوهشی (بر اساس نیازسنجی و  اولویت ها ی مرکز) فراهم شده  و  برنامه های توسعه درون رشته ای ضمن در اولویت قرار دادن اقدامات مشارکت جویانه بین حرفه ای ، با  مشارکت اساتید، دانشجویان و کارشناسان بالینی پرستاری از عرصه های مختلف بهداشتی-درمانی- آموزشی و پژوهشی اجرا می شود.

 

ساختار فیزیکی و اعتبارات مورد نیاز 

    جهت راه اندازی شبکه ملی مطالعات وتوسعه علوم پرستاری و مرکز آن در دانشکده پرستاری مامائی اصفهان، بازسازی فضای ساختمانی موجود در بال شرقی دانشکده پرستاریومامایی اصفهان،بهمساحت ۹۰ متر مربع با اعتبارات طرح تحول سلامت در حوزه آموزش بر اساس مصوبه شورای معاونین آموزشی منطقه ۷ آمایشی انجام گردیده است. خاطر نشان می گردد درخواست تاسیس شبکه و مرکز آن در شورای معاونین آموزشی منطقه ۷ آمایشی در تاریخ ۴/۱۰/ ۱۳۹۵ مورد تایید قرار گرفت و در سامانه پایش ماموریتهای مناطق آمایشی (آتنا) بارگذاری گردیده است و متعاقب آن در قالب گزارش عملکرد یکساله و در جلسه کلان منطقه هفتم آمایشی همزمان با اجلاس معاونین آموزشی و مدیران تحصیلات تکمیلی دانشگاههای علوم پزشکی کشور در روزهای ۱۷ و ۱۸ آذرماه سال جاری در حضور معاونت محترم آموزشی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تقدیم ایشان گردید تا با تاسیس این شبکه و مرکز آن در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به عنوان یک پایگاه ملی توسعه علوم پرستاری بتوان به ارتقاء جایگاه و خدمات پرستاری در نظام سلامت اقدام نمود .   

 

 

ارتباط با ما

 

 

 اصفهان، میدان آزادی ،خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی

           تلفن  دفتر:   ۳۷۹۲۷۵۶۵ -   ۰۳۱- ۳۶۶۸۷۱۵۳ – ۳۶۶۸۷۱۴۰- ۳۷۹۲۷۵۰۰  

           نمابر :               ۳۶۶۹۹۳۹۸-۰۳۱

           کدپستی:  ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۵

لینک مفید

 

پوستر

پیوندها