طرح های انجام شده و در دست اقدام

 

 

طرح ها و پروپوزال های تصویب شده و در دست اقدام

 

  •   طرح همکار آموزشی (منتورشیپ)
  •   بومی سازی و اجرایی نمودن فرایند پرستاری (با مسئولیت دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد)
  •   دوره های تطبیقی پرستاری و تربیت پرستار در بیمارستانهای دانشگاه(طرح پیشنهادی دانشگاه علوم پزشکی تهران)
  •   ارائه و تصویب  پروپوزال بررسی وضعیت اشتغال بکار دانش آموختگان کارشناسی پرستاری سال های ۱۳۹۴-۱۳۹۰  کشور

 

طرح های پیشنهاد شده جهت کارشناسی

 

  •   پیشنهاد تدوین لاگ بوک الکترونیک ارزشیابی عملکرد بالینی دانشجویان ارشد اتاق عمل
  •   پیشنهاد اقدام پژوهی برای گسترش نقش پرستار بهداشت جامعه: پرستار منطقه
  •   پیشنهاد طرح اجرای نمودن فرایند پرستاری بصورت الکترونیک توسط خانم دکتر طالقانی

ارتباط با ما

 

 

 اصفهان، میدان آزادی ،خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی

           تلفن  دفتر:   ۳۷۹۲۷۵۶۵ -   ۰۳۱- ۳۶۶۸۷۱۵۳ – ۳۶۶۸۷۱۴۰- ۳۷۹۲۷۵۰۰  

           نمابر :               ۳۶۶۹۹۳۹۸-۰۳۱

           کدپستی:  ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۵

لینک مفید

 

پوستر

پیوندها