مراکز تحقیقاتی پرستاری در ایران:

 

مرکز تحقیقات پرستاری، مامایی جامعه نگر( دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد)

مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری ( دانشگاه علوم پزشکی ایران)

مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی ( دانشگاه علوم پزشکی تهران)

مرکز تحقیقات پرستاری( دانشگاه علوم پزشکی کرمان)

مرکز تحقیقات توسعه علوم پرستاری و مامایی(دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد)

مرکز تحقیقاتی پرستاری تروما(دانشگاه علوم پزشکی کاشان)

مرکز تحقیقات مراقبت های مادر و کودک(دانشگاه علوم پزشکی همدان)

مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری ( دانشگاه علوم پزشکی سمنان)

مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری ( دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)

ارتباط با ما

 

 

 اصفهان، میدان آزادی ،خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی

           تلفن  دفتر:   ۳۷۹۲۷۵۶۵ -   ۰۳۱- ۳۶۶۸۷۱۵۳ – ۳۶۶۸۷۱۴۰- ۳۷۹۲۷۵۰۰  

           نمابر :               ۳۶۶۹۹۳۹۸-۰۳۱

           کدپستی:  ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۵

لینک مفید

 

پوستر

پیوندها